Ikke kategoriseret

Nyhedsbrev nr. 8 2021

Hån mod transportbranchen

DTL’s direktør, Erik Østergaard kalder det en hån mod transportbranchen når Københavns Kommune nu melder ud om indførelse af fossilfri zoner i København.

Der findes ikke én dansk vognmand eller godschauffør der i embeds medfør kunne drømme om at køre ind i København, uden at det var en del af jobbet. Trafikken er vanvittig, trængslen tiltagende, og pladsen er mange steder ikke-eksisterende. Alligevel kommer de hver dag ind med varer til butikker og supermarkeder, og der bringes varer hjem til fru Hansen på 4. sal, der sidder med en brækket hofte.

Jeg ved simpelthen ikke, hvor man lærer den form for arrogance at kræve ”anerkendelsesværdigt formål” af vognmænd og chauffører, der passer deres arbejde i landets hovedstad. Jeg tror ikke, borgerne i København lever af politisk valgflæsk og varm luft alene, siger Erik Østergaard.

Hvor han han ret og den hadske udmelding fra Københavns Kommune i miljøpolitikkens hellige navn er blot et af eksemplerne på hvad vognmænd og chauffører dagligt udsættes for af urimelige krav.

Bliver det til noget, kan man kun håbe på at vognmændene lader københavnerne selv hente ingredienserne til deres cafe latte uden for miløzonen, flytte deres boghave på en cykel og selv suge slammet op fra deres tilstoppede toiletter.

Mangler du en chauffør?

De fleste vognmænd har godt gang i hjulene og har man ansat personale opstår der let mangel på kvalificerede chauffører.

DEKRA tilbyder hjælp til at finde en ny medarbejder via deres jobbank – uden omkostninger for vognmanden:

1. Opret et gratis jobopslag hvor I kommer ud til mange ledige chauffører.
2. Tjek DEKRA’s CV-bank. Her kan du se chaufførers CV og finde den mest kvalificerede chauffør.

Læs mere på Chaufførjob? Danmarks store jobportal for transportbranchen (dekra.dk)

Udløbsdato på beviser igen udskudt

Forlængelsen af gyldigheden er fastsat i en bekendtgørelse med hjemmel i den nye epidemilov og gælder kørekort og beviser med videre, der er udløbet i perioden fra 1. september 2020 til 12. maj 2021. Gyldighedstiden forlænges til 13. maj 2021, da bekendtgørelsen alene kan udstedes med en gyldighedstid på fire uger.

Bekendtgørelsen træder i kraft 15. april 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

 • Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
 • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
 • Kørekort med kørelærergodkendelse
 • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Interesserede kan læse bekendtgørelsen her:

Der er penge i Volvo og Renault

Autohuset Vestergaard koncernen har netop offentliggjort årsrapporten for 2020.

Koncernen kom ud af 2020 med et overskud på 109,1 mio. kr. før skat mod et overskud i 2019 på DKK 112,1 mio. Omsætningen i koncernen endte uændret på 3,8 mia. kr.

Resultatet for koncernen som helhed betegnes som tilfredsstillende og er bedre end forventet i foråret 2020, hvor Covid19 ramte Danmark. Resultatet for 2021 forventes fortsat påvirket af Covid19-pandemien.

De tunge aktiviteter hos Autohuset Vestergaard omfatter salg og service af Volvo- og Renault-lastvogne samt service af Volvo-busser og MAN-lastvogne mv. Overskud før skat udgør i 2020 42,8 mio. kr. mod 37,9 mio. kr. i 2019.

Omsætningen er i 2020 faldet med 11% til 551 mio. kr.

– Registreringerne af nye lastbiler over 10 tons faldt i 2020 med 27%, og udgjorde 3.476 stk. De fire store mærker Volvo, Scania, Mercedes og MAN repræsenterer nu over 90% af dette salg, konstaterer Ryan Rahbæk, økonomidirektør i Autohuset Vestergaard.

Nyhedsbrev nr. 7 2021

Danmark fremad!

Regeringens Infratrukturplan 2025 er landet og er overvejede blevet taget godt i mod af transportbranchen.

