Nyhedsbrev nr. 2 2017

Færdselsstyrelsen inviterer til fyraftensmøde!

Som bekendt flyttede Færdselsstyrelsen sidste år til Ribe (AMT).

Nu har man fået sig så godt indrettet, at man gerne vil invitere kunderne på besøg.

Styrelsen inviterer til åbent fyraftensmøde den 22. februar om nye veje i virksomhedskontrollen. Mødet er åbent for alle interessenter i transportbranchen.
Færdselsstyrelsen har i de seneste måneder gennemført en række kontroller med vognmandsvirksomhedernes efterlevelse af reglerne i køre- og hviletids- og takografforordningen ved fysiske besøg hos vognmandsvirksomhederne.

Kontrol hjemme i virksomheden er gennemført som en del af projektet ’Nye veje i virksomhedskontrollen’. Denne omlægning har til formål, at lette kontrollen og dette særligt for de virksomheder, der er bedst til at efterleve reglerne. Kontrol i virksomheden giver desuden bedre mulighed for at vejlede virksomhederne på stedet om mindre alvorlige fejl, der kan skyldes misforståelser, sjusk eller forglemmelser.

For at evaluere de hidtidige erfaringer og for at drøfte, hvordan metoden kan forbedres inviterer Færdselsstyrelsen til et fyraftensmøde.

Et rigtig godt initiativ – læs mere på: Færdselsstyrelsens hjemmeside

 

Foreningen fornyr aftale med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere 2 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2016 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 16 ø. pr. liter.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Vagtskifte i foreningens bestyrelse

Vognmand Preben Leth, Ribe har meddelt, at han desværre er nødsaget til at trække sig fra sin plads i foreningens bestyrelse.

I hans sted indtræder 1. suppleant Vognmand Bjarne Jensen, Lejrskov.

RAV kalenderen 2017

Foreningsåret er godt i gang og bestyrelsen har foreløbigt planlagt flg. medlemsarrangementer:

04. marts           Generalforsamling og medlemsfest
Juni (dato flg.)    Medlemsmøde
9. september      “Det Vilde Ræs” hos Superdæk, Brørup
21. – 24. sept.     Studietur
Nov. (dato flg.)    Medlemsmøde

RAV generalforsamling 2017

Som bekendt har den seneste regeringsomdannelse medført, at vi igen har fået en ny transportminister.

Ministeren har rod i Liberal Alliance og rygterne ville – allerede inden han tiltrådte – vide, at ministeren hylder fri konkurrence for enhver pris. Og uden hensyn til konsekvenserne for et lovreguleret område som transporterhvervet.

Vi vil gerne vide lidt mere om LA’s holdninger til transportbranchens udfordringer i det hele taget og derfor glæder det bestyrelsen at ministerens lokale kollega, MF Henrik Dahl, LA har sagt ja tak til indbydelsen til at give et indlæg på foreningens generalforsamling den 4. marts 2017.