Nyhedsbrev nr. 9 2020

Corona status uge 3

Danmark er nu ved afslutningen af den 3. uge, hvor landet er lukket end. Transportbranchen er meget forskellig ramt: for nogle betød det stilstand allerede fra den 1. dag – andre kører videre som før krisen.

Alt afhængig af hvilket kørselsspeciale, man har, kan der inden samfundet igen fungerer normalt, blive behov for at træffe forholdsregler til at begrænse et truende tab som følge af aktivitetsnedgang.

Regeringen har været hurtige til at stable hjælpepakker til erhvervslivet på benene. Der er flere at vælge imellem. Særligt hvis man har ansat personale.

Men det er stadig op til virksomheden at vurdere hvornår situationen er alvorlig nok til, at der skal “trykkes på knappen” og kapaciteten indskrænkes.

Vilkårene hjælpepakker, restriktioner og lempelser som følge af Covid-19 krisen ændres næsten dagligt. Det anbefales derfor at følge med på www.virksomhedsguiden.dk og www.fstyr.dk der giver et aktuelt overblik. Eller kontakte revisoren, hvis der skal ansøges om kompensation.

Nedenfor nævnes nogle enkelte foranstaltninger, men listen er ikke udtømmende.

Regeringens støttepakke til selvstændige

Der er nu åbnet for ansøgninger under ordningen for selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte som kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19

Dermed kan selvstændige og små virksomheder, der oplever et dyk i omsætningen på mere end 30 pct. som følge af corona-virus, nu ansøge om at få kompensation.
Med ordningen går staten ind og dækker 75 pct. af den tabte omsætning. Dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. selvstændig.

Læs mere her.

Hjælp til faste omkostninger

Kommer snart:Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 en andel af din virksomheds faste omkostninger til fx afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger.

Ordningen er for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover

  • forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
  • i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Du kan få kompensationen for op til 80 % af de faste omkostninger i din virksomhed.

Læs mere her.

Udvidet refusion for sygemeldte medarbejdere

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, som er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Læs mere her.

Betaling af G-dage delvist suspenderet

Reglerne om G-dage bliver midlertidigt sat på standby, gældende fra den 27. marts 2020. Det betyder, at arbejdsgivere, der er ramt af corona-krisen, ikke længere skal betale de to første ledighedsdage, hvis medarbejderen bliver sendt hjem eller på arbejdsfordeling.

Bliver medarbejderen fyret på almindelig vis og får et opsigelsesvarsel, gælder G-dagsreglerne stadig.

Læs mere

Udpluk af andre midlertidige ændringer

Regeringen har besluttet, at fristen for indsendelse af virksomheders årsrapporter skal udskydes med tre måneder. Læs mere

Fra den 26. marts til og med den 11. april 2020 omfatter den midlertidige undtagelse i forbindelse med ugehvil både international og national godstransport. Det er vigtigt at understrege, at dispensationen kun gælder det regulære ugehvil på mindst 45 timer og det reducerede ugehvil på mindst 24 timer. Reglerne for køretid, pauser og daglig hviletid er stadig gældende. Læs mere

Den multilaterale aftale M324 tillader, at kursusbeviser for ADR-chauffører, der udløber i perioden 1. marts til 1. november 2020, skal forblive gyldige indtil den 30. november 2020.

Som følge af corona-krisen bliver der ikke udskrevet bøder og klippet nummerplader på biler, der overskrider sin synsfrist mellem 15. marts og 15. maj 2020. Læs mere

Færdselsstyrelsen har foretaget en række initiativer på kørekort- og køreuddannelsesområdet som følge af corona-krisen. Læs mere

Gyldighed på en række kort og beviser forlænges, mens udlån af chauffører tillades. Læs mere

Midlertidig suspension af krav om uddannelse af varebilschauffører. Læs mere

Midlertidig dispensation for miljøzonereglerne forlænget. Læs mere

Udskydelse af frister for betaling af moms og skat. Læs mere.

Mulighed for hjemsendelse af chauffører eller lønkompensation

3F-transportoverenskomsterne tilbyder nu, i lighed med ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa, hjemsendelse uden løn som alternativ til afskedigelse af chaufførerne.

Læs mere

Alternativt kan din virksomhed kan få midlertidig lønkompensation, hvis du forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af coronavirus/covid-19. Virksomhedens egen omkostning ved denne ordning skønnes at være ca. kr. 2.500 pr. medarbejder pr. måned hjemsendt med løn.

Læs mere

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

             Vognmand Carsten Mølgaard, Christiansfeld