Ikke kategoriseret

Nyhedsbrev nr. 12 2021

Generalforsamling i Ribe Amts Vognmandsforening

Alt var ikke som det plejer, da foreningen kunne afvikle den udsatte årlige generalforsamling på Hovborg Kro i går fredag. For adgang var kun mod fremvisning af Coronapas og den traditionsrige vognmandsfest var aflyst.

Men det afholdt ikke foreningens formand, Frede Matzen fra at glæde sig over, at det nu igen er muligt af forsamles i foreningsregi: “Uden at forklejne alle de øvrige negative følger af Coronaen vil jeg påstå, at det har været et hårdt slag mod vores forening, at vi ikke har kunnet mødes. For vi er jo vant til, at der er god tilslutning og at medlemmerne nyder det kollegiale samvær”, sagde Frede Matzen bl.a. i sin beretning.

Læs hele formandsberetningen her!

Valghandlingen gav gav genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Asger Sørensen og Erling Lauridsen samt nyvalg til Peter Bøgh.

Bestyrelsen havde i indkaldelsen indstillet, at tidligere bestyrelsesmedlem Carl Jørn Schmidt, Holsted udnævnes til æresmedlem.

Carl Jørn Schmidt har i en årrække været en af de bærende og aktive kræfter i bestyrelsen bl.a. ved planlægningen af den årlige medlemsfest.

Bestyrelsens indstilling blev under akklamation tiltrådt af generalforsamlingen.

Færdselsstyrelsen breder sig i Ribe

Sagen om flytning af kommunale arbejdspladser fra henholdsvis Ribes gamle rådhus og lokaler i Frodesgade samt nyindretningen af Esbjerg Rådhus –  der i dag rummer cirka 500 arbejdspladser, men med den rette indretning kan rumme 100 flere – er blevet til en lidt indviklet affære.

For det, de uindviede tilhørere ikke kunne vide, og som politikerne af al magt forsøgte at undgå at være alt for konkrete om, er sidegevinsten: At Færdselsstyrelsen i Ribe muligvis snart breder sig ud over rammerne på den gamle amtsgård og ind på Ribes gamle rådhus, når styrelsen om kort tid udvider med ekstra 50-70 statslige arbejdspladser.

(jv.dk, Jydske Vestkysten s. 8) – kræver login

Sådan bruger du voksenuddannelse.dk

Er du i tvivl om, hvordan du tilmelder en medarbejder på voksenuddannelse.dk?

Skal man tilmelde sig selv eller en medarbejder til efteruddannelse, kan det være en jungle at bestille tid og få ansøgt om VEU godtgørelse.

Styrelsen for It og Læringsuddannelse har lanceret en vidensdatabase (som heller ikke er for nem at finde rundt i).

Men her er nogle direkte link til de relevante vejledninger:

Sådan logger jeg ind

Sådan tilmelder du til et kursus

Sådan søger du om VEU godtgørelse

Spar en hund

Regner du med at ville besøge Transportmessen i Herning 16. – 18. september 2021 kan du spare kr. 100 ved at være i god tid.

Til og med fredag den 2. juli 2021 kan du gratis printe billetter til Transport 2021. Derefter er prisen kr. 100, hvis du ikke har en invitation fra en udstiller.

Print din gratis billet her

Nyt DTL Magasin

DTL har udsendt sommerudgaven af DTL Magasinet.

Læs bl.a. om antallet af vognmandsvirksomheder der kører med asfalt og tjære, der er faldet med ca. 40% over de seneste 10 år – og om en genopstået legendarisk påhængsvogn.

Læs DTL Magasinet nr. 6/7 her!

God sommer!

Foreningen ønsker alle læsere af nyhedsbrevet en god sommer!

Vi er tilbage igen i august.

Nyhedsbrev nr. 11 2021

Tågen letter

Endelig ser det ud til, at Corona tågen letter. 2,5 mio. personer svarende til 43% af befolkningen har påbegyndt vaccinationen og på mandag kan vi smide det forhadte mundbind i skraldespanden.

Under sit indlæg til DTL’s generalforsamling for nyligt takkede formand Martin Danielsen alle medlemmerne for at have udvist stor kreativitet og fleksibilitet under nedlukningen af landet, så samfundet rent faktisk har kunnet fungere.

– Det er takket være jer og jeres utrættelige arbejdsindsats, at samfundet har kunnet fungere, for ingen i vores samfund har kunnet leve af mundbind og håndsprit alene (…), sagde Martin Danielsen bl.a.

