Kontrollen med cabotage styrkes – men ingen mindsteløn i Danmark?

Den danske transportminister har sammen med ministre fra Frankrig, Tyskland, Italien, Østrig, Belgien, Luxembourg, Sverige, og et enkelt ikke EU-land, Norge, – underskrevet L’Alliance du Routier, der omfatter 8 punkter – bl.a.:

1. Chauffører skal sikres rimelig balance mellem arbejde og fritid, herunder ugentligt hvil. Her sigtes på chauffører, der tvinges til at opholde sig på udenlandske p-pladser under kummerlige forhold. Videre skal chauffører aflønnes efter tid og ikke med et fast beløb (f.eks. pr. km) for en transport.

2. Varebilers internationale godstransporter skal omfattes af godskørselsregler og et tilladelsessystem.

Forventninger er høje og ministeren får ros. Men er der grund til at tro, at danske vognmænd, som på det nationale marked kæmper mod udenlandske aktører, der er underlagt et lavere omkostningsniveau, får det lettere?

Næppe – for Danmark er et af de få vesteuropæiske lande, der ikke har indført en mindstelønsbetaling, gældende for chauffører, der udfører cabotagekørsel her i landet.

Dermed vil lønforskellen fortsat være så markant, at danske vognmænd risikerer fortsat at blive kørt bagud.

 

Varde Kommune – giv dem “Et praj”!

Foreningen har på foranledning af et medlem henvendt sig til Varde Kommune. En række af vore medlemmer færdes jævnligt på Varde Kommunes veje og flere melder tilbage, at de speciel på de mindre biveje i det åbne land har problemer med udhængende grene.

Varde Kommune svarer, at kommunen har ikke ressourcer til at kontrollere, at alle har levet op til deres forpligtelser. Man får løbende meldinger fra  distriktslederne i de 3 områder af kommunen om strækninger eller steder, der trænger til klipning. Der er også henvendelser fra trafikanter og busselskaber direkte eller gennem ”Giv os et praj” på kommunens hjemmeside.

Det er vigtigt, at kommunen får den nøjagtige adresse for ”synderen” for at kunne sende varsel/påbud til den rette.

Først sendes varsel af påbud i henhold til Forvaltningsloven § 19, for at informere grundejeren og anmode om tilbagemelding inden 8 dage. Får man ikke tilbagemelding efter denne frist, sendes et påbud med en frist på 8 dage igen. Efter fristens udløb, sættes arbejdet i gang for ejerens regning.

Læs mere om Regler for beskæring af træer – og Indberet til Varde Kommune her

Foreningsaftale med Skifter Lastbil A/S

Foreningen har forlænget samarbejdsaftalen med Skifter Lastbil A/S.

Medlemmer tilbydes bl.a. gunstige betingelser for bestilt lørdagsarbejde, reparation af trukket materiel, fartskriver eftersyn m.v.

Læs mere på foreningens hjemmeside: Foreningsaftale Skifter Lastbil A/S 2017

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

VJ Fragt v/Villy Jensen, 7280 Sønder Felding

RAV generalforsamling 2017

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling der afholdes i Hovborg lørdag den 4. marts 2017.

Årets indlægsholder er den lokale MF Henrik Dahl, LA.

Henrik Dahl beskriver på sin Facebook side sig selv således:

Født 1960. Student fra Ribe Katedralskole 1978. Uddannet ved Københavns Universitet, CBS og University of Pennsylvania. Far til tre voksne børn.

I 1999 stiftede jeg med et par venner markedsanalysevirksomheden Explora A/S. Senere blev jeg forskningsdirekør i verdens dengang største markedsanalysefirma AC Nielsen i fire år. Siden har jeg været selvstændig erhvervsdrivende og levet af at være foredragsholder, forfatter, lektor og skribent på b.la. Weekendavisen og Berlingske.

Ud over partiets mærkesager, er det værdikampen, der optager mig.

– En værdikamp for, at vi danskere ikke straks går til staten, hvis vi oplever problemer

– En værdikamp for, at staten ikke spinder os ind i så mange love og regler og bestemmelser, at vi bliver til lydige undersåtter i stedet for frie borgere

– En værdikamp for, at vores tjenere på de offentlige kontorer ikke gør sig selv til en ny, herskende klasse.

Mine rødder er i det syd-jyske. Jeg er opvokset i Skærbæk, haft min ungdom i Ribe, og jævnligt besøgt mine bedsteforældre på gården i Brørup. De havde også en tilknytning til Askov Højskole.

Christansborg er jeg:
Uddannelses- og forskningsordfører, landdistriktsordfører, afbureaukratiseringsordfører og næstformand for uddannelses- og forskningsudvalget.

Henrik Dahl