For modsat af hvad man kunne have frygtet er der penge til nyt asfalt – mange kilometer nyt asfalt!

Om pengene bliver brugt rigtigt og de korrekte steder, kan man lokalt have mange meninger om. Men frygten har været, at man kun havde spekuleret i en togbro over Vejle fjord og en jernbane til Billund.

Et af diskussionspunkterne er uden tvivl udvidelsen af de 9,8 km hovedvej 11 fra Korskroen til Varde. Der er i udspillet afsat kr. 400 mio. til en 2 + 1 vej, men nogle ville måske hellere have haft en ny vej til turisterne fra det manglende ben i Billum rundkørslen og nordpå.

Varde kommune har dog altid prioriteret en udvidelse af hovedvejen og postede på et tidspunkt endda kr. 200.000 i lobbyvirksomhed. Det koster at råbe politikerne i København op fra Danmarks vestligste kommune.

Færdselsstyrelsen trækker fortolkning tilbage

En gang imellem lønner det sig ikke at være hurtigt med de nyeste nyheder.

Færdselsstyrelsen havde udsendt en fin fortolkning i forbindelse med 11 kg-reglen i godskørselslovens §1, stk. 2.

Styrelsen undersøger nu nye henvendelser. Det sker på baggrund af henvendelser fra interessenter på godskørselsområdet, oplyser Færdselsstyrelsen.

I den forbindelse har styrelsen midlertidigt trukket fortolkningsbidraget, samt nyheden om den på fstyr.dk tilbage.

Færdselsstyrelsen vil på et senere tidspunkt offentliggøre fortolkningsbidraget til 11 kg-reglen på varebilskrav.dk inklusiv eventuelle justeringer.

Færdselsstyrelsens kommende fortolkningsbidrag er en vejledning i, hvordan loven skal fortolkes. Den endelige udlægning af lovbestemmelserne er dog altid op til en domstolsafprøvelse.

Hyldest til transportbranchen

Danmark er ved at åbne igen – godstransporten fester med.

Med genåbningsplanen stiger håbet hos mange. Mon ikke en del vil huske, hvem der var med til at holde Danmark i gang, hver gang der skulle transporteres vacciner, dagligvarer eller byggematerialer?

Tak til alle i transportbranchen for at holde os i gang og humøret højt: https://www.jobitransport.dk/​.

Se videoen og bliv i godt humør af alle de glade folk i transportbranchen:

Giv din medarbejder en tur i Legoland

Før påske blev et lovforslag vedtaget om at skattefritage arbejdsgiverbetalte gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser, restaurationsydelser og forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU/EØS-land.

Det er en betingelse for skattefriheden, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på 1.200 kr.

Læs mere!

Nyhedsbrev nr. 6 2021

Det skal være skidt før det bliver godt!

Efterhånden kan man tvivle på det gamle mundheld når det gælder ordnede forhold i transportbranchen.

Næsten hver dag er der eksempler i pressen om aktører, der bliver snuppet for at snyde eller springe over hvor gærdet er lavest. Et er at vise foragt for loven – et andet er at medvirke til at udkonkurrere den lovlydige del af branchen f.eks. ved at underbetale chaufføren. Begge dele er skidt.

Med omtalen af denne ugens top skandalesag leder beskrivelsen af chaufførernes vilkår tanken hen på en vis slumlejr i Padborg i 2018.

For nemlig.com kan nemlig i stort omfang nøjes med at sende pakker under 11 kg. Det er bekvemt for så gælder ingen regler. Kun de moralske hensyn og det er ikke transportkøberens ansvar.

Fint nok, at varebilsvognmænd kom ind under et tillæg til Godskørselsloven. Men indtil videre ser det ud som om der stadig er ligeså meget skidt som godt.

Med den omfattende lovregulering, som transportbranchen er omfattet af, kan man mene at det er svært at have helt hvide vinger. Men derfor kan man vel godt have ryggrad til ikke at lade sig byde hvad som helst af kunden?

