Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov, så nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Aftalen tager direkte afsæt i det forslag, arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i slutningen af august overleverede til regeringen.

Den nye lov betyder også, at lønmodtagere fra 1. september 2020 optjener og afvikler deres ferie på samme tid.

I dag optjenes ferien i kalenderåret fra januar til december, men kan først afholdes fra 1. maj året efter.

Hvorledes overgangen til de nye regler skal håndteres vil ganske givet blive beskrevet nøjere når tidspunktet nærmer sig.