Danske lastbiler transporterer mindre

De danske lastbiler kørte ikke med helt så meget gods i 2018 som tidligere. Lastbiler med danske nummerplader transporterede således 3,4 pct. mindre gods i 2018, når man sammenligner med året før. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Transporten måles i antallet af ton gods, og hvor langt lastbilerne har kørt.

Tilbagegangen i 2018 dækker over, at der har været færre kørsler i Danmark, mens transporter internationalt ligger nogenlunde på niveau med sidste år. Den internationale kørsel med danske lastvogne går hovedsageligt til nabolandene Sverige, Norge og Tyskland.

Statistikernes udmelding om tilbagegang nationalt kommer formodentlig ikke som en overraskelse for en del vognmænd, som i efteråret oplevede faldende aktivitet.

Derimod er det nok sværere at gennemskue årsagen: Er en større del af kørslen ovetraget af udenlandske vognmænd, er det den tørre sommer og landbrugets problemer – eller er det det samlede erhvervsliv, der oplever en vækstpause efter at det er gået fremad stort set siden finanskrisen blev overstået for ca. 8 år siden?

Under alle omstændigheder er der grund til at skærpe årvågenheden og værre parat til tilpasning med kort varsel.

RAV bestyrelse har konstitueret sig

Efter den nyligt afholdte generalforsamling har foreningens bestyrelse konstitueret sig således:

Formand: Frede Matzen, Ribe (generalforsamlingsvalgt for en 2-årig periode i 2018)
Næstformand, Tonny Sørensen, Esbjerg
Kasserer: Jan Lillegaard, Ølgod
Sekretær: Aksel Junker, Hejnsvig

Yderligere oplysning fremgår af www.ravf.dk

RAV kalenderen 2019

Bestyrelsen har fastlagt arrangementskalenderen for 2019 og medlemmer bedes sætte kryds ved flg. datoer:

13. juni: Medlemsmøde med emnet “Pension”
19. – 22. september: Studietur
8. november: Mortensaften på kroen

Derudover er det planen at invitere medlemmer på virksomhedsbesøg hos en af foreningens samarbejdspartnere ca. medio august måned.

Gratis stand på jobmesse

D. 8. og 9. april åbner DEKRA igen dørene op til deres Jobmesse i Vejle og Vejen. Mangler virksomheden chauffør arbejdskraft, er der mulighed for at være repræsenteret på messen.

Jobmesser en unik mulighed for at møde topmotiverede chauffør-kadidater – og dermed en mulighed for at finde virksomhedens kommende medarbejder.

Kontakt Malene Markvardsen og book en stand i Vejle d. 8. april og/eller i Vejen d. 9. april på  tlf. 31 63 28 70 eller malene.markvardsen@dekra.dk

Super Dæk service samler alle nedbrud èt sted

Super Dæk Service har valgt at samle koordinationen af alle virksomhedens servicevogne i et callcenter. Det nye Breakdown Servicecenter har en målsætning om, at kunderne ikke må vente i telefonen mere end to minutter, og at en servicevogn senest skal være på vej 15 minutter efter at kunden har ringet ind.

Når callcentret får et opkald fra en kunde, kan medarbejderne altså lynhurtigt se, hvilke montører, der er tættest på – og om der er en specialist i nærheden, der har kompetencer til at klare den specifikke opgave. Det er dog også muligt at bestille montører til opgaver med en lidt længere tidshorisont.

Læs mere om om 24-7 breakdown service: Her!