Og han har fuldstændig ret for transportbranchen har igen uden at kny tilpasset sig og leveret varen, så samfundet har kunnet fungere under vanskelige og deprimerende forhold. Heldigvis ser det ud til at størstedelen af virksomhederne også har kunnet tjene en skilling – en rimelig belønning for sliddet!

Den delvise ophævelse af restriktioner betyder, at foreningens bestyrelse kan indkalde til en forsinket generalforsamling, som afholdes på Hovborg Kro fredag den 25 juni. Det bliver uden den store festivitas, men foreningen ser frem til, at det igen bliver muligt at mødes i et kollegialt samvær.

Fra juli gælder nye løn- og arbejdsvilkår for alle danske vognmænd

Fra 1. juli skal alle danske vognmænd i stil med deres udenlandske konkurrenter efterleve de nye regler for løn- og arbejdsvilkår. Kontrollen med de danske vognmænd vil foregå som en del af Færdselsstyrelsens almindelige tilsyn med tilladelsesindehavere af gods- og bustilladelser.

Tilladelsesindehavere bliver i dag udtaget til tilsyn enten periodevist eller i forbindelse med en risikobaseret udtagning.  I modsætning til de tilsyn, der føres med udenlandske virksomheder og vognmænd, vil danske vognmænd ikke blive standset ved vejsiden af hverken politiet eller vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at dokumentere aflønningskravene.

Læs meddelelsen fra Færdselsstyrelsen her!

PensionDanmark modtager påbud fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har undersøgt PensionsDanmarks vilkår og kommunikation til sine medlemmer og giver på den baggrund tre påbud. Pensionsselskabet må ikke fastholde kunderne med urimelige vilkår, eller forsøge at overtale kunderne til at blive, når kunderne har besluttet sig for at flytte deres hvilende pension til et andet selskab.

PensionDanmark skal bl.a. fjerne vilkår i forsikringsbetingelserne, der på urimelig måde hindrer medlemmerne i at flytte deres pensionsordninger til andre selskaber.

Læs Finanstilsynets afgørelse her!

Omkostningsindeks for lastbilkørsel 1. kvt 2021

Danmarks Statistik har d. 8. juni 2021 udsendt omkostningsindeks for lastbilkørsel for 1. kvartal 2021.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for januar kvartal = 1. kvartal 2021 udgør 107,89, hvilket er en stigning på 0,37 pct. i forhold til 4. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 1. kvartal 2020 er det en stigning på 0,65 pct.

Hent omkostningsindekset her!

Hvordan lyder en Volvo uden motor?

Fra 1. juli 2021 skal alle nye elektriske køretøjer i EU udsende et bestemt lydniveau, når de kører med hastigheder under 20 km/t. Det påkrævede lydniveau afhænger af hastigheden og bliver højere, når hastigheden stiger. Ved den maksimale hastighed på 20 km/t skal lyden være mindst 56 decibel. USA har lignende lovgivning for køretøjer, når de kører 30 km/t eller langsommere. Hvis køretøjets lydniveau er for lavt, skal der tilføjes et eksternt akustisk alarmsystem (AVAS).

Lyt til hvordan en eldrevet Volvo kan “brumme”. Husk at skrue godt op for lyden!

Nyhedsbrev nr. 10 2021

Aben skal videre

Transportens brancheforeninger giver udtryk for bekymring over de kæmpe omkostningsstigninger, som kan forventes i forbindelse med gennemførelse af regeringens ambitiøse klimapolitik.

Scanias kalkulationer viser, at vognmanden typisk skal nedskrive en merinvestering med kr. 15-20.000 kr. pr. måned for et batteri-elektrisk køretøj. Det bliver en merinvestering på i alt omkring kr. 1,5 mio.

Nul-emissionszoner vil blive et dyrt instrument til at omstille den tunge transport.
Sådan lyder det fra brancheorganisationen DTL – Danske Vognmænd, efter Politiken tirsdag skrev, at regeringen i denne uge vil komme med et nyt udspil om nul-emissionszoner og skærpede krav til miljøzoner.

Bekymringen er realistisk nok, for transporten bliver dyrere. Meget dyrere. Men reelt er det ikke transportbranchens problem – aben skal videre til forbrugeren.

