Nyhedsbrev nr. 3 2020

Overenskomstfornyelse 2020 Arbejdsmarkedets partner har indledt forhandlingerne om overenskomstfornyelse.For transportbranchen knytter dig størst opmærksomhed omkring chaufføroverenskomsten, som ATL og 3F er partnere i. Udmeldingerne fra parterne er indledningsvis som altid forsigtige.Fra arbejdsgiverside peges der på, at det ganske vist er gået godt i Danmark i mange år. Men mørke skyer er trukket op i horisonten…