Nye lønsatser pr. 1. marts 2015

Efter den 1. marts 2015 sker der en række ændringer i satser m.m. på ATL overenskomsten, herunder chaufføroverenskomsten, lager- og terminaloverenskomsten, den grænseoverskridende overenskomst, dagrenovationsoverenskomsten, i holddriftsaftalen og i lærlingeoverenskomsten.

De nævnte forhøjelser af satser får, med mindre andet fremgår, virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts 2015 falder.

ATL overenskomstens lønsatser dvs. både normaltimelønnen og tillægssatserne er udtryk for den aflønning, der i overenskomstperioden er aftalt mellem overenskomstparterne. Satserne kan derfor ikke fraviges i nedadgående retning hverken individuelt eller kollektivt og hverken ensidigt varslet af arbejdsgiveren eller aftalt mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.

Hent lønoversigt på www.ravf.dk

Ny Fragtportal

Fragtportaler, som har til formål at knytte transportør og transportkøber sammen, findes der allerede en del af.

En noget alternative iværksætter kvartet står bag en ny online fragtportal, som skal gøre privat fragt mere simpelt i Danmark og resten af Europa. Sitet hedder Minfragt.dkog fungerer som en automatisk kontaktformidler, der bygger bro mellem fragtmænd og privatkunder. Tanken bag virksomheden handler om udnyttelse af kapaciteten i lastbilerne til gavn for begge parter.

»Et godt eksempel på vores virksomhed er, at en fragtmand er hyret af en virksomhed til at køre fra København til Aarhus, hvor lastbilen er fyldt 60 pct. op. Omkostningerne er dækket, men der er fortsat masser af plads tilbage i lastbilen. Derfor kan han godt tage et møbel med for en af vores kunder for et bestemt beløb, for han skal jo alligevel køre turen,« forklarer Asbjørn Munk, der er en af de fire ejere.

Man hæver at 23.000 lastbiler er tilsluttet systemet – check selv på www.minfragt.dk

HUSK – RAV generalforsamling 2015

Foreningens generalforsamling og medlemsfest afholdes i år

Lørdag den 7. marts 2014 – i Hovborg – kl. 09.00. 

Indkaldelse med program er udsendt sammen med invitation til medlemsfesten.

Husk tilmeldingsfrist den 25.02.15 til festen!

Husk at varsle restferie

Restferie skal varsles med en måneds varsel. Hvis virksomheden vil nå at varsle medarbejdere til at holde eventuel restferie, inden ferieåret udløber den 1. maj, er det ved at være sidste chance.

Ferie skal som udgangspunkt holdes, inden ferieåret udløber 1. maj. Medarbejderne har ret til at holde al ferie inden 1. maj. Tilsvarende har virksomheden mulighed for at varsle medarbejderne til at afholde al deres ferie inden 1. maj.

Hvis medarbejderne ikke holder al ferie inden 1. maj, er der to muligheder:

  • At indgå en aftale om at overskydende ferie afholdes i efterfølgende ferieår.
  • At få “5. ferieuge” udbetalt.

Læs mere om reglerne: Her