10 cm høje bogstaver

Det er de fleste bekendt, at vognmanden har pligt til at skilte med firmanavn på lastbilen. Men hvordan er reglerne helt nøjagtigt og hvor finder man dem?

For at gøre det så vanskeligt som muligt at finde frem til, er der tale om forskellige lovsæt for lastbiler hhv. varebiler.

For lastbilens vedkommende finder man reglerne i Bekendtgørelse om godskørsel §13. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

For varebiler under 4 ton gælder andre regler: Din virksomheds navn eller logo samt CVR-nummer skal være synlige på bilen. Bogstaver og tal skal være 3 cm i højden – medmindre bilens totalvægt er over 3,5 ton – så skal de være 10 cm. Se mere hos Applus eller SKAT.

Hvis reglerne er komplicerede er bødetaksten enkel: Hvis oplysninger om cvr-nummer og virksomhedsnavn ikke er påført bilen, medfører det en bøde på 5.000 kr. I gentagelsestilfælde stiger bøden – første gang til 10.000 kr., anden gang til 15.000 kr. og tredje gang til 22.500 kr.

Ny bekendtgørelse om mindsteløn

Transportministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. marts, fastlægger, hvor meget en udenlandsk lastbil- eller buschauffør skal have i løn, hvis han kører carbotagekørsel i Danmark

Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport reguleres årligt i henhold til satsreguleringerne i de retningsgivende overenskomster på gods- og buskørselsområdet.

Minimumstimesatserne i bekendtgørelsens paragraf 2, stk. 2-4, skal reguleres til 1. marts 2021, da reguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i de mest repræsentative overenskomster i Danmark.

Minimumstimesatser gældende pr. 1. marts 2021:

 • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør 168,56 kroner
 • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører buscabotagekørsel, udgør 168,31 kroner
 • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører turistkørsel, udgør 173,65 kroner

Foreningsnyt

Seneste nyt fra regeringen om den langsomme genåbning af landet giver desværre endnu ikke mulighed for at satse på afholdelse af foreningens årlige generalforsamling.

Muligheden for at afholde generalforsamlingen jvf. vedtægternes bestemmelser er forpasset.

Alternativet havde været at indbyde til en digital forsamling for at opfylde det formelle. Men bestyrelsen har vurderet, at det rent socialt ville blive en mager forestilling, som næppe ville samle mange deltagere.

I stedet satses der på at de milde forårs- og sommervinde efterhånden vil blæse luften så ren, at vi kan få lov at mødes som vi plejer.

Nyhedsbrev nr. 5 2021

Dekarbonisering af transportbranchen

Når man blander sig i klimadebatten er det vigtigt at bruge de rigtige, smarte ord.

Derfor er det en god ide at få ordet “dekarbonisering” flettet ind.

Transportbranchen er sammen med landbruget udråbt som de store syndere, der naturligvis skal straffes. Det letteste er at smide nogle yderligere afgifter på brændstofprisen.

Mon afgifter fremmer dekarboniseringen af transportbranchen? Næppe for brændstof skal der til, hvis samfundet vil have vareforsyning. Øgede afgifter lægges derfor blot på prisen.

For landbrugets vedkommende flyttes produktionen vel bare til udlandet, hvor der er lempeligere vilkår for tvungen dekarbonisering.

Skal transportbranchen  have mulighed for effektivt at bidrage til dekarbonisering, var det måske en ide at fremme forskningen i alternative dekarboniserede brændstoftyper. Dernæst snarest muligt få pillet alle de mange alternativer ned til et par stykker, så vi – og bilfabrikanterne – ved, hvilke motorer, vi skal købe næste gang bilen skal skiftes.

dekarbonisere, v. (jf. afkarbonisere) = rense for kulstof; afkulle 

Udvikling i prisen på transportdiesel

Prisen på transportdiesel nåede et mangeårigt lavpunkt den 28.04.2020, hvor der blev noteret en listepris på kr. 6,951 pr. l. incl. afgift, excl. moms.

Siden er prisen steget 26,50%% til kr. 8,795 pr. l. den 10.03.2021.

