De gode lo og de onde græd – eller?

Ved mandagens rådsmøde i EU har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forhandlet rammerne for en ny Vejpakke på plads med EU’s øvrige transportministre i Rådet. Ministeren kalder resultatet “en stor dansk sejr!”.

De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om:

  • De nuværende cabotageregler bibeholdes, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel
  • Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport.
  • Klare udstationeringsregler for chauffører.
  • Tidlig indførsel af den intelligente takograf til at skabe bedre muligheder for kontrol.
  • Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset.
  • Regler for varebiler i international transport

Om resultatet er en stor dansk sejr, vil nok afhænge af den endelige fortolkning og en personlig vurdering hos den enkelte vognmand.

Hvis det viser sig, at den endelige vedtagelse af pakken lukker nogle smuthuller og i småtingsafdelingen, at der bliver mulighed for to forkortede ugehvil, der kan udnyttes i højsæsonen, vil det nok betyde en forbedring af vilkårene for den danske vognmænd.

Vel og mærke, hvis der følger en effektiv kontrol med pakken!

Vejen viser Vejen

Vejen kommune gør en aktiv indsats for trafiksikkerheden. Carl Jørn Schmidt er foreningens repræsentant i kommunens sikkerhedsudvalg, der afholder regelmæssige møder for at drøfte planlagte tiltag til forbedring af trafiksikkerheden.

På det seneste møde oplyste kommunen bl.a., at i 2019 forventes de vestvendte ramper ved Vejen Ø anlagt, ligesom man håber at påbegynde etableringen af en cykelsti syd om Askov. En undersøgelse har således vist, at der ikke kan findes plads til cykelstier langs Vejenvej-Maltvej. Derfor er der i år tegnet på 3 forskellige forslag til linieføring syd om byen. De tre linieføringsforslag sendes i høring i løbet af efteråret.

I 2018 afsluttedes sideudvidelsen af Grindstedvej, cykelstien mellem Holsted og Føvling, samt sideudvidelsen af Damgårdvej. Endvidere oplystes det at der desuden er fundet midler til at etablere en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.

Vil du vide mere – så klik ind på det direkte link til referater på Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg

Her finder du de fulde mødereferater.

Overvågning af chauffører

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de over-ordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladser og i fagforeninger, mv.

DATATILSYNET har derfor udgivet en glimrende lille vejledning “Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold”, der bevarer en del af de spørgsmål, virksomheden måtte have, hvis man har ansat personale.

Her finder man f.eks. svar på, hvad det kræver af samtykke, hvis man offentliggør ansattes foto og evt. kontaktoplysninger på firmaets hjemmeside.

Læs også om GPS-overvågning af køretøjer, som mange transportvikrosmheder benytter sig af (s. 35).

Hent vejledning her.

Cyberkriminalitet rammer virksomheder

De fleste virksomheder har sammen med deres assurandør eller mægler godt styr på virksomhedens skadesforsikringer.

I dag er den største risiko dog ikke, at lager eller kontor brænder eller lastbilen totalskades.

Indbrud i virksomhedens IT system kan oprette uoprettelige skade, som kan true eksistensen.

Som virksomhed er der mange faktorer, man skal være opmærksom på i forhold til cyberkriminalitet. En af faktorerne er, at politiet har spor at efterforske. Nationalt Cyber Crime Center har sammen med Dansk IT udarbejdet en vejledning til virksomheder – “Forholdsregler Ved brud på it-sikkerhedssystemer”.
Læs mere og download hele vejledningen

Endelig: 80 km/t for lastbiler fra 2019

Den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indebærer at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

Der er som følge af aftalen afsat de omkring 30 mio. kr., som skal finansiere en nedskiltning af hastigheden på de vejstrækninger, der ikke er egnet til den højere hastighedsgrænse.

Prisen er så at lastbiler samt lette og tunge vogntogs mulighed for at overhale på tosporede motorveje fremadrettet skal begrænses på yderligere 270 km af landets 2-sporede motorvejstrækninger.

Hvornår ændringerne reelt træder i kraft vil afhænge af, hvornår den nye skiltning er på plads