Det som transportbranchen kan frygte er overgangsperioden indtil processen er gennemført. I de kommende 10 – 20 år vil en del transportopgaver stadig bliver udført med dieseldrevne lastbiler til “gammel pris”, mens der for den resterende del vil være tale om transport med de dyre afcarboniserede motortyper.

Så vognmanden skal have 2 prislister?

Nyt system erstatter ‘Find Transportvirksomhed’

Har man fundet anledning til at checke om ejeren af en lastbil nu har de nødvendige tilladelser  til godskørsel for fremmed regning i lastbil eller varebil, har det hidtil ikke være let at slå op på Færdselsstyrelsens søge side.

Men nu har Færdselsstyrelsen udviklet det nye system Find Tilladelser, hvor oplysninger om de ovennævnte tilladelsestyper fremadrettet kan fremsøges. Systemet anvendes ligeledes af Politiet i forbindelse med tilsyn og kontrol. Her har Politiet mulighed for at slå oplysninger op om, hvilke varebiler eller biler der anvendes til erhvervsmæssig godstransport, der er tilknyttet de enkelte tilladelser.

Foruden de oplysninger der kunne fremsøges i Find Transportvirksomhed, vil man også kunne se oplysninger om, hvem der er godkendt transportleder for virksomheder, der er indehaver af tilladelser til godskørsel for fremmed regning i lastbiler eller tilladelser til buskørsel.

Gå til Find Tilladelser (nyt vindue)

Rigspolitiet gør regnskabet op

Rigspolitiet har udgivet 2020 udgaven af “Statistik om tungvognskontroller til vejtransportbranchen”.

Statistikken kan betragtes som transportbranchens “karakterbog” for heri listes systematisk antallet af forseelser, som Politiet har registreret ved vejsidekontroller.

I alt standsede man 18.008 under de målrettede tungvognskontroller i 2020, heraf 6.566 udenlandske. Det resulterede i at man noterede 7.732 forseelser. Dvs. fejl ved godt 4 ud af 10 standsede lastbiler.

Om det er godt eller skidt, er om til den enkelte at vurdere.

Se statistikken og fordelingen på forseelsestyper her!

Hæder til Hovborg Kro

Gennem en årrække har det faste mødested for foreningsarrangementerne være Hovborg Kro.

Medlemmer, deres familier og personale har nydt kroens gode mad og vin, festet og er blevet forkælet af kroens personale.

Desværre har det ikke været muligt at samles til foreningsarrangementer i over 1 år. Derfor glæder det os ekstra meget at Hovborg Kro netop er hædret som landets bedste business-hotel af kæden Small Danish Hotels.

Alle der har været gæster på kroen kan genkende begrundelsen: Stort TILLYKKE til Hovborg Kro!

MAN Esbjerg holder entreprenørdag

Er du hurtig kan du lige nå at besøge MAN Esbjerg, som holder entreprenørdage – sidste gang i dag fredag
fra kl. 10 til 15.

Her vil du få muligheden for at se og testkøre de nye Entreprenørbiler MAN TGX og TGS, samt den  suveræne varebil MAN TGE. Derudover vil være andre gode aktiviteter og selvfølgelig lækkert mad fra grillen.

Hent programmet her!

Nyhedsbrev nr. 9 2021

Brændstof kaos

Forhåbentlig har dieselmotoren stadig en lang levetid foran sig. For det er svært at blive klog på, hvilken type brændstof, der en gang skal træde i stedet.

Regeringen forsømmer ikke en lejlighed til at fremhæve landbrug og transport som de store miljøsyndere. Samtidigt skubber man voldsomt til for at få forbrugerne til at købe batteri personbiler. Men en fremtidig løsning for 56 t. eller 60 t. tunge lastvognstog vil man ikke rigtig byde på.

Det betyder, at lastbilproducenterne kan kappes om at gætte: Volvo har meldt ud, at man tror på 4 løsninger og skrotter en, nemlig CNG. Til gengæld har Volvo satset stort på LNG (flydende gas) til den tunge transport.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ingen LNG-tankstationer i Danmark og så er spørgsmålet: hvem skal vente på hvem – lastbilproducenterne eller brændstofleverandørerne?

Er man meget forhippet på at bakke op om regeringens miljøambitioner og kan man nøjes med en batteri lastbil, behøver man dog ikke at vente ret længe. Volvo Trucks starter nemlig senere i år salget af tre nye elektriske lastbilmodeller i den tunge ende, nemlig FM, FH og FMX.

