WEB nyheder

Nyhedsbrev nr. 7 2014

Foreningen har afholdt generalforsamling

Foreningen har afholdt årlig ordinær generalforsamling i Hovborg den 1.3.14. Ca. 50 deltagere var mødt op for at høre formanden aflægge beretning om et godt år for foreningen og lytte til diverse indlæg. Foreningen har nået et stabilt medlemsgrundlag på ca. 100 virksomheder og formanden roste i sin beretning medlemmerne for at støtte loyalt op om foreningen og de arrangementer, der jævntligt afholdes. Han udtrykte samtidigt glæde over den opbakning foreningen nyder fra diverse samarbejdspartnere.

Årets gæstetaler var vognmand Christian Jensen, der havde kaldt sit indlæg “50 år i vognmandsbranchen og foreningslivet – hvad har det givet af knubs og seje?” Den erfarne vognmand kunne bl.a. berette, at han nu også går ind for cyklen som transportmiddel. Det har givet ham en plads på Rynkeby holdet og foreløbig en gennemført tur på cykel til Paris! 

Efter generalforsamlingen gennemgik Steffen Johannsen, ITD de nye køretøjsvægtgrænser og de skærpede betingelser for overvægtstolerancer. Reglerne er komplicerede, til dels ulogiske og med masser af faldgruber, så indlægget medførte en del spørgsmål fra salen.

Ny formand i Ribe Amts Vognmandsforening

Som bebudet holdt vognmand Jens Peter Jensen på årets generalforsamling sin sidste beretning som formand for foreningen. Efter 20 år i bestyrelsen, heraf de 10 år som formand, havde Jens Peter valgt at give stafetten videre og casino online takke af efter en periode, hvor han som en populær formand opnåede genvalg 5 gange – uden modkandidater.

I de 10 år har vognmandsbranchen oplevet store ændringer i betingelserne for at drive erhvervet og Jens Peter kom i sin beretning bl.a. ind på den skærpede konkurrence fra lavtlønslandene: “Udenlandske biler i Danmark er kommet for at blive – det må vi nok erkende, da arbejdskraftens frie bevægelig er en af EU”s mærkesager. Så den lovlige cabotagekørsel får vi nok ikke stoppet – her er det ikke andet at gøre end at tage konkurrencen op. Og fortsætte med at påvirke politikerne til at forbedre branchens vilkår.  Men den ulovlige del skal bekæmpes og heldigvis ser det ud til, at myndighederne er blevet mere opmærksomme”.

Læs formandsberetningen her!

Som ny formand for foreningen valgte forsamlingen vognmand Frede Matzen, Egebæk. Den nye formand overtager hvervet med stor erfaring fra foreningsverdenen efter over 10 års “læretid” som bestyrelsesmedlem.

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes vognmand Preben Leth, Ribe. Der var genvalg til vognmændene Carl Jørn Schmidt, Holsted og Jan Lillegaard, Ølgod.

Efter generalforsamlingen fik Jens Peter Jensen overrakt en gave fra foreningen som tak for sin store indsats.

Årets medlemsfest – en sikker succes!

Igen i år blev årets medlemsfest et tilløbsstykke, hvor ca. 150  medlemmer, personale og samarbejdspartnere slog sig løs i kroens hyggelige lokaler, hvor “Madam Blå” sørgede for stemningen!

Sædvanen tro var der masser af præmier til heldige vindere – og glade givere!

Se flere stemningsbilleder fra festen her!

RAV medlemmer på virksomhedsbesøg hos ITD

ITD’s direktør Jakob Chr. Nielsen tog udfordringen op, da en kreds af foreningens medlemmer var på virksomhedsbesøg hos ITD/FDE i lørdags. Jakob Chr. Nielsen er samtidig bestyrelsesformand hos FDE, der som bekendt hvert år præsterer en imponerende indtjening. Han havde ikke noget imod at afsløre et par ”forretningshemmeligheder” som vognmandsbranchen gerne må kopiere:

  • Tilstræb et fornuftigt omkostningsniveau så du har en chance for både at være konkurrencedygtig og god
  • Tilbyd noget, som ikke alle kan – find en niche og giv kunden lidt ekstra
  • Knyt dig til kunderne, så det bliver vanskeligere for dem at flytte

Konkurrencen bliver ved og blive måske endnu hårdere, derfor er det vigtigt hele tiden at forholde sig til, hvordan man kan gøre sig interessant overfor kunderne og bevæge sig ind i deres forretning.

Den efterfølgende debat bevægede sig uvilkårligt ind på de uensartede betingelser og dermed umulige konkurrencevilkår, som danske vognmænd må kæmpe med i forhold til udenlandske aktører.

IMG_1354

ITD forsøger at hjælpe medlemmerne ved at stille rådgivning og hjælp til praktiske opgaver til rådighed – med hovedvægt på medlemsservice, hvortil anvendes 65% af ressourcerne. Resten anvendes til erhvervspolitisk arbejde. Og foreningen er ikke blot for de  større virksomheder: 25 % af medlemmerne har 1 bil, 15 % har 2-4 biler.

ITD Servicepartner er der hvor den praktiske hjælp kan hentes. En del ydelser som, tachografservice, sikkerhedsrådgivning, hjælp til APV m.v. er gratisydelser – andre mod betaling.

Bogføringsassistance benytter mange vognmandsvirksomheder sig af, og som noget nyt er der nu mulighed for at aftale en 3 mrd’s. gratis prøveperiode, hvor man kan skyde sig ind på tidsforbruget og dermed bedømme omkostningerne. Typisk kan arbejdet klares for ca. kr. 1000 om måneden for 1-2 biler. Til aftalen kan knyttes revisorassistance, som typisk bliver billigere, når regnskabsmaterialet afleveres af ITD.

Teleområdet er ligeledes et stort forretningsområde, hvor der tilbydes et gratis telecheck med efterfølgende analyse af mest gunstige abonnementsform.

Endelig satser ITD sammen med Tryg på at tilbyde erhvervsforsikringer til vognmandsbranchen. Tryg beskæftiger på landsplan 10 assurandører, der kun beskæftiger sig med vognmandsvirksomheder og som noget nyt har kaskoforsikringen nu indbygget abonnement på vejhjælp.

En rundvisning i ITD centret imponerer de fleste. 160 medarbejdere fra over 20 nationer har deres daglige arbejdsplads i huset, der samtidigt anvendes som konferencecenter.

Formiddagen sluttede med frokost, hvorunder næstformand Frede Matzen takkede for et særdeles interessant arrangement.

IMG_1739