Nyhedsbrev nr. 24 2015

RAV studietur til magtens centrum

Foreningens årlige studietur er afviklet, og deltagerne er kommet hjem med mange spændende indtryk fra besøget i Europas hovedstad og rundvisningen i EU Parlamentet.

Under besøget fik deltagerne en aktuel opdatering om de væsentlige opgaver parlamentet arbejder med: flygtninge problemet og specifikt fordelingen af den store mængde indvandrere mellem medlemslandene er det store diskussionstema i øjeblikket.

Derimod fylder godstransportområdet ikke det helt store, så deltagerne fik hverken løfter eller opskrifter med hjem  til løsningen af de store forskelle i løn- og omkostningsstrukturer i de enkelte medlemslande, som er medvirkende til de vestlige medlemsstaters manglende konkurrenceevne.

Til gengæld er der masser af kultur i den gamle by og god tid til at dyrke det sociale netværk under rejsen.

En vellykket tur, som blev støttet med midler fra FDE Fonden.

Læs: Referat af besøget i Parlamentet

Så må medbringertrucks hænge bag på

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt ændringer til dimensionsbekendtgørelsen, som muliggør kørsel med medbringertruck uden at denne medregnes i køretøjets eller vogntogets længde. Ændringerne trådte i kraft den 15. oktober 2015.

Ændringen betyder at kørsel med medbringertruck, der rager op til 1,50 m bagud, ikke længere skal regnes med længden. Reglen gælder for kørsel med lastbil og vogntog, men ikke for modulvogntog. Her er reglerne for vogntogslængde uændret.

Medbringertrucken betragtes almindeligvis som gods, men nu  indføres der regel om underkøringsbeskyttelse i forhold til denne. Hvis medbringertrucken monteres således at højden til underkanten er under 0,55 m anses medbringertrucken at opfylde kravene til underkøringsbeskyttelse.

Der indføres desuden regler for afmærkning, lys og lygter for monteret medbringertruck.

Der indføres en overgangsbestemmelse på 6 mdr. for eksisterende køretøjer med medbringertruck.

Læs nyheden og se bekendtgørelsen på Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside »

Giv transportministeren klar besked!

Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt deltager i den kommende tid i en række fyraftensmøder rundt omkring i landet, hvor transportbranchens situation kan debatteres. Fyraftensmøderne skal fungere som inspiration til temaer forud for en heldagskonference om vejgodssektoren til foråret.

Alle er velkomne, og medlemmer opfordres til at møde op og give deres syn på hverdagen for en dansk vognmand:

Padborg 19. oktober klokken 15.30 til 17.30, ITD, Lyren 1, 6330 Padborg

Omfartsvej ved Ribe i høring

Vejdirektoratet fremlægger nu resultatet af undersøgelsen i form af en sammenfattende VVM-redegørelse og tre faglige baggrundsrapporter. Redegørelsen belyser miljømæssige, trafikale, arealmæssige og økonomiske konsekvenser af de tre løsningsforslag ved Ribe.

Høringsperioden løber frem til onsdag den 25. november 2015. Vejdirektoratet inviterer alle interesserede til borgermøde i Ribe, hvor der fortælles om vejprojektet og VVM-undersøgelsen. Borgermødet holdes onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19-21 på Handelsgymnasiet Ribe.På mødet vil Vejdirektoratet orientere om undersøgelsen, og der vil være mulighed for at diskutere resultaterne af VVM-undersøgelsen med fagfolkene bag projektet.

Læs mere om projektet og se de 3 forslag til linjeføring på Vejdirektoratets hjemmeside

Husk “Vognmandsdag” i Brørup

Som tidligere annonceret er det på  onsdag den 21. oktober at Nordisk Dæk Import og Superdæk slår dørene op og åbner pladsen for et omfattende arrangement, hvor vognmandsbranchen er i fokus.

Udover en rundvisning i virksomheden og præsentation af det imponerende dæklager, smedning af specialfælge og regummirering af dæk  kommer MAN karavanen forbi og viser et udvalg af storvognsmodeller.

Endelig er der – som altid når NDI inviterer – mulighed for a få sulten stillet!

Hent program via dette link:  vognmandsdagen.