OK dieselkort er Danmarks sikreste

Tyveri af diesel fra lastbilens tank er et stort problem, men svindel med stjålne tankkort skulle efterhånden være nærmest umuligt. I hvert fald hvis man benytter et OK Diesel kort.

OK Truck Diesel-kortet er nemlig udstyret med en chip, der er umulig at kopiere, og på alle tuckdiesel stationer i Danmark er der videoovervågning. Det er derfor, man tillader sig at kalde OK Truck Diesel-kortet for Danmarks sikreste kort til lastbiler.

Se flere af fordelene med OK Truck Diesel-kortet her

Legal finte for at undgå negative renter

Nogle virksomheder har tjent ekstra penge under Corona krisen og har været i stand til at opbygge en stærk likviditet – pengene hober sig op på bankkontoen.

Dermed er der grundlag for at banken kan opkræve negative renter, typisk 0,6% – 0,7%. Det vælter ikke årsregnskabet men er en kilde til irritation. Derfor spekulerer mange i alternativ pengeanbringelse og et af dem er ganske utraditionel og næppe noget man havde forestillet sig: Man låner penge til SKAT.

At sætte penge ind på virksomhedens skattekonto hos Skattestyrelsen er fuldstændigt legalt og dermed opnår man gratis opbevaring af overskudslikviditeten.

At det ikke er småpenge, det drejer sig om vidner en opgørelse fra marts i år, hvor ikkefinansielle danske erhvervsvirksomheder havde 356 mia. kr.  stående i bankerne.

Udsigt til transportmesse i Herning i år

Kniber det med at få fyldt kalenderen ud med andet end det daglige arbejde, ser det nu ud til at der blive noget at køre efter i september.

Messecenter Herning har efter offentliggørelsen af den seneste genåbningsplan meldt ud, at man forventer at kunne afholde transportmesse den 16.-18. september.

Læs mere på https://www.transportmessen.dk/

Nyhedsbrev nr. 8 2021

Hån mod transportbranchen

DTL’s direktør, Erik Østergaard kalder det en hån mod transportbranchen når Københavns Kommune nu melder ud om indførelse af fossilfri zoner i København.

Der findes ikke én dansk vognmand eller godschauffør der i embeds medfør kunne drømme om at køre ind i København, uden at det var en del af jobbet. Trafikken er vanvittig, trængslen tiltagende, og pladsen er mange steder ikke-eksisterende. Alligevel kommer de hver dag ind med varer til butikker og supermarkeder, og der bringes varer hjem til fru Hansen på 4. sal, der sidder med en brækket hofte.

Jeg ved simpelthen ikke, hvor man lærer den form for arrogance at kræve ”anerkendelsesværdigt formål” af vognmænd og chauffører, der passer deres arbejde i landets hovedstad. Jeg tror ikke, borgerne i København lever af politisk valgflæsk og varm luft alene, siger Erik Østergaard.

Hvor han han ret og den hadske udmelding fra Københavns Kommune i miljøpolitikkens hellige navn er blot et af eksemplerne på hvad vognmænd og chauffører dagligt udsættes for af urimelige krav.

Bliver det til noget, kan man kun håbe på at vognmændene lader københavnerne selv hente ingredienserne til deres cafe latte uden for miløzonen, flytte deres boghave på en cykel og selv suge slammet op fra deres tilstoppede toiletter.

Mangler du en chauffør?

De fleste vognmænd har godt gang i hjulene og har man ansat personale opstår der let mangel på kvalificerede chauffører.

DEKRA tilbyder hjælp til at finde en ny medarbejder via deres jobbank – uden omkostninger for vognmanden:

1. Opret et gratis jobopslag hvor I kommer ud til mange ledige chauffører.
2. Tjek DEKRA’s CV-bank. Her kan du se chaufførers CV og finde den mest kvalificerede chauffør.

Læs mere på Chaufførjob? Danmarks store jobportal for transportbranchen (dekra.dk)

Udløbsdato på beviser igen udskudt

Forlængelsen af gyldigheden er fastsat i en bekendtgørelse med hjemmel i den nye epidemilov og gælder kørekort og beviser med videre, der er udløbet i perioden fra 1. september 2020 til 12. maj 2021. Gyldighedstiden forlænges til 13. maj 2021, da bekendtgørelsen alene kan udstedes med en gyldighedstid på fire uger.

