Hvem er vi?

Hvem kan blive medlem?

Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.

Som medlem kan endvidere optages medarbejdende børn i faderes/moderens forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.

Endvidere kan medejere af en forretning med flere indhavere optages som medlemmer.