Siden årsskiftet er prisen steget 9,6%% fra kr. 8,019 til kr. 8,795 pr. l. den 10.03.21.

Danmarks Statistik indeks for lastbilkørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for oktober kvartal = 4. kvartal 2020 udgør 107,49, hvilket er en stigning på 0,28 pct. i forhold til 3. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 4. kvartal 2019 er det en stigning på 0,66 pct.

2019K3    106,59
2019K4    106,79
2020K1    107,19
2020K2    107,09
2020K3    107,19
2020K4    107,49

Gyldigheden af visse kategorier af certifikater forlænges igen

Færdselsstyrelsen forlænger igen gyldigheden af visse kategorier af kørekort og beviser til brug i vejtransporten. Det fremgår af en ændringsbekendtgørelse, som styrelsen har sendt ud.
Gyldigheden af beviser og kort, som udløber i perioden 1. september 2020 til 28. februar 2021, bliver forlænget indtil videre.

DEKRA oplyser på deres hjemmeside, at alle deres certifikatkurser gennemføres som planlagt, idet det er samfundskritisk, at transporterhvervet kører.

Du kan læse mere her.

Nyhedsbrev nr. 4 2021

Længere lastbiler på vej

Der er udsigt til længere lastbiler.

Partierne bag forliget om bilafgift har bestilt to analyser om vægt og dimensioner, der især handler om dobbelttrailere.

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen skal analysere mulighederne for at køre med dobbelttrailere i Danmark.

Tilpasning af vægt- og dimensionsgrænser er kommet så langt i den politiske proces, at der afsættes to millioner kroner til to analyser i aftalen om bilafgifter og grøn omstilling af transport, som Socialdemokratiet (regeringspartiet), Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har indgået.

Den ene analyse gælder dobbelttrailere. Analysen omfatter kørekurver, arealbehov og testkørsel. Der sigtes mod et rutenet for dobbelttrailervogntog ligesom for de 25,25 meter lange modulvogntog.

Derudover skal der regnes på ønsket fra vognmandsbranchen om femakslede 40 ton lastbiler.

Se i skemaet nedenfor (dobbeltklik for forstørrelse) hvordan man mener at lange lastbiler kan reducere CO2 udledning med 27%.

Chaufførlønnen stiger 1. marts

Fra begyndelsen af den uge hvor 1. marts indgår reguleres lønnen iht. Transport- og Logistikoverenskomst mellem DI (ATL) og 3F.

Reguleringen blev aftalt i forbindelse med fornyelsen af overenskomsten i 2020.

Hent den nye lønoversigt her!

Skattefri rejsegodtgørelse i transportvirksomhed

Når man rejser i forbindelse med sit arbejde, kan ens arbejdsgiver udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække rejseudgifterne. Det gælder også ansatte i transportvirksomheder, fx chauffører.

Godtgørelsen kaldes også for “diæter” og kan udbetales efter nogle faste satser. Satserne skal dække udgifter til kost, småfornødenheder og logi (overnatning) på rejsen. Dog kan chauffører, der transporterer varer eller personer, ikke få dækket udgifter til logi efter de faste satser.

Der er nogle krav til rejsen, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Derfor er det også vigtigt, at rejsen er dokumenteret med de rigtige oplysninger. Hvis SKAT vurderer modsat regnes diæterne som løn, der skal beregnes sociale tillæg og der opstår fuld skattepligt

Se, hvad man skal gøre som ansat og som arbejdsgiver her!

Nye stillinger i Ribe

Færdselsstyrelsen overtager som følge af det seneste politi-forlig hele kørekortområdet fredag 1. oktober og bliver dermed tre gange så stor. På hovedkontoret, der ligger i den tidligere amtsgård i Ribe, skal der ansættes en række nye medarbejdere

Overtagelsen af ansvaret for kørekortområdet betyder, at der kommer omkring 300 årsværk ekstra til Færdselsstyrelsen. De fleste er spredt rundt i landet, hvor de også i fremtiden skal afvikle teoretiske og praktiske køreprøver.