Bekendtgørelsen træder i kraft 15. april 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

  • Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
  • Kørekort med kørelærergodkendelse
  • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Interesserede kan læse bekendtgørelsen her:

Der er penge i Volvo og Renault

Autohuset Vestergaard koncernen har netop offentliggjort årsrapporten for 2020.

Koncernen kom ud af 2020 med et overskud på 109,1 mio. kr. før skat mod et overskud i 2019 på DKK 112,1 mio. Omsætningen i koncernen endte uændret på 3,8 mia. kr.

Resultatet for koncernen som helhed betegnes som tilfredsstillende og er bedre end forventet i foråret 2020, hvor Covid19 ramte Danmark. Resultatet for 2021 forventes fortsat påvirket af Covid19-pandemien.

De tunge aktiviteter hos Autohuset Vestergaard omfatter salg og service af Volvo- og Renault-lastvogne samt service af Volvo-busser og MAN-lastvogne mv. Overskud før skat udgør i 2020 42,8 mio. kr. mod 37,9 mio. kr. i 2019.

Omsætningen er i 2020 faldet med 11% til 551 mio. kr.

– Registreringerne af nye lastbiler over 10 tons faldt i 2020 med 27%, og udgjorde 3.476 stk. De fire store mærker Volvo, Scania, Mercedes og MAN repræsenterer nu over 90% af dette salg, konstaterer Ryan Rahbæk, økonomidirektør i Autohuset Vestergaard.

Nyhedsbrev nr. 7 2021

Danmark fremad!

Regeringens Infratrukturplan 2025 er landet og er overvejede blevet taget godt i mod af transportbranchen.

For modsat af hvad man kunne have frygtet er der penge til nyt asfalt – mange kilometer nyt asfalt!

Om pengene bliver brugt rigtigt og de korrekte steder, kan man lokalt have mange meninger om. Men frygten har været, at man kun havde spekuleret i en togbro over Vejle fjord og en jernbane til Billund.

Et af diskussionspunkterne er uden tvivl udvidelsen af de 9,8 km hovedvej 11 fra Korskroen til Varde. Der er i udspillet afsat kr. 400 mio. til en 2 + 1 vej, men nogle ville måske hellere have haft en ny vej til turisterne fra det manglende ben i Billum rundkørslen og nordpå.

Varde kommune har dog altid prioriteret en udvidelse af hovedvejen og postede på et tidspunkt endda kr. 200.000 i lobbyvirksomhed. Det koster at råbe politikerne i København op fra Danmarks vestligste kommune.

Færdselsstyrelsen trækker fortolkning tilbage

En gang imellem lønner det sig ikke at være hurtigt med de nyeste nyheder.

Færdselsstyrelsen havde udsendt en fin fortolkning i forbindelse med 11 kg-reglen i godskørselslovens §1, stk. 2.

Styrelsen undersøger nu nye henvendelser. Det sker på baggrund af henvendelser fra interessenter på godskørselsområdet, oplyser Færdselsstyrelsen.

I den forbindelse har styrelsen midlertidigt trukket fortolkningsbidraget, samt nyheden om den på fstyr.dk tilbage.

Færdselsstyrelsen vil på et senere tidspunkt offentliggøre fortolkningsbidraget til 11 kg-reglen på varebilskrav.dk inklusiv eventuelle justeringer.

Færdselsstyrelsens kommende fortolkningsbidrag er en vejledning i, hvordan loven skal fortolkes. Den endelige udlægning af lovbestemmelserne er dog altid op til en domstolsafprøvelse.

Hyldest til transportbranchen

Danmark er ved at åbne igen – godstransporten fester med.

Med genåbningsplanen stiger håbet hos mange. Mon ikke en del vil huske, hvem der var med til at holde Danmark i gang, hver gang der skulle transporteres vacciner, dagligvarer eller byggematerialer?

Tak til alle i transportbranchen for at holde os i gang og humøret højt: https://www.jobitransport.dk/​.

Se videoen og bliv i godt humør af alle de glade folk i transportbranchen:

Giv din medarbejder en tur i Legoland

Før påske blev et lovforslag vedtaget om at skattefritage arbejdsgiverbetalte gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser, restaurationsydelser og forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU/EØS-land.

Det er en betingelse for skattefriheden, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på 1.200 kr.

Læs mere!

Nyhedsbrev nr. 6 2021

Det skal være skidt før det bliver godt!

Efterhånden kan man tvivle på det gamle mundheld når det gælder ordnede forhold i transportbranchen.

