Nyhedsbrev nr. 4 2014

Ny vejledning om syn af køretøjer januar 2014

Vejledning om syn af køretøjer er blevet opdateret.Opdateringen af vejledningen hænger blandt andet sammen med ændrede regler for motorcykler til øvelseskørsel, om vægte (vogntogsvægt 50 ton), dimensioner (bl.a. 25 meter lange vogntog med mejetærsker og skærebord) og afprøvning af nye Euro 6-biler ved syn (som trådte i kraft den 1. januar 2014). 

Vejledning kan læses på dette link: www.trafikstyrelsen.dk – men pas på med at trykke print – den fylder godt 800 sider!
 

Har vi sejret ad h.. til?

Trafikstyrelsens nye Cirkulære om kontrol med køretøjers akseltryk og totalvægt har skabt flere frustrationer end glæde i branchen. Årsagen er at de hidtidige tolerancegrænser for overvægt ændres i forbindelse med forhøjelse af totalvægten for 6 og 7-akslede vogntog, så risikoen for overtrædelse af vægtgrænserne forøges væsentligt. 

Kommentarerne i fagpressen er mange og voldsomme. Læs nogle af dem her.

Her kan du se det nye cirkulære

Danmarks Statistiks Indekstal for lastbilkørsel

LDanmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for oktober kvartal = 4. kvartal 2013 udgør 178,73 hvilket er et fald på -0,8 pct. i forhold til 3. kvartal 2013.

I forhold til 4. kvartal 2012 er det en stigning på 0,1 pct.Omkostningsindekset for lastbilkørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Se Indekstal for 4. kvartal 2013

Generalforsamling 2014

Foreningens generalforsamling og medlemsfest afholdes i år

Lørdag den 1. marts 2014 – i Hovborg

Indkaldelse med program udsendes først i februar måned.