RAV generalforsamling på den sidste vinterdag

Frost og sne var der ikke, da foreningen i lørdags afholdt sin årlige generalforsamling på Hovborg Kro. Tværtimod var også den sidste dag i februar præget af regn.

Og derfor var det helt aktuelt, at formand Frede Matzen i sin formandsberetning kom ind på den allestedsnærværende klimadiskussion:

“Debatten bliver langtrukken – hvilke produkter skal vi satse på og hvordan får vi kunden til at betale? Og hvad skal der betales for?

Vognmandsbranchen er som altid omstillingsberedt og villig til at investere, men vi skal vide om det i fremtiden skal være i gasdrevne biler, diesel baseret på vegetabilske olier, el, brint eller animalsk fedt – eller noget helt sjette. Indtil da: stop skydningen mod transportbranchen.

Og for den klimaindsats, vi kommer til at yde, vil vi som minimum forlange at politikerne til gengæld lover os tørvejr i weekenden!”

Igen i år kunne formanden og bestyrelsen glæde sig over solid opbakning fra medlemskredsen, så selskabet tillige med indbudte gæster udgjorde knap 50 veloplagte deltagere.

Hent og læs hele Formandsberetningen

Læs referat af generalforsamlingen: Her!

Geninvitation fra årets gæstetaler

Årets gæstetaler på foreningens generalforsamling var i år MF Niels Flemming Hansen (K), der gav sit indlæg overskriften ”En alt for udskældt branches store samfundsansvar”.

Og det var en engageret og velinformeret transportordfører, der gav forsamlingen et indblik i arbejdet på borgen. Her er et af hovedemnerne i øjeblikket regeringens ambitiøse klimamålsætning, hvor transporterhvervet kommer til at spille en vigtig rolle.

Men de transportrelaterede emner er mange og Niels Flemming Hansen fik lige et aktuelt tema med hjem: dyretransportørernes urimelige ansvar for ikke-transportegnede dyr, som chaufføren ingen mulighed har for at spotte.

Niels Flemming Hansen lægger stor vægt på input fra branchen og afleverede en geninvitation: Foreningens medlemmer inviteres på besøg på Christiansborg til rundvisning, møde med erhvervsorganisationer og frokost.

Læs referat af indlæget: Her!

Nyvalg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var formanden Frede Matzen og bestyrelsesmedlemmerne Jan Lillegaard, Carl Jørn Schmidt og Aksel Junker.

Carl Jørn Schmidt havde på forhånd meddelt, at han ikke genopstillede.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Frede Matzen på formandsposten. Jan Lillegaard blev genvalgt til bestyrelsen mens der var nyvalg til Allan Hansen, Lintrup og Lars Jensen, Glejbjerg

Aksel Junker, Hejnsvig blev valgt til 1. suppleant, Anders Bennedsen som 2. suppleant.

 

Erfaren vognmand takker af i bestyrelsen

Forud for valg til bestyrelsen på årets generalforsamling meddelte vognmand Carl Jørn Schmidt at han ikke genopstillede.

Og det er et erfarent bestyrelsesmedlem, der dermed takker af. Carl Jørn Schmidt har i en årrække været en af de bærende og aktive kræfter i bestyrelsen bl.a. ved planlægningen af den årlige medlemsfest.

Carl Jørn overtog i 1975 vognmandsforretningen i Holsted efter sin far Carlo Schmidt, der grundlagde virksomheden i 1947. Firmaet blev drevet med indenrigs- og eksportkørsel med trætransport som speciale.

Den sidste bil blev afhændet i det forløbne år.

Stor tak til Carl Jørn for hans mangeårige indsats til gavn for Ribe Amts Vognmandsforening!

Medlemsfesten – igen en festlig succes

Om RAV medlemsfesten er ved at blive en institution på lige fod med Vorbasse marked vides ikke.

Men man kunne udmærket bruge samme slogan som i Vorbasse: “Ses vi ikke før så ses vi til RAV’s medlemsfest”.

For igen i år kunne 150 feststemte gæster nyde en aften med højt humør, god mad, musik og dans.

En aften hvor medlemmer, personale, leverandører til branchen og andre indbudte gæster fester sammen er i høj grad med til at styrke foreningssammenholdet og det gode samarbejde mellem kunder og leverandører.

Takket være gavmilde sponsorer var der rigeligt med præmier til de mange, der var heldige at vinde i det traditionelle “Sanghæftelotteri”.