Næsten hver dag er der eksempler i pressen om aktører, der bliver snuppet for at snyde eller springe over hvor gærdet er lavest. Et er at vise foragt for loven – et andet er at medvirke til at udkonkurrere den lovlydige del af branchen f.eks. ved at underbetale chaufføren. Begge dele er skidt.

Med omtalen af denne ugens top skandalesag leder beskrivelsen af chaufførernes vilkår tanken hen på en vis slumlejr i Padborg i 2018.

For nemlig.com kan nemlig i stort omfang nøjes med at sende pakker under 11 kg. Det er bekvemt for så gælder ingen regler. Kun de moralske hensyn og det er ikke transportkøberens ansvar.

Fint nok, at varebilsvognmænd kom ind under et tillæg til Godskørselsloven. Men indtil videre ser det ud som om der stadig er ligeså meget skidt som godt.

Med den omfattende lovregulering, som transportbranchen er omfattet af, kan man mene at det er svært at have helt hvide vinger. Men derfor kan man vel godt have ryggrad til ikke at lade sig byde hvad som helst af kunden?

10 cm høje bogstaver

Det er de fleste bekendt, at vognmanden har pligt til at skilte med firmanavn på lastbilen. Men hvordan er reglerne helt nøjagtigt og hvor finder man dem?

For at gøre det så vanskeligt som muligt at finde frem til, er der tale om forskellige lovsæt for lastbiler hhv. varebiler.

For lastbilens vedkommende finder man reglerne i Bekendtgørelse om godskørsel §13. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

For varebiler under 4 ton gælder andre regler: Din virksomheds navn eller logo samt CVR-nummer skal være synlige på bilen. Bogstaver og tal skal være 3 cm i højden – medmindre bilens totalvægt er over 3,5 ton – så skal de være 10 cm. Se mere hos Applus eller SKAT.

Hvis reglerne er komplicerede er bødetaksten enkel: Hvis oplysninger om cvr-nummer og virksomhedsnavn ikke er påført bilen, medfører det en bøde på 5.000 kr. I gentagelsestilfælde stiger bøden – første gang til 10.000 kr., anden gang til 15.000 kr. og tredje gang til 22.500 kr.

Ny bekendtgørelse om mindsteløn

Transportministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. marts, fastlægger, hvor meget en udenlandsk lastbil- eller buschauffør skal have i løn, hvis han kører carbotagekørsel i Danmark

Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport reguleres årligt i henhold til satsreguleringerne i de retningsgivende overenskomster på gods- og buskørselsområdet.

Minimumstimesatserne i bekendtgørelsens paragraf 2, stk. 2-4, skal reguleres til 1. marts 2021, da reguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i de mest repræsentative overenskomster i Danmark.

Minimumstimesatser gældende pr. 1. marts 2021:

  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør 168,56 kroner
  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører buscabotagekørsel, udgør 168,31 kroner
  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører turistkørsel, udgør 173,65 kroner

Foreningsnyt

Seneste nyt fra regeringen om den langsomme genåbning af landet giver desværre endnu ikke mulighed for at satse på afholdelse af foreningens årlige generalforsamling.

Muligheden for at afholde generalforsamlingen jvf. vedtægternes bestemmelser er forpasset.

Alternativet havde været at indbyde til en digital forsamling for at opfylde det formelle. Men bestyrelsen har vurderet, at det rent socialt ville blive en mager forestilling, som næppe ville samle mange deltagere.

I stedet satses der på at de milde forårs- og sommervinde efterhånden vil blæse luften så ren, at vi kan få lov at mødes som vi plejer.

Nyhedsbrev nr. 5 2021

Dekarbonisering af transportbranchen

Når man blander sig i klimadebatten er det vigtigt at bruge de rigtige, smarte ord.

Derfor er det en god ide at få ordet “dekarbonisering” flettet ind.

Transportbranchen er sammen med landbruget udråbt som de store syndere, der naturligvis skal straffes. Det letteste er at smide nogle yderligere afgifter på brændstofprisen.

Mon afgifter fremmer dekarboniseringen af transportbranchen? Næppe for brændstof skal der til, hvis samfundet vil have vareforsyning. Øgede afgifter lægges derfor blot på prisen.

For landbrugets vedkommende flyttes produktionen vel bare til udlandet, hvor der er lempeligere vilkår for tvungen dekarbonisering.

