Generalforsamling i jubilæmsstemning

Foreningens formand, Frede Matzen, kunne i sin beretning til foreningens generalforsamling i lørdags glæde sig over,at Ribe Amts Vognmandsforening af 2012 er gået ind i et jubilæumsår.

“Godt nok er det kun et 5 års jubilæum, som måske normalt vil forbigås af de fleste. Men jeg mener nu alligevel, der er grund til at stoppe op og glæde sig over, at vores lille forening kom godt fra start og har vist sig bæredygtig. Det har I medlemmer først og fremmest æren for – uden Jer, ville der ikke have været noget at fejre”, sagde Frede Matzen bl.a.

Formanden måtte konstatere, at cabotagedebatten kører nemlig stadig med uformindsket kraft:

“Danmark er ved at være det eneste af de vesteuropæiske EU lande som enten ikke har meldt sig ud af EU – eller ikke har indført nationale særregler, for at dæmme op for urimelig konkurrence fra billig arbejdskraft fra østlandene.

I Danmark lukker flertallet af politikerne øjnene for branchens problemer. Jeg kan måske godt forstå hvorfor: industrien ønsker billige fragter og opfatter al konkurrence som en fordel for det danske samfund.

Personlig er jeg tilhænger af modellen, som man har indført i Østrig og Holland, dvs. en national minimumsløn, der også gælder for udenlandske arbejdstagere, der udfører lovlig cabotagekørsel”, sagde Frede Matzen bl.a.

Forsamlingen gav genvalg til bestyrelsesmedlemmerne,Tonny Sørensen og Asger Sørensen og nyvalg til Lars Dahlmann med Aksel Junker og Bent Zdrinka som suppleanter.

Medlemsfesten samlede 130 feststemte deltagere, der nød den gode mad og et veloplagt orkester i krosalen. Takket være gode sponsorer kunne de heldige yderligere glæde sig over at tage imod en af de mange gevinster, udloddet af foreningens samarbejdspartnere.

Læs formandsberetning og referat fra generalforsamlingen  her!

 

Velfortjent hæder til Jens Peter

På foreningens generalforsamling i Hovborg i lørdag forelå der indstilling fra bestyrelsen om udnævnelse af foreningens tidligere mangeårige formand Jens Peter Jensen, Nordenskov som æresmedlem.

Den indstilling kunne generalforsamlingen uden tøven bifalde med akklamation!

Frede Matzen begrundede udnævnelse med Jens Peter store engagement i sin formandstid: “Ofte har du stået på talerstolen på de landsdækkende generalforsamlinger i brancheforeningerne og med klar tale fremhævet og forsvaret foreningens synspunkter. Og du gav aldrig op eller tvivlede, da det blev nødvendigt at etablere en selvstændig lokalforening”.

Med hæderen følger et livsvarigt kontingentfrit medlemskab af foreningen.

En foreningskæmpe takkede af

På foreningens generalforsamling i lørdags måtte forsamlingen tage imod “opsigelsen” fra foreningens mangeårige kasserer, Niels Ove Kristensen, Skovlund.

Niels Ove havde på forhånd meddelt sine bestyrelseskolleger, at han ikke genopstillede, men på trods af dette skortede det ikke på opfordringer til at tage en tørn mere. Men den gik ikke – Niels Ove havde taget sin beslutning efter en ihærdig indsats som kasserer og som medlemmernes faste ankermand i over 30 år.

I en årrække har Niels Ove vogtet foreningens pengekasse og han kunne glæde sig over under sin fremlæggelse af årsregnskabet for 2016 at aflevere en bredfuld kasse, der er solid nok til at modstå evt. udfordringer mange år frem.

Niels Ove fik overrakt en gave af formanden som tak for indsatsen.

Overenskomstfornyelse på chaufførområdet

3F’s Transportgruppe og DI har lørdag morgen indgået aftale om en treårig overenskomst på transportområdet frem til 1. marts 2020.

Aftalen indeholder bl.a. aftale om:

  • Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr.
  • Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
  • Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid.
  • Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller 3F Transportgruppe kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.
  • Parterne er enige om, at der i et eventuelt mæglingsforslag skal indgå en opfordring til Folketingets partier om hurtigst muligt at genetablere værnet i godskørselsloven imod social dumping.

Flere detaljer om forliget fremgår af DI’s hjemmeside

Forhandlinger om fornyelse af overenskomsten mellem ITD-A og Krifa indledes inden længe og skal være færdig før 1.7.2017