Nyhedsbrev nr. 20 2019

Klimatosseri

Transportbranchen bliver gang på gang hængt ud som den store miljøsynder. Det på trods af, at forskning i moderne motor teknologi gennem de seneste 10-15 år har medført en væsentlig reduktion af lastbilers udledning af drivhusgasser. I Danmark var den i 2017 nede på 4,5% af den totale udledning.

Derfor er det klimatosseri fra politikernes side, når man på denne ene side hænger branchen ud og på den anden side hindrer udbredelsen af HVO-Diesel og Co2 neutral biogas ved at pålægge væsentligt højere afgifter.
De fleste lastbiler kan uden videre køre på HVO-Diesel, men det er utopi at forestille sig, at transportkøberne vil betale vognmanden den merpris, som de ca. 6 kr. mere pr. liter brændstof medfører.

Vognmandsbranchen er som altid omstillingsberedt og villig til at investere, men vi skal vide om det i fremtiden skal være i gasdrevne biler, diesel baseret på vegetabilske olier eller animalsk fest – eller noget helt fjerde. Indtil da: stop skydningen mod transportbranchen.

Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjer inden kørsel

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en række faktaark over de typiske alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge køretøjer samt en ’Guide til førere af tunge køretøjer om undersøgelse af køretøjet inden kørsel’.

I faktaarkene kan man læse, hvornår en fejl og mangel efter styrelsens opfattelse vil være at anse som en alvorlig sikkerhedskritisk fejl og mangel og dermed være omfattet af det forhøjede bødeniveau.

Se faktakaark og guide på Færdselsstyrelsens hjemmeside: HER

Julenyhedsmail fra Skifter Lastbiler

Årets sidste nyhedsbrev omhandler blandt andet vidensbanken Knowledge Hub. Her kan du blive klogere på relevante problemstillinger i lastbilbranchen ved at abonnere på Volvo Trucks’ store artikelsamling (gratis naturligvis).

Herudover får du adgang til den nye udgave af MidterStriben, Volvo Trucks’ transportmagasin og information om de kommende synsregler, der træder i kraft til september 2020. 

Læs nyhedsbrevet vis dette link: Skifter nyhedsbrev

Presseklip

I seneste udgave af Vognmandens Fagblad bringer journalist Claus Warncke et interview med foreningens formand.

Læs det HER

Nye regler om miljøzoner fra 1.7.20 – dispensation

Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter.

For dieseldrevne tunge køretøjer på 3,5 tons eller derover, gælder følgende trinvise regler i miljøzonerne:

Fra 1. juli 2020

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. oktober 2009 eller senere.

Fra 1. juli 2022

  • Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2014 eller senere.

Hvis dit køretøj ikke opfylder reglerne, kan du vælge at få eftermonteret et partikelfilter.

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde undtage lastbiler og busser fra kravet om partikelfilter. Dispensationer gives kun for en afgrænset periode.

Se om du kan få dispensation og hvordan du søger: HER

Glædelig jul!

Foreningens ønsker alle læsere af nyhedsbrevet