Konsulenttjeneste

Benyt Konsulenttjenesten

Ribe Amts Vognmandsforening tilbyder medlemmer rådgivning og assistance til løsning af administrative og praktiske spørgsmål i hverdagen.

Betaling for benyttelse af konsulenttjenesten er indbefattet i kontingentbetalingen – inden for ”rimelighedens” grænse. Større og mere individuelle opgaver honoreres med timebetaling.

Eksempler på rådgivningsopgaver, som løses af konsulenttjenesten er:

 • Transportjura
 • Tilladelser
 • Brug af IT i virksomheden
 • Godskørselsloven
 • Økonomistyring
 • Juridisk hjælp
 • Forsikringsforhold
 • Uddannelse/kurser
 • Regnskabsanalyse
 • Stakalkulationer
 • Generationsskifte
 • Kursusplanlægning
 • Køre- hviletidsregler
 • Færdselsloven
 • Aftaler og kontrakter
 • Licitationer

Eksempler på ydelser mod mindre betaling:

 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Egenkontrolprogram fødevaretransport
 • Egenkontrolprogram fodertransport
 • Sikkerhedsrådgivning (ADR Transport)
 • Etablering af hjemmeside
 • Personaleadministration (HR)
 • Chaufførhåndbog
 • Ledelsessparring

 

Har du behov for at benytte konsulenttjenesten, kan du kontakte:
Jens Staugaard Holdt, Ribe Amts Vognmandsforening
Telefon: 2273 5041 – email: info@transportkonsulenten.dk