Betaler du for meget i vægtaftgift?

På generalforsamlingen kom det frem, at registreringsattesterne ofte er mangelfulde eller forkerte. Det kan i visse tilfælde medføre, at man betaler vægtafgift efter en for høj takst.

En lastbil med 3 eller flere aksler, der trækker en påhængs- eller sættevogn med 2 aksler takseres eksempelvis til en årlig vægtafgift på kr. 4700. Men kører man med samme trækker udelukkende med 3 akslede sættevogne er taksten blot kr. 2514.

Se taksterne via dette link og kontroller om du evt. betaler for meget.

Overgang til sommertid

Klokken 02.00 natten mellem lørdag og søndag den 30. marts 2014 skal urene stilles en time frem. DA og LO har indgået en aftale om sommer- og vintertid.

I aftalen er der opnået enighed om, at der i forbindelse med overgangen til sommertid i marts måned ydes betaling for den i øvrigt gældende fulde normale arbejdstid, hvor den effektive arbejdstid på grund af overgangen til sommertid bliver en time mindre. Denne time betales med sædvanlig betaling for timelønsarbejde.

Indbydelse til jubilæum!

Tonny indbydelse

 

Nye overenskomster – hvad betyder det?

ATL oplyser, at den nye overenskomst skal vedtages som del af et samlet mæglingsforslag. Ændringerne træder derfor først i kraft, når de er vedtaget af både arbejdsgivere og lønmodtagere.

Det forventes, at mæglingsforslaget, som er under udarbejdelse, vil blive sendt til afstemning i løbet af ultimo marts/primo april. Resultatet af afstemningen vil derfor formentlig tidligst foreligge lige inden eller lige efter påske.

Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor først ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2014, når overenskomsten er endeligt vedtaget.

ATL vil dog gerne løfte sløret for hvilke ændringer, som parterne har forhandlet, og inviterer derfor virksomheder til orienteringsmøder om overenskomstforhandlingerne. 
 
Du kan tilmelde dig de nedenstående orienteringsmøder ved at sende en mail til: info@ravf.dk – eller ringe til tlf. 2273 5041.

Orienteringsmøderne er gratis for medlemmer af Ribe Amts Vognmandsforening.

Fredag den 28. marts 2014
Kl. 15.00 – 17.00
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Mandag den 31. marts 2014
Kl. 15.00 – 17.00
Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg