Nyhedsbrev nr. 3 2019

Dårligt politisk varebilshåndværk

Det nye varebils lov træder i kraft om mindre end 5 mdr.

I disse dage fokuserer pressen på pakkepost branchen, hvor systematisk konkursplanlægning er en fast disciplin. Det undrer nok ingen i transportbranchen og var vel også baggrunden for, at der blev vedtaget et tillæg til godskørselsloven, som pålægger varebilsvognmænd og -førere nogle forpligtelser, der har til formål at sikre”ordnede forhold”.

Loven har dog et kæmpe kattehul, da transport af pakker mindre end 11 kg er undtaget.

Pakkemængden er enorm og stigende. Hvor mange af de 43.287 pakker, der hver dag ankommer fra Kina mon er over 11 kg? Elektronik, tøj m.v. som typisk handles på nettet vejer ikke alverden. Så myndighedskontrollen kan blive særdeles vanskelig. Det er nok tvivlsomt, hvor mange kontroller, der bliver kapacitet til, når en varebil med 250 pakker skal tømmes for at finde en enkelt pakke, der vejer mere end 11 kg.

Det forlyder, at mange af de eksisterende aktører i branchen får problemer med at søge en varebilstilladelse, da et af kravene er, at der ikke er gæld over kr. 50.000 til det offentlige.

Så mon ikke man vælger at tage chancen og køre uden i håb om, at den ene pakke på over 11 kg er godt skjult?

Foreningen fornyr samarbejdsaftalen med OK

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at Olieselskabet OK igen i 2018 forventer at levere et solidt overskud og andelshaverne dermed er sikret i størrelsesordenen ca. 18 ø. pr. købt liter brændstof i bonus.

Selskabet gør opmærksom på, at bonusbeløbet endnu ikke er endeligt godkendt af bestyrelsen, men at det formodentligt bliver af samme størrelsesorden som forrige år.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Den nye ferielov – kontakt din revisor

EU har vurderet, at den nuværende danske ferielov er i strid med EU-retten. Det er særligt periodeforskydningen mellem optjening af ferie (kalenderåret) og afvikling af ferie (efterfølgende 1. maj – 30 april), der strider med EU-retten.

Den nye ferielov medfører et behov for forberedelse på flere punkter for de danske virksomheder.

Det betyder et behov for forberedelse af, fx:

  • Ændring af lønsystemer og interne systemer i forbindelse med overgangen til samtidighedsferie.
  • Ændring/oprettelse af politikker for ferieafholdelse, feriefridage, udbetaling af ferietillæg mv.
  • Vurdering og overvejelse omkring feriesaldi – skal de indbetales til den nye feriefond eller ej?
  • Den nye ferielovs betydning for regnskabsaflæggelsen i forhold til feriepengeforpligtelser.

Det er specielt overgangsperioden, som bl.a. indebærer at optjente feriepenge og ferietillæg i perioden 1.9.19 – 31.8.20 skal enten indefryses eller indbetales til Feriekonto, der kræver opmærksomhed.

Forhør evt. hos din revisor, hvordan du bedst håndterer den nye ferielov i din virksomhed.

Arbejdstilsynet har kig på arbejdstiden

Det er værd at kende til 11 timers-reglen og kravet om et ugentligt fridøgn, hvis man hører til blandt de transportvirksomheder, der er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne.

Kontrollen med arbejdstidsreglerne for undtaget kørsel hører under Arbejdstilsynet. Og tilsynet har de seneste måneder haft fokus på, om reglerne bliver overholdt.

Det forlyder, at fagbevægelsen ligeledes er begyndt at interessere sig for, om en chauffør har haft flere arbejdstimer end reglerne foreskriver.

I overenskomster, der dækker chaufførarbejde, er der typisk tale om  max. 48 timer i gennemsnit over en reference periode, der er fastsat til 6 måneder.

Der er dannet kutyme for, at et fagforbund kræver en erstatning fra arbejdsgiver svarende til kr. 50.000 pr. tilfælde ved påstået overtrædelse af Arbejdstidsdirektivets regler.