Flere opgaver til Ribe

Nyheden om, at kørekortsområdet flyttes fra politiet til Færdselsstyrelsen, mens særtransportområdet flytter til Vejdirektoratet, vækker glæde i transportbranchen.

Der er store forventninger til at afviklingen af teori- og køreprøver, udstedelse og administration af kørekort samt udstedelse af takografkort overdrages fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Siden den tidligere regering flyttede Færdselsstyrelsen til den gamle amtsgård i Ribe for knap 5 år siden, har styrelsen fået overdraget en lang række nye opgaver. Senest administrationen af den nye bekendtgørelse om vilkår for udførsel af cabotagekørsel.

Siden etableringen i Ribe  er styrelsen vokset fra 40 til godt 150 medarbejdere. Ved overtagelse af ressortområder fra politiet vokser styrelsen til op mod 500 medarbejdere. En del af disse vil være placeret uden for Ribe.

Det er en generel opfattelse af Færdselsstyrelsen gør det godt og leverer rimelig service til transportbranchen. Spørgsmålet er om man med overtagelsen af de nye opgaver kommer til at gabe over for meget, så ventetiden og dermed serviceniveauet vil falde tilbage til det niveau, som Politiet hidtil har leveret?

OK banker til konkurrenceevnen

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med Olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2020 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne.

På www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Omkostningsindeks for lastbilkørsel

Danmarks Statistik har d. 8. december 2020 udsendt omkostningsindeks for lastbilkørsel for 3. kvartal 2020.

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastbilkørsel for juli kvartal = 3. kvartal 2020 udgør 107,19, hvilket er en stigning på 0,09 pct. i forhold til 2. kvartal 2020. I forhold til sidste år, 3. kvartal 2019 er det en stigning på 0,56 pct.

Hent statistikken her!

Spørgsmål og svar til de nye køre- og hviletidsregler

Hvordan skal forpligtelsen til at vende “hjem” forstås?

EU-Kommissionen har offentliggjort en række spørgsmål og svar vedrørende de nye køre- og hviletidsregler.

Det er IRU, der har indsamlet de spørgsmål, som medlemsorganisationerne har modtaget fra transportbranchen.

Du kan finde og læse listen her.

Hvis din browser ikke oversætter til dansk kan du hente en oversat udgave her!

Nyt DTL Magasin

DTL Magasinets december udgave kan nu læses på din computerskærm.

Læs bla. om journalistens tur til Ribe for at se nærmere på regelmaskineriet og snakke særtransport, p-afgifter og lønniveau for chauffører, der kører i Danmark.

Samt masser af lastbilstof, herunder prøvekørsel af DAF XF.

Læs DTL Magasinet her!

Glædelig jul og godt nytår!

Foreningen ønsker alle læsere af nyhedsbrevet en rigtig glædelig jul og et godt og corona frit nytår 2021!