Nyhedsbrev nr. 4 2020

“En alt for udskældt branches store samfundsansvar”

”En alt for udskældt branches store samfundsansvar” er overskriften som MF Niels Flemming Hansen (K) har valgt at sætte på det indlæg, som han kommer med på foreningens generalforsamling den 29.2.20 på Hovborg Kro.

Det er svært ikke at give Niels Flemming Hansen ret allerede inden han har afleveret sit indlæg. For samfundsansvar har vi og udskældt – det bliver vi konstant.

Meget er gennem tiderne forsøgt for at øge respekten for erhvervet og for at opnå lidt anerkendelse for det samfundsansvar, som vi påtager os. DTL har fremstillet reklamefilm og ITD har kørt en længere og kostbar image kampagne.

Effekten har ikke været målbar. Vi får stadig daglig skæld ud af samfundet – i disse tider primært for at være miljøsyndere.

Men et er medier og “folkemunde”. I det enkelte kundeforhold er der i langt de fleste tilfælde tale om gensidig respekt og anekendelse mellem vognmand/chauffør og kunde. 

Niels Flemming Hansen er sit partis transportordfører og hans far er tidligere transportminister. Så det bliver uden tvivl en kompetent mening, vi får at høre når vi mødes til generalforsamling.
 

CO2 fortrængningsbidrag

Oliebranchen har indført et nyt begreb: CO2 fortrængningsbidrag.

Leverandører af brændstoffer er i 2020 forpligtiget til at reducere CO2-udledningen fra brændstofferne med 6 %.
I praksis har brændstofleverandøren kun 2 muligheder for at opfylde reduktionsforpligtelsen. De kan enten blande mere biodiesel, i form af HVO, i diesel. Eller de kan indkøbe Upstream Emission Reductions (såkaldte UER’er).

Samlet set vurderes det at koste mere end 1 mia. kr. for brændstofleverandørerne at opfylde dette krav i 2020.

Olieselskabet OK pålægger derfor et CO2-fortrængningbidrag på 180 kr. på truck- og transportdiesel pr. 1000 liter. Beløbene er ekskl. moms. Bidraget er medregnet i  listeprisen.

Øvrige olieselskaber formodes at have indregnet et tilsvarende bidrag.

 

MAN løven brølede

Mandag aften 10. februar løftede MAN Truck & Bus sløret for sin nye lastbil-serie. Det skete i Bilbao i det nordlige Spanien.

Den nye MAN-model bliver næste led i den tyske lastbilproducent TG-serie, som er blevet solgt i mange forskellige varianter siden lancering i 2000. MAN peger på, at den største lastbil med løvehovedet har fokus på chaufførens behov og brugervenlighed. Den nye lastbil sætter ifølge MAN sætter nye standarder for fremtidens transportbehov, rummer nytænkende digitale løsninger og har fokus på sikkerhed.

Se en videopræsentation af den nye MAN her!

Hærvejsmotorvej – VVM undersøgelse er færdig

Vejdirektoratet er nu færdige med VVM-undersøgelsen af strækningen Give-Haderslev. 

VVM-undersøgelsen belyser flere alternative linjeføringer af en Ny Midtjysk Motorvej. Ialt er der undersøgt 6 alternative linjeføringer.

For transportvirksomheder med base i området vest og sydvest for Grindsted knytter der sig måske af hensyn til tilgængeligheden størst interesse til valget af linjeføring omkring Billund. 

Vejdirektoratet kommer ikke med en anbefaling til linjeføring men beskriver meget detaljeret konsekvenserne i hvert enkelt forslag. Se mere på www.vejdirektoratet.dk

Nedtælling til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling og indbydelse til medlemsfest er udsendt og bestyrelsen håber på samme solide opbakning til begge arrangementer, som der er tradition for.

Sidste frist for tilmelding til medlemsfesten er den 25. februar. Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding – man møder blot op!