RAV generalforsamling i morgen

Medlemmer mødes til RAV generalforsamling i morgen på Hotel Arnbjerg i Varde!

Generalforsamlingen starter kl. 09.00 med formiddagskaffe og tilmelding er ikke nødvendig.

Årets indlægsholder er bestyrelsesmedlem i ITD, vognmand Christian S. Madsen, S. Chr. Sørensen A/S, Skodborg.

Christian vil indvi os i status på nogle af ITD’s aktuelle erhvervspolitiske mærkesager og der bliver rig lejlighed til at diskutere!

VELKOMMEN til en spændende formiddag blandt gode kolleger i Varde.

Chaufførlønnen stiger – for nogle

Vi har netop passeret den første forårsdag – iflg. kalenderen – og i den uge hvor den 1. marts falder reguleres lønnen iflg. Transport- og logistikoverenskomsten, hvor 3F er part.

Grundlønnen for timelønnede chauffører stiger fra kr. 123,60/t. til 126,10/t.
For en chauffør med kvalifikations- og anciennitetstillæg betyder det en stigning fra kr. 150,05/t. til kr. 152,55/t.

Særlig opsparing stiger fra 2,7% til 3,4% af den ferieberettigede løn.

Du kan downloade hele lønoversigten fra Transportgruppen 3F’s hjemmeside – eller kontakte foreningen og få den tilsendt via mail.

I ITD-A/Krifa overenskomsten er der ikke aftalt regulering af minimallønssatsen i løbet af overenskomstperioden, som udløbet den 30.06.2018.