Nyhedsbrev nr. 8 2019

Højere hastighed for lastbiler skaber sikker trafik
Loven om forøgelse af hastighedsgrænsen for tunge køretøjer på landeveje og motortrafikveje til 80 km/t er endelig blevet vedtaget.I transportbranchen er man enige om, at det er fornuftigt, at lastbiler og personbiler kan “følges ad” i trafikken, så risikoen ved hasarderede overhalinger formindskes.

Både Rådet for Sikker Trafik og Rigspolitiet har advaret imod lovændringen. Det vidner om uvidenhed om de faktiske forhold. For mange chauffører føler sig presset til at overskride den nuværende hastighedsgrænse for at få trafikken til at glide – ofte med en fartbøde som resultat. Så lovændringen vil i praksis betyde, at nu kan chaufføren yde sit bidrag til mere flydende og sikker trafik uden samme risiko for repressalier. Hvis han vel og mærke husker at overholde de nye fartgrænser!

Måske skulle kritikerne hellere koncentrere sig om risikoen ved elektriske løbehjul eller den forslåede mulighed for at tillade 16-årige at føre knallert 45?
 
Pjece om ny ferielov
I forbindelse med overgangen til en ny ferielov har Dansk Erhverv lavet en infopjece, der kort forklarer overgangsordningen og nogle af de nye ferieregler, der kommer til at gælde fra den 1. september 2020.
 
Pjecen har samlet svar på nogle spørgsmålene om den nye lov og er tænkt som et overblik over de nye regler til medarbejderne, og kan derfor tilrettes af den enkelte virksomhed i forhold til layout og indhold.

Materialet ligger frit tilgængeligt på Dansk Erhvervs hjemmeside her!
OK tjener over 1/2 mia. kr. i 2018
OK-koncernen præsenterede for nylig et koncernresultat på 517 mio. kr. før skat i 2018. Overskuddet er på niveau med sidste års rekordresultat, hvilket anses som meget tilfredsstillende. Samlet set lyder omsætningen for 2018 på mere end 9,7 mia. kr. mod sidste års 8,2 mia. kr.

Og når det regner på præsten drypper det på andelshaverne – se hvor meget OK’s kunder, som har tegnet et andelsbevis får udbetalt i bonus pr. l. indkøb brændstof i 2018 her!
Kampagne på VOLVO “Classic Blue” program
Det gælder på biler, der er ældre end 48 md.
 
Så er prisen 350.- pr. md ved 1 olieskift årlig og 700.- pr. md ved 2 olieskift årlig.
  Classic Blue kontrakter omfatter:       # Serviceeftersyn             # Olieskift på motor inkl. oliefiltre         # Udskiftning af By-pass filter og brændstoffiltre     # Evt. ventiljustering (følger Volvos foreskrifter)     # Evt. udskiftning af Ad-blue filter          # Kontrol af batterier            # Kontrol af bremseslidtage            # Kontrol af lufttryk i dæk                           På biler, hvor der er tegnet en Classic Blue, opnår man desuden: 25% rabat på alle reservedele, når der udføres reparationer på et SKIFTER værksted  
20% rabat på værkstedstimelønnen, når der udføres reparationer på et SKIFTER værksted
Kontakt: Rene Poulsen
ærkstedschef,Esbjerg
Tlf: +45 76 14 04 80 – Direkte: +45 88 27 94 00
Søg tilskud til digitale løsning
Har du planer om at indføre digitale transporthjælpeværktøjer (transportplanlægning, automatisk fakturering e.l.) kan du nu ansøge om tilskud på 100.000 kroner til rådgivning om digital omstilling via SMV:Digital, der er et program for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV). Tilskudspuljen på 12,7 millioner kroner udmøntes efter først til mølle-princippet og lukker senest den 10. juni 2019. Programmet for digital omstilling indeholder en række spændende tilbud, hvor der f.eks. kan søges tilskud til:

Privat rådgivning:  
Her kan du ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning, der hjælper dig til at gennemføre en digital omstilling af din virksomhed. Du kan ansøge om 100.000 kroner til indkøb af privat rådgivning til forløb, potentiale afklaring og implementering. Der er krav om egen medfinansiering.
Kontakt Erhvervshus Sydjylland: Hanne Gulløv  tlf. +45 25 50 53 03
 
Velkommen til nyt medlem:
Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Brdr. Christensen, 6731 Tjæreborg