RAV Generalforsamling – opbakningen igen i top!

Efter en kort udflugt til Varde i det forgangne år, kunne formanden Frede Matzen, Ribe i lørdags igen byde velkommen til årets generalforsamling i de velkendte rammer på Hovborg Kro.

Og igen kunne formanden og bestyrelsen glæde sig over solid opbakning fra medlemskredsen, så selskabet tillige med indbudte gæster udgjorde knap 50 veloplagte deltagere.

Det gode sammenhold glæder naturligvis formanden for foreningen, der i årets løb er vokset til at tælle 94 medlemsvirksomheder:

“Jeg glæder mig igen over, at foreningsåret har været præget af ro, stabilitet og en positiv medlemskreds, der alle på den ene eller anden måde bidrager til forenings eksistens og jeg oplever altid sammenhold, godt humør og interesse for sagen, når vi mødes”, sagde Frede Matzen bl.a. i sin formandsberetning.

Hent og læs hele Formandsberetningen

Læs referat af generalforsamlingen: Her!

Populært gensyn med Jacob Chr. Nielsen

Årets gæstetaler på foreningens generalforsamling var i år direktør i Erhvervshus Sydjylland Jacob Chr. Nielsen, der gav et indlæg med overskriften “Transportbranchens udfordringer – set lidt på afstand”.

Og at dømme efter reaktionerne fra selskabet var det et populært gensyn med manden, der gennem seks år var administrerende direktør i  ITD og som i sin tid ydede en uvurderlig støtte til etableringen af Ribe Amts Vognmandsforening i den nye 2012 udgave.

Jacob Chr. Nielsens indlæg, der kom rundt om nogle af branchens aktuelle udfordringer, gav anledning til en livlig debat og et fortjent bifald til en oplagt indlægsholder.

Læs resume af Jacob Chr. Nielsens indlæg: Her!

Medlemsfest med nye toner

Medlemsfesten, som traditionen tro afholdes lørdag aften i forbindelse med forenings årlige generalforsamling gav i år såvel festudvalget som kroens personale sved på panden.

For krosalen rummer maksimalt 160 personer og da tilmeldingerne løb op i 151 deltagere, hvilket er ny rekord, kom logistikken på prøve, da de feststemte gæster skulle bænkes.

De nye toner blev leveret af orkesteret OS3, der for første gang skulle forsøge at leve op til de traditioner, der er skabt om et brag af en RAV-fest!

Og da dansegulvet konstant var fyldt op, bestod det nye orkester til fulde prøven!

Takket være gavmilde sponsorer var der rigeligt med præmier til de mange, der var heldige at vinde i det traditionelle “Sanghæftelotteri”.

Nyvalg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen var Asger Sørensen, Tonny Sørensen og Lars Dahlmann. Lars Dahlmann havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Tonny Sørensen og Asger Sørensen og nyvalg til Erling Lauridsen, Grindsted.

Anders Bennedsen, Vejen blev valgt til 1. suppleant, Peter Bøgh, Ribe som 2. suppleant.

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nye medlemmer:

AH Fragt A/S, 6600 Vejen

Henrik Skov Christensen ApS, 6705 Esbjerg Ø

TL Transport, 6710 Esbjerg V

Nyhedsbrev fra Skifter Lastbiler

Har du lyst til at opleve Dynafleet, Volvos professionelle flådestyringssystem? Eller er du allerede bruger af systemet, og ønsker at udnytte de andre optioner, der findes?

Resten af året tilbyder Skifter Lastbiler 3 måneders gratis abonnement på pakker, som du ikke allerede benytter.

Læs mere om tilbuddet og øvrige aktuelle tilbud i Nyhedsbrev fra Skifter Lastbiler

Chauffør lønnen er steget pr. 1.3.19

iht. overenskomst mellem ATL og 3F reguleres chaufførlønningerne pr. 1.3.19.

Samtidigt steg tillægget “Særlig opsparing” fra 3,4% til 4% af den ferieberettigede løn.

Dermed går den nuværende 3-årige overenskomst ind i det sidste år inden den opsiges med henblik på fornyelse pr. 1.3.20.

Hent Lønoversigt pr. 1.3.19