Skal transportbranchen  have mulighed for effektivt at bidrage til dekarbonisering, var det måske en ide at fremme forskningen i alternative dekarboniserede brændstoftyper. Dernæst snarest muligt få pillet alle de mange alternativer ned til et par stykker, så vi – og bilfabrikanterne – ved, hvilke motorer, vi skal købe næste gang bilen skal skiftes.

dekarbonisere, v. (jf. afkarbonisere) = rense for kulstof; afkulle 

Udvikling i prisen på transportdiesel

Prisen på transportdiesel nåede et mangeårigt lavpunkt den 28.04.2020, hvor der blev noteret en listepris på kr. 6,951 pr. l. incl. afgift, excl. moms.

Siden er prisen steget 26,50%% til kr. 8,795 pr. l. den 10.03.2021.

Siden årsskiftet er prisen steget 9,6%% fra kr. 8,019 til kr. 8,795 pr. l. den 10.03.21.

Danmarks Statistik indeks for lastbilkørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for oktober kvartal = 4. kvartal 2020 udgør 107,49, hvilket er en stigning på 0,28 pct. i forhold til 3. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 4. kvartal 2019 er det en stigning på 0,66 pct.

2019K3    106,59
2019K4    106,79
2020K1    107,19
2020K2    107,09
2020K3    107,19
2020K4    107,49

Gyldigheden af visse kategorier af certifikater forlænges igen

Færdselsstyrelsen forlænger igen gyldigheden af visse kategorier af kørekort og beviser til brug i vejtransporten. Det fremgår af en ændringsbekendtgørelse, som styrelsen har sendt ud.
Gyldigheden af beviser og kort, som udløber i perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021, bliver forlænget indtil videre.

DEKRA oplyser på deres hjemmeside, at alle deres certifikatkurser gennemføres som planlagt, idet det er samfundskritisk, at transporterhvervet kører.

Du kan læse mere her.

Nyhedsbrev nr. 4 2021

Længere lastbiler på vej

Der er udsigt til længere lastbiler.

Partierne bag forliget om bilafgift har bestilt to analyser om vægt og dimensioner, der især handler om dobbelttrailere.

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen skal analysere mulighederne for at køre med dobbelttrailere i Danmark.

Tilpasning af vægt- og dimensionsgrænser er kommet så langt i den politiske proces, at der afsættes to millioner kroner til to analyser i aftalen om bilafgifter og grøn omstilling af transport, som Socialdemokratiet (regeringspartiet), Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har indgået.

Den ene analyse gælder dobbelttrailere. Analysen omfatter kørekurver, arealbehov og testkørsel. Der sigtes mod et rutenet for dobbelttrailervogntog ligesom for de 25,25 meter lange modulvogntog.

Derudover skal der regnes på ønsket fra vognmandsbranchen om femakslede 40 ton lastbiler.

Se i skemaet nedenfor (dobbeltklik for forstørrelse) hvordan man mener at lange lastbiler kan reducere CO2 udledning med 27%.

Chaufførlønnen stiger 1. marts

Fra begyndelsen af den uge hvor 1. marts indgår reguleres lønnen iht. Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI (ATL) og 3F.

Reguleringen blev aftalt i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten i 2020.

Hent den nye lønoversigt her!

Skattefri rejsegodtgørelse i transportvirksomhed

Når man rejser i forbindelse med sit arbejde, kan ens arbejdsgiver udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække rejseudgifterne. Det gælder også ansatte i transportvirksomheder, fx chauffører.

Godtgørelsen kaldes også for “diæter” og kan udbetales efter nogle faste satser. Satserne skal dække udgifter til kost, småfornødenheder og logi (overnatning) på rejsen. Dog kan chauffører, der transporterer varer eller personer, ikke få dækket udgifter til logi efter de faste satser.

Der er nogle krav til rejsen, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Derfor er det også vigtigt, at rejsen er dokumenteret med de rigtige oplysninger. Hvis SKAT vurderer modsat regnes diæterne som løn, der skal beregnes sociale tillæg og der opstår fuld skattepligt

Se, hvad man skal gøre som ansat og som arbejdsgiver her!

Nye stillinger i Ribe

Færdselsstyrelsen overtager som følge af det seneste politi-forlig hele kørekortområdet fredag 1. oktober og bliver dermed tre gange så stor. På hovedkontoret, der ligger i den tidligere amtsgård i Ribe, skal der ansættes en række nye medarbejdere

Overtagelsen af ansvaret for kørekortområdet betyder, at der kommer omkring 300 årsværk ekstra til Færdselsstyrelsen. De fleste er spredt rundt i landet, hvor de også i fremtiden skal afvikle teoretiske og praktiske køreprøver.

