Overenskomstfornyelse 2020

Arbejdsmarkedets partner har indledt forhandlingerne om overenskomstfornyelse.

For transportbranchen knytter dig størst opmærksomhed omkring chaufføroverenskomsten, som ATL og 3F er partnere i. Udmeldingerne fra parterne er indledningsvis som altid forsigtige.

Fra arbejdsgiverside peges der på, at det ganske vist er gået godt i Danmark i mange år. Men mørke skyer er trukket op i horisonten og fremtiden ser broget ud.

Medlemmerne af 3F Transport har afleveret 1600 ønsker til den kommende overenskomst. Ønskerne handler blandt andet om, at man skal kunne gå på arbejde uden at blive syg af det. Og at man skal kunne trække sig tilbage, når man har lyst – ikke når man er blevet syg.

Derudover mener man, at man har været løntilbageholdne siden 2010, så selvfølgelig skal man også have del i det opsving, der har været.

Under de seneste forhandlinger har social dumping fyldt meget, men det emne forventes ikke at fylde noget under disse forhandlinger, lød det fra parterne. Til gengæld ligger der en opgave hos Folketinget.

Ellers er optakten til forhandlingerne som den plejer.

Nyt fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Udkastet til bekendtgørelsen er blandt andet en følge af direktiv 2018/645 om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort.
Se hoeringsportal.dk

 

Nye digitale kort og tungvognsnettet

DTL gør opmærksom på, at Vejdirektoratet for nylig har udgivet opdaterede udgaver af Tungvognsnettet i Danmark.
 
Kortet giver overblik over reglerne for kørsel med farligt gods, særtransport og modulvogntog samt oplysning om frihøjder og om de 91 rastepladser på motorvejsnettet og  de137 langs statsvejene.

Siden indeholder flere praktiske oplysninger, herunder f.eks. reglerne for dispensation for overhalingsforbundet på visse motorvejsstrækninger.

Et samlet kort for hele landet kan findes her
 
Siderne om erhvervstransport findes på https://www.vejdirektoratet.dk/

Forberedelserne godt i gang

Forberedelserne til foreningens generalforsamling og medlemsfest lørdag den 29. februar er godt i gang.

Indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til medlemsfest udsendes i løbet af de kommende dage.

Har I allerede bestemt Jer for at deltage i medlemsfest lørdag aften er det måske en ide at reservere overnatning på kroen.

Hovborg Kro tilbyder nemlig rabat på overnatning:
 
Dobb. værelse kr. 725 (normalt kr. 890)
Enk. værelse kr. 550 (normalt kr. 735)           
Har du behov for et værelse kan du booke direkte hos kroen via dette link: www.hovborg-kro.dk