RAV Generalforsamling – indkaldelsen er udsendt

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til året generalforsamling, som i år afholdes på Hovborg Kro lørdag den 2. marts.

Samtidigt indbydes til den traditionsrige medlemsfest, hvor der er tradition for god mad, højt humør og en festlig svingom.

Har man personale og har man ikke fået holdt julefrokosten, er der lejlighed til at invitere evt. ansatte med til festen.

Tilmelding til festen bedes ske senest den 27.2.19.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver ikke tilmelding – man møder blot op.

Kendt ansigt på generalforsamlingen

Årets gæstetaler på foreningens generalforsamling er i år direktør i Erhvervshus Sydjylland Jacob Chr. Nielsen, der giver et indlæg med overskriften “Transportbranchens udfordringer – set lidt på afstand”.

Jacob behøver næppe nærmere præsentation – gennem seks år var han administrerende diretør i  ITD, hvor hans markante resultater vakte betydelig opmærksomhed og respekt.

Senest har Jacob Chr. Nielsen været tilknyttet Universal Transport og Universal Flytteforretning som administrerende direktør.

Pas på på rastepladserne

Som bekendt er bøde niveauet ved parkering udenfor de afmærkede båse på rastepladserne ved afholdelse af døgnhvil steget betragteligt efter nytår. Dette følger af vedtagelsen af “Lov om ændring af færdselsloven”. Samtidigt har Færdselsstyrelsen overtaget kontrollen.

Men ikke nok med at bøden er forhøjet til kr. 2.040 – er køretiden opbrugt og der ikke er ledige pladser på selve parkeringsområdet kan man blive tvunget til at parkere på til- eller frakørselsramper. Det udløser en tillægsbøde på kr. 1.000.

Et medlem, der for nyligt var tvunget ud i denne situation og som måtte inkassere bøde + tillæg advarer imod at bruge den sidste køretid inden man er sikker på at kunne holde på bødefrit område.

Konsekvensen er naturligvis, at effektiv udnyttelsen af materiellet indskrænkes og rentabiliteten dermed forringes. Der med er der valg mellem pest eller kolera!

Ny vejledning om skattefri diæter

SKAT har lanceret en ny hjemmeside for transportvirksomheder, der søger om skattefri rejsegodtgørelse

Det er arbejdsgiverens ansvar at kontrollere og godkende, at den ansattes rejse opfylder kravene for at få skattefri rejsegodtgørelse. Man skal altid tjekke, at der er de nødvendige oplysninger i rejsedokumentationen. Hvis der er fejl i dokumentationen, kan den ansatte risikere at skulle betale skat af rejsegodtgørelsen.

Hvis du følger disse fire punkter, et du hjulpet godt på vej:

  • Tjek de fire krav til rejsen: Rejsen varer mindst 24 timer, midlertidigt arbejdssted, ingen overnatning på egen bopæl og erhvervsmæssigt formål
  • Kontrollér rejsedokumentationen
  • Beregn de faste satser
  • Indberet rejsegodtgørelsen

Et eksempel på et udfyldt skema for skattefri rejsegodtgørelse kan findes her

Man skal dog ikke i vejledningen forvente at finde konkrete oplysninger om, hvor langt chaufføren skal overnatte fra hjemmet for at man kan være sikker på, at SKAT godkender den skattefri udbetaling. Det beror som hidtil på SKAT’s egen vurdering.

Læs mere på skat.dk/transportvirksomheder-rejse

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Askov Vognmandsforretning v/Jacob Kibsgaard, 6600 Vejen