Nyhedsbrev nr. 24 2016

GLÆDELIG JUL fra formanden

Kære medlemmer.

Her, hvor året nærmer sig sin afslutning, vil jeg på bestyrelsens vegne gerne ønske medlemmerne en glædelig jul og samtidig takke alle for endnu et godt foreningsår!

Igen i år har vi i bestyrelsen kunnet glæde os over solid tilslutning til foreningsarrangementerne og vi har bibeholdt en stabil og loyal medlemskreds, der er grundlæggende for foreningens eksistens.

Jeg glæder mig altid over når jeg erfarer, at medlemmer i gensidig fortrolighed arbejder sammen om at løse opgaver, hvis der mangler en bil – eller man en dag har en i overskud.

For mange af foreningens medlemmer har 2016 været et rimeligt år og det er mit håb, at alle vil opleve et tilsvarende 2017 med de udforinger, som vi sikkert vil møde.

Glædelig jul og godt nytår!

Frede Matzen

Lovforslag om lempelse af bødetakster i høring

Med lovforslaget foreslås en række ændringer af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, der skal gøre bødestørrelserne mere proportionale. Det foreslås således, at bøderne for de overtrædelser af takograf-forordningen, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse nedsættes, samtidig med at bøderne for de mest alvorlige overtrædelser forhøjes.

Det foreslås endvidere, at virksomhedens bøder, ligesom det er tilfældet med førerens bøder, gradueres og at der fastsættes et bødeloft for førerens og virksomhedens samlede bøde.

Få et samlet overblik på www.dtl.eu  og læs hele lovforslaget.

Ny vejledning om undtagelser i køre- hviletidsregler

I forbindelse med udsendelsen af en revideret vejledning om undtagelse fra køre- og hviletidsforordningen er der foretaget følgende ændringer, som man bør være opmærksom på:

  • I vejledningens afsnit 2.2 er der ændret vedrørende den såkaldte ”håndværkerregel”, hvor der er indført et afsnit vedrørende definitionen af ”materiel”.
  • Afsnit 2.3 er ændret vedrørende den konstruktive hastighed for motorredskaber.
  • Herudover er der udelukkende foretaget mindre sproglige rettelser.

Læs vejledningen:

Vejledning om undtagelser 2016

Læs mere om myndighedernes arbejde med køre- og hviletid her

www.fstyr.dk

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem

Folmers ApS, 5800 Nyborg – att.: Jan S. Hansen

Dæk i garage blev til en guldgrube

Den familieejede milliardvirksomhed Nordisk Dæk Import er tilbage på sporet efter en række hårde år, der brændte hele koncernens overskud af.

Virksomheden med hovedsæde i Brørup i Sydjylland har på to år vendt et underskud på 5 mio. kr. til et overskud på næsten 42 mio. kr. Det er sket gennem en omfattende trimning af koncernen, der er Skandinaviens største importør af dæk, fælge og hjul.

Læs mere i artikel i Jyllands-Posten

Julehilsen fra SKIFTER

Skifter Lastbiler har udsendt december måneds nyhedsmail med julehilsen og gode tilbud.

Læs nyhedsbrevet her!

Storebæltsbroen – stigning på en 5’er i 2017

For lastbiler på under 10 meter er priserne på Storebæltsbroen uændret i 2017.
Der sker en mindre justering i priserne for lastbiler på 10-20 meter samt modulvogntog, hvor priserne stiger med 5 kr.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Priserne justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling og er desuden en væsentlig forudsætning for, at A/S Storebælt kan afdrage på selskabets gæld.

Pris pr. enkelttur over Storebælt                     2016                    2017
Lastbil og bus under 10 m                                    715                      715
Lastbil og bus mellem 10 og 20 m                     1.130                   1.135
Lastbiler over 20 m og under 60 tons                  1.700                   1.705