Nyhedsbrev nr. 7 2014

Foreningen har afholdt generalforsamling

Foreningen har afholdt årlig ordinær generalforsamling i Hovborg den 1.3.14. Ca. 50 deltagere var mødt op for at høre formanden aflægge beretning om et godt år for foreningen og lytte til diverse indlæg. Foreningen har nået et stabilt medlemsgrundlag på ca. 100 virksomheder og formanden roste i sin beretning medlemmerne for at støtte loyalt op om foreningen og de arrangementer, der jævntligt afholdes. Han udtrykte samtidigt glæde over den opbakning foreningen nyder fra diverse samarbejdspartnere.

Årets gæstetaler var vognmand Christian Jensen, der havde kaldt sit indlæg “50 år i vognmandsbranchen og foreningslivet – hvad har det givet af knubs og seje?” Den erfarne vognmand kunne bl.a. berette, at han nu også går ind for cyklen som transportmiddel. Det har givet ham en plads på Rynkeby holdet og foreløbig en gennemført tur på cykel til Paris! 

Efter generalforsamlingen gennemgik Steffen Johannsen, ITD de nye køretøjsvægtgrænser og de skærpede betingelser for overvægtstolerancer. Reglerne er komplicerede, til dels ulogiske og med masser af faldgruber, så indlægget medførte en del spørgsmål fra salen.

Ny formand i Ribe Amts Vognmandsforening

Som bebudet holdt vognmand Jens Peter Jensen på årets generalforsamling sin sidste beretning som formand for foreningen. Efter 20 år i bestyrelsen, heraf de 10 år som formand, havde Jens Peter valgt at give stafetten videre og casino online takke af efter en periode, hvor han som en populær formand opnåede genvalg 5 gange – uden modkandidater.

I de 10 år har vognmandsbranchen oplevet store ændringer i betingelserne for at drive erhvervet og Jens Peter kom i sin beretning bl.a. ind på den skærpede konkurrence fra lavtlønslandene: “Udenlandske biler i Danmark er kommet for at blive – det må vi nok erkende, da arbejdskraftens frie bevægelig er en af EU”s mærkesager. Så den lovlige cabotagekørsel får vi nok ikke stoppet – her er det ikke andet at gøre end at tage konkurrencen op. Og fortsætte med at påvirke politikerne til at forbedre branchens vilkår.  Men den ulovlige del skal bekæmpes og heldigvis ser det ud til, at myndighederne er blevet mere opmærksomme”.

Læs formandsberetningen her!

Som ny formand for foreningen valgte forsamlingen vognmand Frede Matzen, Egebæk. Den nye formand overtager hvervet med stor erfaring fra foreningsverdenen efter over 10 års “læretid” som bestyrelsesmedlem.

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes vognmand Preben Leth, Ribe. Der var genvalg til vognmændene Carl Jørn Schmidt, Holsted og Jan Lillegaard, Ølgod.

Efter generalforsamlingen fik Jens Peter Jensen overrakt en gave fra foreningen som tak for sin store indsats.

Årets medlemsfest – en sikker succes!

Igen i år blev årets medlemsfest et tilløbsstykke, hvor ca. 150  medlemmer, personale og samarbejdspartnere slog sig løs i kroens hyggelige lokaler, hvor “Madam Blå” sørgede for stemningen!

Sædvanen tro var der masser af præmier til heldige vindere – og glade givere!

Se flere stemningsbilleder fra festen her!