Ny 3-årig overenskomst er stemt hjem

Som det er fremgået af dagspressen har urafstemning hos LO’s medlemsvirksomheder resulteret i et JA til det forslag om overenskomstfornyelse, som var aftalt med DA.

Resultatet af den samlede afstemning om mæglingsforslaget er på lønmodtagersiden 57,2 % Ja-stemmer.

Men fra 3F-medlemmerne lyder der et tydeligt nej. 60 procent stemte nej, mens kun 40 procent stemte ja til de nye aftaler med arbejdsgiverne. Alligevel bliver overenskomsterne vedtaget. Det er det samlede resultat fra alle forbund og deres medlemmer fra vidt forskellige faggrupper, der afgør, om overenskomsterne bliver vedtaget.

I 3F Transportgruppen stemte et stort flertal på 63% imod mæglingsforslaget.

Formand for transportgruppen, Jan Villadsen, peger på, at 3F’ernes nej på transportområdet sender et tydeligt signal efter måneders forhandlinger med Dansk Industri og de øvrige arbejdsgivere.

– Vores medlemmer fik blandt andet 10 ekstra seniorfridage, to børneomsorgsdage, lønstigninger på syv procent og nye værn mod social dumping. Et flertal har vurderet, at resultaterne ikke skabte tryghed nok i deres arbejdsliv. Det sender et meget vigtigt signal. Vores medlemmer er fortsat utrygge. Ikke mindst fordi det er 3F’erne, der branche for branche mærker konsekvenserne af social dumping som de første, siger Jan Villadsen.

I det omfang at der er sket regulering af løn og tillæg m.v. i overenskomsterne med virkning fra den 1. marts 2017, skal der ske regulering med tilbagevirkende kraft snarest muligt.

Hent lønoversigt pr. 1.3.2017

 

Lovpligtig ADR Kap. 1.3. kursus i Hovborg

ADR-uddannelsen er lovpligtig for alle medarbejdere, som arbejder med transport af farligt gods.

Arbejder du med ADR på kontor, lager eller som chauffør uden et ADR-bevis, skal du have denne lovpligtige uddannelse.

Der udstedes et bevis efter gennemført uddannelse.

Nu kan du tilmelde en eller flere af dine medarbejdere til dette kursus.

I forbindelse med kurset gives der en orientering om ændringer i ADR 2017 – hvad betyder de nye regler for dig?

Få et indblik i den nye ADR 2017, der bl.a. byder på:

– Mange tilføjelser og ændringer til særlige bestemmelser

– Ny mærkning af lithiumbatterier

– Ny type fleksible bulk-containere op til 14 ton

– Mange ændringer til stoflisten, herunder tilføjelse af 10 nye UN-numre

…og mange andre ændringer og tilføjelser.

Underviser er Jens Staugaard Holdt, Transportkonsulenten.

Kurset arrangeres af ITD og afholdes på
Hovborg Kro onsdag den 3. maj kl. 14.00 – 17.00
Tilmeld dig via dette link: Tilmelding

Beskæftigelsen stiger i transportbranchen

En ny undersøgelse foretaget af ATL med Danmarks Statistik som kilde viser, at der i 2016 er blevet ansat mange nye medarbejdere i Transportbranchen.

Alene fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016 steg beskæftigelsen i branchen med 700 personer. Ved udgangen af 2016 var der 28.800 personer beskæftiget i branchen, det er mere end 1.500 flere end samme periode året før.

Vil du læse mere om undersøgelsen, kan du finde den her.

Overenskomstfornyelse på vej

I kølvandet på overenskomstfornyelserne på DA/LO området forhandles der i øjeblikket mellem Krifa og ITD Arbejdsgiverforening om fornyelse af en anden af de vigtige overenskomster på transportområdet.

Denne overenskomst er den nyeste på transportområdet og er til forskel fra øvrige overenskomsten indenfor DA/LO verdenen baseret på mindstelønsprincippet – som det er tilfældet indenfor langt den største del af industrien.

Forhandlingerne ventes afsluttet omkring månedsskiftet maj/juni 2017.

ITD Arbejdsgiverforening afholder ordinær årlig generalforsamling lørdag den 29.4.17 på Hotel Munkebjerg.

Foreningens formand, Frede Matzen, opstiller som kandidat ved valg til bestyrelsen.