Nyhedsbrev nr. 6

NYHEDSBREV NR. 6 2013

1. Vejen som arbejdsplads
2. Bøde for manglende CVR-nr
3. Prøv den nye VOLVO hos Skifter

1. Vejen som arbejdsplads

Ifølge Vejdirektoratets Instruks om ansvar og pligter i forbindelse med vejarbejde på statsvejnettet november 2012, skal alle relevante medarbejdere have gennemført kurset ”Vejen som arbejdsplads”. Et krav der har været gældende siden januar 2004.
Kursuskravet bliver beskrevet i bilag 1 i vejledningen. Kurset blev revideret i 2011 og udbydes nu som E-learning, AMU kursus og yderligere tre kursustrin på forskellige niveauer med  krav tilpasset den enkelte arbejdsfunktion.

De enkelte kurser er kort beskrevet i vejledningen og det er præciseret hvem der skal have gennemført hvilke kurser afhængig af, hvilken rolle man har i forbindelse med afmærkning af vejarbejder.

Den nye uddannelse skal være bestået og gennemført senest pr. 1. marts 2013.

Hent vejledning her!

2. Bøde for manglende CVR

 Fra 1. januar 2013 har det været et krav, at varebiler under 4 tons forsynes med CVR- nr og firmanavn. Nu er SKAT begyndt at udskriver bøder for manglende CVR nr. SKAT oplyser, at det er tanken, at de i førstegangstilfælde vil nedlægge påstand om en bøde på 5.000 kr. og i anden-, tredje- og fjerdegangstilfælde påstand om bøder på henholdsvis 10.000 kr., 15.000 kr. og 22.500 kr. Det oplyser Bilbranchen i DI.
 Fordi der er tale om ny lovgivning, vil de første sager blive kørt som prøvesager ved domstolene. Det sker for at få fastlagt niveauet for bøderne.

 De nævnte bøder gælder pr. bil. For en virksomhed med flere biler uden CVR-nr. kan der altså hurtigt blive tale om store beløb. Og bøderne er ikke fradragsberettigede.
 Som hovedregel er det ejeren af bilen, som har ansvaret for, at skiltningen på bilen opfylder reglerne. Hvis der er tale om en leaset bil, påhviler ansvaret dog som udgangspunkt leasingtageren.

3. Prøv den nye VOLVO hos Skifter

Kom i nærkontakt og prøv den nye VOLVO FH hos Skifter i Esbjerg den 19. april 2013 fra kl. 8:00 – 18:00. Du kan få mulighed for at se og prøve 5 forskellige lastvogne i et miks af to- og treakslede trækkere med 13 og 16 liters motorer med trailer.

Aktiviteter for både voksne og børn – hent program her!