Den store opgave betyder dog også, at landskontoret i Ribe trækker en række stabsfunktioner fra København til Ribe, hvor der skal bruges 50-70 ekstra årsværk til blandt andet en it- og en hr-afdeling.

Siden 2016 har styrelsens beskæftiget 160 medarbejdere i Ribe, og nu runder man altså de 200.

Nyhedsbrev nr. 3 2021

Pas godt på din bil!

Regeringen fremsatte for nylig et lovforslag om at skærpe indsatsen over for vanvidsbilisme – herunder at give mulighed for at konfiskere køretøjet, uanset om gerningsmanden ikke selv ejer det køretøj, der blev brugt til at køre råddent med.

Som så ofte før er der tale om at der detail-lovgives: hensigten er at ramme privatbilister – og måske varebiler under 3500 kg – som kan køre med hastigheder, der kan føre til vanvidsopførsel.

Men som med f.eks. knivloven i sin tid, rammer man andre grupper, som så uforvarende kan risikere at komme i konflikt med loven.

Med med de kriterier, der er opstillet for at blive sigtet efter den nye lov, er det ikke overvældende sandsynligt, at en vognmand skulle få konfiskeret sin bil: hastighedsoverskridelserne er ingen lastbil i stand til og i andre tilfælde skal der være tale om grov uagtsomhed, spirituskørsel  eller forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Men sker der ulykker i trafikken med en lastbil involveret er det næsten kutyme for, at lastbilen får skylden – uanset hvad. Og dermed kan chaufføren alligevel komme i klemme og vognmanden i sidste ende få bilen beslaglagt.

Der er derfor grund til at undtage køretøjer over 3500 kg.

Undtaget kørsel

Færdselsstyrelsen har ændret i indholdet i den standardskrivelse, hvormed man indkalder kørselsdata til virksomhedskontrol. Det er bl.a. sket i forbindelse med ændringerne i Køre- og Hviletidsbekentgørelsen som følge af vedtagelse af vejpakken.

Således skal det – hvis man har udført undtaget kørsel i kontrolperioden –  nu oplyses, hvilket køretøj der er anvendt til den undtagne kørsel, og hvilken fører der har udført kørslen, hvis der ikke er anvendt førerkort.

Det er derfor en fordel at anvende førerkort under “out” kørsel.

Se eksempel på den nye indkaldelsesskrivelse her.

Betaler du for meget i vægtafgift?

Det er ikke helt let at finde rundt i SKAT’s takstblad for betaling af vægtafgift for tunge køretøjer.

Men kører du f.eks. med en lastbil med 3 eller flere aksler, der trækker en  påhængs- eller sættevogn med 2 aksler og total vogntogsvægt over 40 t. er afgiften kr. 4.700 pr. år. – forudsat at køretøjet er luftaffjedret (forakslen må dog gerne have anden affjedring).

Kører du dermed udelukkende med påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler er taksten reduceret til kr. 2.514 pr. år.

Der er dermed en besparelse på kr. 2.186 at hente, hvis man alligevel aldrig får en 2 akslet trailer på krogen.

Se alle takster på www.skat.dk.

Brug samarbejdsaftalen med SUPERDÆK

Klimakrisen er sat på stand på stand by. Efter en del år med grøn vinter er vi blevet mindet om, at dårligt føre stadig kan forekomme.

Derfor er der igen behov for dæk, der kan modstå vejrligets skiften.

Nu har du mulighed for købe engros til dit eget  værksted og opnå andre fordele ved at oprette en kundeaftale hos SUPERDÆK.

Se vedlagte oversigt over kundefordele, hvis du benytter dig af foreningens samarbejdsaftale med SUPERDÆK.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjertelig velkommen til nyt medlem:

Vognmand Morten H. Nielsen, 6650 Brørup

Foreningsnyt

I disse dage – midt i februar – udsender bestyrelsen normalt en indkaldelse til årets generalforsamling, der i mange år altid har været afholdt den første lørdag i marts måned.

Det sker af årsager, som er os alle bekendt, ikke i år.

Bestyrelsen håber, at det i løbet af foråret sker lettelser i forsamlingsforbudet, der gør det muligt at indkalde til generalforsamling.

