Nyhedsbrev nr. 29 2015

Glædelig jul fra formanden

Kære medlemmer,

Nu nærmer julen sig og de fleste af os glæder os sikkert til en lille stund uden hverdagens stress og jag. Bestyrelsen kan med glæde se tilbage på et godt forenings-år, hvor opbakningen og entusiasmen fra medlemmerne har været helt i top!

Vores forening runder i 2016 de første 4 år i sin nye konstruktion. Det er der grund til at glæde sig over, for så har vi bevist at den er bæredygtig. Men ingen har vel helt styr på, hvor lang foreningens rødder går tilbage, hvis man forsker i historien, som knytter sig til de oprindelige lokalforeninger, der  indgik i fusionen?

Et godt gæt ville være +75 år og dermed synes jeg vi har ekstra god grund til at glæde os over, at et sammenhold har varet over flere generationer og stadig trives. Og det i en branche, hvor aktørerne ofte bliver beskyldt for at gå deres egne vegne uden hensyn til kolleger!

Bestyrelsen vil i det kommende år bestræbe sig på at medvirke til, at sammenholdet bevares og styrkes!

2016 venter lige om hjørnet, og dermed også nye udfordringer og nye medlemsoplevelser. Forhåbentlig ses vi!

Rigtig glædelig jul og godt nytår til Jer og jeres familie!

På bestyrelsens vegne

Frede Matzen
Formand

Jul og Nytår 2015 – ATL overenskomsten m.fl.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag (den 24. og 31. december) er overenskomstmæssige fridage. Friheden regnes fra kl. 06.00 om morgenen eller normal arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næste dag.

I forhold til betaling gælder det, at medarbejdere ansat på fuldlønsordning holder fri uden afkortning i ugelønnen.

Til medarbejdere ansat på timeløn, udbetales der fra den såkaldte frihedskonto (6,75 procent kontoen) et aconto-beløb svarende til 7,4 normaltimer per dag.

Det er en betingelse for betaling, at der er lidt et indtægtstab.

Hvis medarbejderen arbejder på disse dage, skal I betale med højeste overtidssats.

Nye satser i den grænseoverskridende overenskomst

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet pr. 1. januar 2016.

I fortsættelse heraf har ATL og 3F Transport tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser, idet man har indgået et protokollat angående ændring af satser for skattefri rejsegodtgørelse.

Hent en oversigt over de nye satser her!

Danmarks Statistiks indekstal for lastbilkørsel 3. kvartal 2015

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for juli kvartal = 3. kvartal 2015 udgør 176,38 hvilket er et fald på -1,35 pct. i forhold til 2. kvartal 2015. I forhold til 3. kvartal 2014 er det et fald på -1,81 pct.

Hent en oversigt over indekstallene her!

Udbud i Vejen Kommune

Entreprisen omfatter,

Transport af have- og parkaffald, rødder og stød fra genbrugspladserne i Brørup og Vejen, sigterest fra kompostering på Rødding Genbrugsplads samt rødder og stød fra Rødding Genbrugsplads til behandling på godkendt modtageanlæg.

Transport af have- og parkaffald, rødder og stød fra større kommunale oprydnings- eller anlægsprojekter på lokaliteter i Vejen Kommune.

Behandling af det afhentede have- og parkaffald, sigterest, rødder og stød på godkendt modtageanlæg.

Hent yderligere oplysninger på www.vejen.dk

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nye medlemmer:

Aarstiderne A/S, 7150 Barrit (v/Palle Pagh)
VJK Transport DK ApS, 6840 Oksbøl (v/Ove Mortensen)