Nyhedsbrev nr. 8

RAV inviterer til medlemsmøde

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 13. juni 2013, hvor foreningen inviterer til medlemsmøde på Hovborg Kro.

Aftenen starter kl. 18.00 med spisning og herefter er der foredrag med advokat Jacob Forman over emnet  “Vognmændenes Retssikkerhed” (se omtalen nedenfor).

Endelig vil der være indlæg fra et par af vore samarbejdspartnere, som har lovet at tage et par gode tilbud med.

Indbydelse med tilmeldingsskema udsendes senere.

Vognmændenes retssikkerhed – er den ikke eksisterende?

Adv. Jacob Forman har om nogen kæmpet for vognmændenes retssikkerhed rundt omkring i de danske retssale.

Oplægget, som Jacob giver på RAV medlemsmøde den 13. juni 2013, handler om det faktum at anklagerne ikke opfylder retsplejelovens regler om også at søge de forhold belyst  som taler imod tiltaltes skyld.

Det har anklagerne pligt til efter retsplejelovens §96 2 led, en regel som konsekvent ikke overholdes og rent faktisk modarbejdes af de fleste anklagere.

Aftenens hovedpunkter er:
• Vognmandens retssikkerhed under en retssag
• Kvaliteten af retshandlingen
• Brug af sagkyndige under retssagen
• Eksempler på politiets fortolkning af pauser i køre- og hviletidsreglerne
• Udviklingen indenfor højresvingsulykker
• Udviklingen indenfor dyretransporter