Nyhedsbrev nr. 2 2021

BRUG NU ANPG!

Det opfordrede en række transportorganisationer, bestående af Dansk Persontransport, 3F Transportgruppen, DI Transport, Dansk Erhverv, DTL, ATL, ITD, TA, ATV og SLD justitsministeren og transportministeren til i november 2020.

Opfordringen til at bruge ANPG (Automatisk NummerPlade Genkendelse) til at sikre fair og lige konkurrence på transportområdet og til at bekæmpe social dumping  fik Rigspolitiet til at bekræfte, at værktøjet faktisk anvendes til bl.a. at afsløre ulovlig cabotage kørsel.

Politikredsene er udstyret med kameraer til i alt 70 patruljekøretøjer. Derudover er der monteret stationære kameraer 48 steder rundt om i landet.

ANPG kameraer anvendes efterhånden flere steder: miløzoner og hos private virksomheder som Storebælt, parkeringspladser m.v.

Der er for og imod overvågning i det offentlige rum men Politiet vil skrue markant op for sin brug af nummerplade-genkendelses-teknologier og er klar til at investere mere end halv milliard kroner i nyt udstyr – herunder software.

Forhåbningen må derfor være at overvågningen afslører ulovligheder til gavn for dem, der har rent mel i posen.

Se på dette kort hvor du kan være heldig at få scannet din nummerplade og læs mere om, hvordan Politiet behandler oplysningerne.

Oversigt over hjælpepakker

Der findes efterhånden et hav af hjælpepakker, hvor virksomheder, der er ramt af omsætningsnedgang pga. COVID 19 kan ansøge om kompensation.

Hidtil er indtrykket, at ikke mange i vores branche har haft behov. Men hvor store dele af detailhandlen nu har været nedlukket siden før jul og vil være det endnu 4 uger, kan der for nogle være en afsmitning, der forårsager nedgang i aktiviteterne.

Revisionsfirmaet Beierholm har udarbejdet en komplet oversigt over hjælpepakker som det ser ud lige nu.

Har man behov for at ansøge bør man kontakte sin revisor.

Forlængelse af frister

Som følge af, at mange erhvervsskoler er lukket har transportministeren forlænget en række frister:

Forlængelsen af gyldigheden gælder kørekort og beviser, der er udløbet i januar og februar måned og gælder alene for kørsel i Danmark. For beviser, der udløber i den pågældende periode, forlænges gyldigheden til og med den 1. marts 2021. Forlængelserne vil i blive fastsat i en bekendtgørelse, der trådte i kraft onsdag den 27. januar 2021, og der er tale om forlængelse af følgende kørekort og beviser:

 • Kørekort til de store kategorier (C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E) samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
 • Chaufføruddannelsesbevis
 • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiverbevis for transport af farligt gods
 • Kørekort med kørelærergodkendelse
 • Legitimationskort til personer, der regulerer færdslen i forbindelse med særtransporter

Dekra, Vejen gennemfører dog kurser i februar.

Ny frist for at omregistrere køretøjer

Motorstyrelsen har foranlediget, at fristen for at omregistrere køretøjer i Danmark bliver kortere.

Fra den 1. januar 2021 skal virksomheder og borgere omregistrere et køretøj senest fire hverdage efter, de har købt køretøjet. Hvis bilister af andre årsager ophører med at være ejer eller bruger af et køretøj, er fristen også fire hverdage. Hidtil har fristen været på tre uger.

Læs mere om de nye regler her!

Færdselsstyrelsen udvider sit kontrolfokus i virksomhedstilsynet

Færdselsstyrelsen meddeler, at man i virksomhedskontrollen fra og med den 1. april 2021 vil have større fokus på at kontrollere, at reglerne om ugentlig køre- og hviletid samt ”2-ugers køretid” overholdes.

Det virker måske ikke umiddelbart som en nyhed, for har de ikke hele tiden haft fokus?

Forklaringen på Færdselsstyrelsens øgede fokus på disse områder skal ses i lyset af vedtagelsen af ”Vejpakken”.

