Svenskerne – et vognhjul foran?

Er svenskerne klogere end danskerne?

Den svenske regering foreslår nemlig, at såvel transportkøber som myndigheder i langt højere grad end hidtil, gøres ansvarlig for at den bestilte godstransport foregår lovligt.

Er det et indgreb i den personlige frihed og adgangen til at drive erhverv når alle, der bestiller en underleverandør til at udføre en erhvervstransport, også bliver gjort ansvarlig for transporten udføres lovligt. Det gælder også svenske myndigheder, der køber transportydelser.

Eller er det en håndsrækning til de vognmænd og chauffører, der føler sig presset til at udføre en transport, hvor f.eks. lastsikringen ikke i orden og chaufføren ingen chance har for at udføre kontrol? Eller til den vognmand, der mister forretning fordi konkurrenten ikke praktiserer ansvarlige løn- og ansættelsesforhold?Vognmanden er som regel sidste led i transportkæden og vil altid være den, der står med “aben”, hvis noget går galt – ofte også, når han er uden skyld.

Strafferammen er ifølge det svenske lovforslag op til ét års fængsel.

Det er spændende om lovforslaget bliver vedtaget i Riksdagen og i givet fald om nogle danske politikerne kunne finde på at forslå det samme?

Læs mere om “Beställaransvar”

Fyraftensmøde om forebyggelse af kriminalitet i transportbranchen

Syd- og Sønderjyllands Politi inviterer sammen med transportbranchens organisationer vognmænd og transport- og speditionsvirksomheder til et gratis fyraftensmøde om kriminalitetsforebyggelse i transportbranchen. Arrangementet foregår tirsdag den 17. april 2018 i Vejen Idrætscenter.

Deltagelse i mødet er gratis, men det er nødvendigt med tilmelding på bvo007@politi.dk (Bolette Vogt) senest fredag , den 13. april 2018

Læs mere

Persondataforordningen – hjælp at hente

Persondataforordningen Indføres i Danmark 25. Maj 2018.

Den indeholder en række stramninger og lettelser i forhold til den nuværende persondatalov.

Den gælder for alle, der behandler persondata. Det betyder, at har man blot én kunde – eller én ansat er man omfattet af loven.

Dermed skal alle igennem en kompliceret proces med at beskrive, hvorledes man indsamler, opbevarer og deler persondata.

Processen er indviklet og tidskrævende og foreningen tilbyder derfor hjælp til medlemmer til at slippe nemmest muligt igennem.

Foreningen har indledt et samarbejde med Jakob Sørensen Madsen, der vil bistå foreningens medlemmer med udvikling af en persondatapolitik, der dækker behovet for fyldestgørende dokumentation. Jakob har gennemført processen i sin families vognmandsvirksomhed.

Tilbuddet sendes i løbet af næste uge til alle medlemmer.

Foreningen har revideret vedtægterne

Foreningen har på en ekstraordinær generalforsamling den 5.4.18. endeligt vedtaget det forslag til vedtægtsændringer, som blev fremlagt og enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling i marts måned 2018.

Det drejer sig om principper for opkrævning af kontingent samt krav til foreningens formue.

Det reviderede sæt vedtægter kan hentes her!

RAV kalenderen

Foreningens næste arrangement er den 7. juni 2018, hvor der indbydes til medlemsmøde i Hovborg.

Advokat Jacob Forman gæster foreningen for at fortælle nyt fra de danske retssale, hvor han repræsenterer danske vognmænd.

Invitation udsendes på et senere tidspunkt men sæt venligst kryds i kalenderen.