Den store opgave betyder dog også, at landskontoret i Ribe trækker en række stabsfunktioner fra København til Ribe, hvor der skal bruges 50-70 ekstra årsværk til blandt andet en it- og en hr-afdeling.

Siden 2016 har styrelsens beskæftiget 160 medarbejdere i Ribe, og nu runder man altså de 200.

Nyhedsbrev nr. 3 2021

Pas godt på din bil!

Regeringen fremsatte for nylig et lovforslag om at skærpe indsatsen over for vanvidsbilisme – herunder at give mulighed for at konfiskere køretøjet, uanset om gerningsmanden ikke selv ejer det køretøj, der blev brugt til at køre råddent med.

Som så ofte før er der tale om at der detail-lovgives: hensigten er at ramme privatbilister – og måske varebiler under 3500 kg – som kan køre med hastigheder, der kan føre til vanvidsopførsel.

Men som med f.eks. knivloven i sin tid, rammer man andre grupper, som så uforvarende kan risikere at komme i konflikt med loven.

Med med de kriterier, der er opstillet for at blive sigtet efter den nye lov, er det ikke overvældende sandsynligt, at en vognmand skulle få konfiskeret sin bil: hastighedsoverskridelserne er ingen lastbil i stand til og i andre tilfælde skal der være tale om grov uagtsomhed, spirituskørsel  eller forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Men sker der ulykker i trafikken med en lastbil involveret er det næsten kutyme for, at lastbilen får skylden – uanset hvad. Og dermed kan chaufføren alligevel komme i klemme og vognmanden i sidste ende få bilen beslaglagt.

Der er derfor grund til at undtage køretøjer over 3500 kg.

Undtaget kørsel

Færdselsstyrelsen har ændret i indholdet i den standardskrivelse, hvormed man indkalder kørselsdata til virksomhedskontrol. Det er bl.a. sket i forbindelse med ændringerne i Køre- og Hviletidsbekentgørelsen som følge af vedtagelse af vejpakken.

Således skal det – hvis man har udført undtaget kørsel i kontrolperioden –  nu oplyses, hvilket køretøj der er anvendt til den undtagne kørsel, og hvilken fører der har udført kørslen, hvis der ikke er anvendt førerkort.

Det er derfor en fordel at anvende førerkort under “out” kørsel.

Se eksempel på den nye indkaldelsesskrivelse her.

Betaler du for meget i vægtafgift?

Det er ikke helt let at finde rundt i SKAT’s takstblad for betaling af vægtafgift for tunge køretøjer.

Men kører du f.eks. med en lastbil med 3 eller flere aksler, der trækker en  påhængs- eller sættevogn med 2 aksler og total vogntogsvægt over 40 t. er afgiften kr. 4.700 pr. år. – forudsat at køretøjet er luftaffjedret (forakslen må dog gerne have anden affjedring).

Kører du dermed udelukkende med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler er taksten reduceret til kr. 2.514 pr. år.

Der er dermed en besparelse på kr. 2.186 at hente, hvis man alligevel aldrig får en 2 akslet trailer på krogen.

Se alle takster på www.skat.dk.

Brug samarbejdsaftalen med SUPERDÆK

Klimakrisen er sat på stand på stand by. Efter en del år med grøn vinter er vi blevet mindet om, at dårligt føre stadig kan forekomme.

Derfor er der igen behov for dæk, der kan modstå vejrligets skiften.

Nu har du mulighed for købe engros til dit eget  værksted og opnå andre fordele ved at oprette en kundeaftale hos SUPERDÆK.

Se vedlagte oversigt over kundefordele, hvis du benytter dig af foreningens samarbejdsaftale med SUPERDÆK.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjertelig velkommen til nyt medlem:

Vognmand Morten H. Nielsen, 6650 Brørup

Foreningsnyt

I disse dage – midt i februar – udsender bestyrelsen normalt en indkaldelse til årets generalforsamling, der i mange år altid har været afholdt den første lørdag i marts måned.

Det sker af årsager, som er os alle bekendt, ikke i år.

Bestyrelsen håber, at det i løbet af foråret sker lettelser i forsamlingsforbudet, der gør det muligt at indkalde til generalforsamling.