Statistiktal for lastbilkørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for juli kvartal = 3. kvartal 2014 udgør 179,64 hvilket er et fald på -0,3 pct. i forhold til 2. kvartal 2014. I forhold til 3. kvartal 2013 er det et fald på -0,3 pct.

Se alle indekstallene: Her!

Udsigt til billigere chaufførkort

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en bekendtgørelse, der nedsætter gebyret for udstedelse af chaufføruddannelsesbeviser. Udkastet er sendt i høring med frist den 10. december 2014.

I den nye bekendtgørelse bliver gebyret for udstedelse af et chaufføruddannelsesbevis sat ned fra 350 kr. til 250 kr.
Gebyrnedsættelsen sker som følge af, at Trafikstyrelsens gennemsnitlige omkostninger til administration af opgaverne i forbindelse med kvalifikationsuddannelsen forventes at blive lavere fremadrettet. Dette skyldes blandt andet, at Trafikstyrelsen i 2013 udviklede et IT-system, der har gjort processen omkring udstedelsen af beviserne langt mere effektiv.

Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft d. 1. januar 2015.

Jul og Nytår 2014 – ATL overenskomsten m.fl.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag (den 24. og 31. december) er overenskomstmæssige fridage. Friheden regnes fra kl. 06.00 om morgenen eller normal arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næste dag.

I forhold til betaling gælder det, at medarbejdere ansat på fuldlønsordning holder fri uden afkortning i ugelønnen.

Til medarbejdere ansat på timeløn, udbetales der fra den såkaldte frihedskonto (6,75 procent kontoen) et aconto-beløb svarende til 7,4 normaltimer per dag.

Det er en betingelse for betaling, at der er lidt et indtægtstab.

Hvis medarbejderen arbejder på disse dage, skal I betale med højeste overtidssats.

Længere vogntog med medbringertrucks på vej

Efter længere tids dialog åbner Trafikstyrelsen nu op for at tillade medbringertruck på standardtrailere og vogntog.

Muligheden for at køre med standard vogntog med udhængende truck over 16,5 / 18,75 m har været gældende i lande som Tyskland, Holland, Sverige i længere tid, og nu ser det endelig ud til, at det også bliver en mulighed på de danske veje.

Trafikstyrelsen ønsker bl.a. grundet sikkerhed, at reglerne kommer til at gælde for al kørsel med medbringertruck, herunder også opkortede sættevogne. Derfor vil det være nødvendigt at notificere reglerne over for EU og desuden sende regelsættet i national høring.

Man ønsker fra Trafikstyrelsens side i videst muligt omfang at lade reglerne gælde for allerede registrerede køretøjer. Det skal dog først undersøges, hvordan det rammer bestående køretøjer, før overgangsbestemmelserne fastlægges. (Kilde: Lastbilmagasinet)

Transportuddannelse kan erstatte vinterfyring

TUC Dekra opfordrer transportvirksomhederne til at øge chaufførkompetencer i lavsæsonen. Det giver god mening og stor værdi for de brancher, der er ramt af vinterstilhed, at skifte fyresedlen og sofaen ud med en tur på skolebænken.

Erfaringerne fra sidste vinter taler sit tydelige sprog: En lang række medarbejdere inden for landbruget og byggeriet, brugte de rolige vintermåneder på opkvalificering. Uddannelser og kurser i transportbranchen tilfører både kompetencer og stor værdi til virksomhederne. Nye regler, der trådte i kraft sidste sommer, betød nemlig, at en opsagt medarbejder ikke længere og uden videre kunne tage 6 ugers selvvalgt uddannelse. Dét kan først ske efter fire måneders ledighed.

Præsentationer fra medlemsmødet den 13.11.14

Kopier af de præsentationer, som blev vist af indlægsholderne på det seneste medlemsmøde er nu lagt på hjemmesiden, så der er mulighed for enten at få genopfrisket oplysningerne – eller få et resumé.

Se Lars Dagnæs´ bud på fremtiden: her!

Se præsentationen fra TUC/DECRA: her!

Se Poul Bruuns indlæg om ITD Innovation: her!

Chefen skal betale fartbøderne

Ejeren af et køretøj skal fremover selv betale hastighedsbøder, selv om ejeren ikke selv er fartsynderen. Det har regeringspartierne har sammen med SF og Enhedslisten i følge Arbejdsmiljøviden.dk vedtaget i en ny lov.
Mere præcist er det ejeren eller den registrerede bruger af køretøjet, der hæfter for fartbøden, medmindre føreren erkender at have siddet bag rettet.

Det kan eksempelvis betyde, at arbejdsgivere fremover vil skulle betale for fartbøder, som politiet har givet for færdselsforseelser, deres medarbejdere har begået.

Den nye lov kommer dog kun til at gælde for mindre hastighedsforseelser, det vil sige hastighedsforseelser, hvor der køres højest 30 procent for hurtigt. Ved større hastighedsforseelser vil det fremover stadig være føreren af køretøjet, der skal betale bøden. Justitsministeriet forventer, at loven vil træde i kraft i begyndelsen af 2015.