Idet der er tale om en ændring af Færdselsstyrelsens kontrolpraksis på området, vil udvidelsen først ske fra og med den 1. april 2021. Det er dog vigtigt i den henseende at påpege, at der ikke er tale om nye regler, og at reglerne således allerede gælder for chauffører og virksomheder.

Om ti år skal hver tiende chauffør være kvinde

Sådan lyder målsætningen for en af de store danske transportorganisationer.

Som første skridt har man nedsat en taskforce.

Gad vide om initiativet kan inspirere lastbilproducenterne til at udvide modelprogrammet:

Nyhedsbrev nr. 1 2021

GODT NYTÅR!

Foreningen ønsker GODT NYTÅR til alle læsere af nyhedsbrevet!
Sjældent har det vel været så vanskeligt at spå om betingelserne for et nyt år, som det er for 2021.

Generelt holdt transportbranchen skindet på næsen i 2020: Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler var iflg. Danmarks Statistik samlet set uændret i tredje kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før.

Det samlede tal indeholder selvfølgelig nogle udsving i forhold til den enkelte virksomhed, men indtrykket er, at der er langt mellem behov for hjælpepakker.

Den igangværende nedlukning reducerer behov for leverancer til de lukkede butikker, men opsparer formodentligt et senere behov. Gentagne fuld gas og ned bremsninger gør det svært at drive effektiv transport.

Der er nok ikke tvivl om, at der bliver ekstra behov for at slide på virksomhedens gearstang i årets løb.

Nye satser 2021

Med indgangen til de nye år reguleres satserne for visse offentlige ydelser (dagpenge og G-dagsgodtgørelse) samt udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse.

Vær samtidig opmærksom på, at befordringsfradraget og befordringsgodtgørelsen falder igen i 2021.

Herunder er link til oversigter over de nye satser for dagpenge, G-dagsgodtgørelse samt satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Nye satser i den grænseoverskridende overenskomst

ATL og 3F Transport har tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser nævnt ovenfor.

Der er indgået et protokollat om ændring af satserne for skattefri rejsegodtgørelse.

Hent protokollatet med de nye satser

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med SUPERDÆK

Foreningen har fornyet aftalen med vores mangeårige samarbejdspartner SUPERDÆK.

Foreningens medlemmer opfordres til at holde øje med sæsonaktuelle tilbud på hjemmesiden www.sds.dk og i øvrigt rette henvendelse til foreningens kontaktperson

Per Erichsen
Key Account Manager
Mobil +45 40 30 91 00
per@sds.dk

for et godt tilbud!

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med Skifter Lastbil A/S

Formanden har fornyet samarbejdsaftalen med SKIFTER LASTBIL A/S for 2021.

Aftalen byde på en række fordele for foreningens medlemmer – se nærmere  på www.ravf.dk

Se desuden nytårshilsen fra Skifter Lastbil A/S

Foreningsnyt

Kassereren har udsendt sin nytårshilsen i form af opkrævning på medlemskontingent for året 2021.

Har du i årets løb ændret adresse, telefonnr. eller andet er vi taknemmelige for besked på info@ravf.dk

Nyhedsbrev nr. 27 2020

Flere opgaver til Ribe

Nyheden om, at kørekortsområdet flyttes fra politiet til Færdselsstyrelsen, mens særtransportområdet flytter til Vejdirektoratet, vækker glæde i transportbranchen.

Der er store forventninger til at afviklingen af teori- og køreprøver, udstedelse og administration af kørekort samt udstedelse af takografkort overdrages fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Siden den tidligere regering flyttede Færdselsstyrelsen til den gamle amtsgård i Ribe for knap 5 år siden, har styrelsen fået overdraget en lang række nye opgaver. Senest administrationen af den nye bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel.

Siden etableringen i Ribe  er styrelsen vokset fra 40 til godt 150 medarbejdere. Ved overtagelse af ressortområder fra politiet vokser styrelsen til op mod 500 medarbejdere. En del af disse vil være placeret uden for Ribe.

