Det skal være skidt før det bliver godt!

Efterhånden kan man tvivle på det gamle mundheld når det gælder ordnede forhold i transportbranchen.

Næsten hver dag er der eksempler i pressen om aktører, der bliver snuppet for at snyde eller springe over hvor gærdet er lavest. Et er at vise foragt for loven – et andet er at medvirke til at udkonkurrere den lovlydige del af branchen f.eks. ved at underbetale chaufføren. Begge dele er skidt.

Med omtalen af denne ugens top skandalesag leder beskrivelsen af chaufførernes vilkår tanken hen på en vis slumlejr i Padborg i 2018.

For nemlig.com kan nemlig i stort omfang nøjes med at sende pakker under 11 kg. Det er bekvemt for så gælder ingen regler. Kun de moralske hensyn og det er ikke transportkøberens ansvar.

Fint nok, at varebilsvognmænd kom ind under et tillæg til Godskørselsloven. Men indtil videre ser det ud som om der stadig er ligeså meget skidt som godt.

Med den omfattende lovregulering, som transportbranchen er omfattet af, kan man mene at det er svært at have helt hvide vinger. Men derfor kan man vel godt have ryggrad til ikke at lade sig byde hvad som helst af kunden?

10 cm høje bogstaver

Det er de fleste bekendt, at vognmanden har pligt til at skilte med firmanavn på lastbilen. Men hvordan er reglerne helt nøjagtigt og hvor finder man dem?

For at gøre det så vanskeligt som muligt at finde frem til, er der tale om forskellige lovsæt for lastbiler hhv. varebiler.

For lastbilens vedkommende finder man reglerne i Bekendtgørelse om godskørsel §13. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

For varebiler under 4 ton gælder andre regler: Din virksomheds navn eller logo samt CVR-nummer skal være synlige på bilen. Bogstaver og tal skal være 3 cm i højden – medmindre bilens totalvægt er over 3,5 ton – så skal de være 10 cm. Se mere hos Applus eller SKAT.

Hvis reglerne er komplicerede er bødetaksten enkel: Hvis oplysninger om cvr-nummer og virksomhedsnavn ikke er påført bilen, medfører det en bøde på 5.000 kr. I gentagelsestilfælde stiger bøden – første gang til 10.000 kr., anden gang til 15.000 kr. og tredje gang til 22.500 kr.

Ny bekendtgørelse om mindsteløn

Transportministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. marts, fastlægger, hvor meget en udenlandsk lastbil- eller buschauffør skal have i løn, hvis han kører carbotagekørsel i Danmark

Minimumstimesatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport reguleres årligt i henhold til satsreguleringerne i de retningsgivende overenskomster på gods- og buskørselsområdet.

Minimumstimesatserne i bekendtgørelsens paragraf 2, stk. 2-4, skal reguleres til 1. marts 2021, da reguleringen følger tidspunkterne for satsreguleringen i de mest repræsentative overenskomster i Danmark.

Minimumstimesatser gældende pr. 1. marts 2021:

  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport, udgør 168,56 kroner
  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører buscabotagekørsel, udgør 168,31 kroner
  • Minimumstimesatsen for aflønning af chauffører, der udfører turistkørsel, udgør 173,65 kroner

Foreningsnyt

Seneste nyt fra regeringen om den langsomme genåbning af landet giver desværre endnu ikke mulighed for at satse på afholdelse af foreningens årlige generalforsamling.

Muligheden for at afholde generalforsamlingen jvf. vedtægternes bestemmelser er forpasset.

Alternativet havde været at indbyde til en digital forsamling for at opfylde det formelle. Men bestyrelsen har vurderet, at det rent socialt ville blive en mager forestilling, som næppe ville samle mange deltagere.

I stedet satses der på at de milde forårs- og sommervinde efterhånden vil blæse luften så ren, at vi kan få lov at mødes som vi plejer.