Nyhedsbrev nr. 2 2018

 

Slid og slæb – og bliv godt tilpas!

Det er slet ikke så slemt at arbejde i transportbranchen, som nogle – fortrinsvis udenfor branchen – vil påstå.

En undersøgelse af arbejdslysten, som Krifa og ITD-A har gennemført viser nemlig at på en skala fra 0 til 100 ligger medarbejdernes arbejdslyst på 76 point. Det er lidt højere end danskernes gennemsnitlige arbejdslyst, som ifølge God Arbejdslyst Indeks 2017 ligger på 74 point.

Undersøgelsen viser samtidigt at mange medarbejdere arbejder meget, og arbejdet fylder en stor del af deres hverdag. Rapporten viser en sammenhæng mellem, at jo flere timer medarbejdere hos ITD’s medlemmer arbejder, jo gladere er de for deres arbejde.

Dermed er det slået fast at slid og slæb, store udfordringer og mange timer godt kan medvirke til trivsel – hvis det er de rigtige medarbejdere, der tager slæbet.

Vejdirektoratet sender snerydning i udbud

Vejdirektoratet har nu startet sit store udbud af Vintertjenester, der skal sikre, at de 3.800 km statsveje også fremover bliver ryddet for sne og saltet om vinteren til de skarpeste priser på markedet.

Udbuddet har en samlet værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af 147 delaftaler, f.eks.:

  • Vintertjeneste på kørebaner
  • Vintertjeneste på sidearealer
  • Vintertjeneste på stier og fortove m.v.,

Udbuddet strækker sig fra efteråret 2018 og 4 år frem.

Udbudsmaterialet kunne fra den 8. januar 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under “aktuelle udbud”.

Udbuddet har tilbudsfrist i marts 2018. Vinderne af kontrakterne forventes annonceret i starten af juni 2018.

Nyt OK truck tankanlæg ved Horsens Syd

Energiselskabet OK har åbnet endnu en truck-dieselstation.

Denne gang i den sydlige del af Horsens. Dermed kan OK i endnu højere grad dække den tunge trafik på E45 samt til og fra af Horsens. Stationen bliver også udstyret med Adblue-stander.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Frits S. Kristensen Handel og Transport, 8740 Brædstrup

Dyrere danske veje

Fra 1. juli skal det være dyrere at køre med lastbiler og busser over 12 ton på de danske veje. Stigningen er et resultat af en aftale mellem Sverige, Danmark, Holland og Luxembourg om øgede og mere differentierede satser i Eurovignette-direktivet.

De nuværende satser er fra 2001 og de ventede stigninger svarer til omkring 20 procent, hvilket skal sammenlignes med en generel prisudvikling i perioden fra 2001 til 2017 på omkring 30 procent. VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at bruge den øgede indtægt fra vejafgifterne på køretøjer over 12 ton til finansiering af initiativer i “Aftale om Retssikkerhedspakke II“, som et flertal i Folketinget blev enige om 3. maj 2016.

Se de nye takster via dette link