Det er en generel opfattelse af Færdselsstyrelsen gør det godt og leverer rimelig service til transportbranchen. Spørgsmålet er om man med overtagelsen af de nye opgaver kommer til at gabe over for meget, så ventetiden og dermed serviceniveauet vil falde tilbage til det niveau, som Politiet hidtil har leveret?

OK banker til konkurrenceevnen

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med Olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2020 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne.

På www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Omkostningsindeks for lastbilkørsel

Danmarks Statistik har d. 8. december 2020 udsendt omkostningsindeks for lastbilkørsel for 3. kvartal 2020.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for juli kvartal = 3. kvartal 2020 udgør 107,19, hvilket er en stigning på 0,09 pct. i forhold til 2. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 3. kvartal 2019 er det en stigning på 0,56 pct.

Hent statistikken her!

Spørgsmål og svar til de nye køre- og hviletidsregler

Hvordan skal forpligtelsen til at vende “hjem” forstås?

EU-Kommissionen har offentliggjort en række spørgsmål og svar vedrørende de nye køre- og hviletidsregler.

Det er IRU, der har indsamlet de spørgsmål, som medlemsorganisationerne har modtaget fra transportbranchen.

Du kan finde og læse listen her.

Hvis din browser ikke oversætter til dansk kan du hente en oversat udgave her!

Nyt DTL Magasin

DTL Magasinets december udgave kan nu læses på din computerskærm.

Læs bla. om journalistens tur til Ribe for at se nærmere på regelmaskineriet og snakke særtransport, p-afgifter og lønniveau for chauffører, der kører i Danmark.

Samt masser af lastbilstof, herunder prøvekørsel af DAF XF.

Læs DTL Magasinet her!

Glædelig jul og godt nytår!

Foreningen ønsker alle læsere af nyhedsbrevet en rigtig glædelig jul og et godt og corona frit nytår 2021!

Nyhedsbrev nr. 26 2020

Har du betalt Maut i Tyskland – mulighed for refusion

Baggrund for muligheden for at kunne forlange betalt Maut delvis tilbage ligger i en afgørelse fra EU-Domstolen i oktober. Med denne afgørelse bestemte domstolen, at den tyske opkrævning af Maut er i strid med EU lovgivningen, fordi den medtager omkostninger til færdselspoliti.

EU domstolen har fastslået, at omkostninger for politi ikke er omfattet af begrebet infrastrukturomkostninger og dermed ikke må være del af Maut satserne.

Afgørelsen giver nu en mulighed tor at kræve den del af Maut`en tilbage, som er opkrævet på et ulovligt grundlag. Dette gælder som udgangspunkt for tidsrummet fra 2017 og frem. Ansøgning om refusion skal ske inden årsskifter, idet mulige krav fra 2017 forældes med udgangen af 2020.

Den andel af Maut, som kan kræves tilbage, vil formentligt ligge omkring 4%-7% af det samlede beløb. Hvor højt kravet vil være er afhængigt af det konkrete køretøj m.v.

Kontakt foreningskontoret, hvis du behov for assistance til at søge Maut refusion

Julenyheds brev fra Skifter Lastbil

Skifter Lastbil A/S har udsendt deres jule nyhedsmail med flere gode tilbud.

Mangler man en gave til sig selv, kan en FH 4×2 trækker med lukket trailer f.eks. erhverves til kr. 75,00 excl. moms.!

I nyhedsbrevet er der desuden link til den seneste udgave af MIDTERSTRIBEN.

Læs nyhedsbrevet her!

Foreningsnyt

Bestyrelsen havde vedtaget at påbegynde forberedelserne til medlemsfesten i 2021 i håb om, at der til den tid igen blev åbnet for at mødes i større forsamlinger.

Som bekendt har regeringen i går meldt ud, at allerede eksisterende restriktioner forlænges til 28. februar.

Det betyder, at chancen for at kunne afvikle medlemsfesten er meget lille, og bestyrelsen har derfor valgt at udskyde den årlige vognmandsfest.

Vi satser derimod på, at der bliver mulighed for at indkalde til generalforsamling den 6. marts 2021 som planlagt.