Debatmøde om fremtidens transport vilkår

ITD arrangerer tre debatmøder om international transport i slutningen af januar.

På debatmøderne, der er åbne for alle, kommer en række danske transportvirksomheder, som har taget kampen på det internationale marked op, og giver deres svar og fortæller om deres erfaringer. Derefter indledes en politisk paneldebat, der diskuterer international godstransport – nu og i fremtiden og hvor politikerne giver deres bud på, hvad der skal til for at skabe en sund udvikling for det danske vejgodstransport-erhverv på de europæiske veje.

I vor landsdel afholdes mødet den 28.01.15 kl. 18-20 hos Blue Water, Trafikhavnskaj 9, 6701 Esbjerg . Bagefter byder ITD på en bid brød og en kop øl. Deltagelse er gratis.

Paneldeltagerne er:
Kim Johansen (Kim Johansen Transport Group)
Jacob Chr. Nielsen (ITD)
Hans Chr. Schmidt (V)
Henning Hyllested (Enhl.)
Henrik Dahl (LA)

Tilmelding via dette link: www.itd.dk 

G-dagene afskaffes gradvist

I forbindelse med beskæftigelsesreformen blev det den 18. december 2014 vedtaget, at reglerne om dagpengegodtgørelse gradvist afskaffes for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som har mindre end tre måneders ansættelse.

G-dagene afskaffes gradvist, så virksomhederne i årene 2015-2016 betaler for 1. og 2. G-dag, i 2017 betaler virksomhederne for 1. G-dag alene, og fra og med 2018 skal virksomhederne ikke betale G-dage ved ophør af ansættelsesforhold, der har varet kortere end 3 måneder.

De afskedigede medarbejdere vil på det, der tidligere var en G-dag, modtage arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelseskravet og øvrige betingelser for at oppebære G-dage vil være det samme.

Nye dagpenge satser 1. januar 2015

G-dage godtgørelse pr. dag:  kr. 827.

Dagpenge ved sygdom og fødsel
Ugebeløb:                                      4.135,00 kr.
Timesats:                                         111,76 kr.

Det er muligt for arbejdsgivere og selvstændige at tegne en dagpengeforsikring:

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere:
Optagelsesgrænse:                  7.236.250 kr. (lønsum)
Udelukkelsesgrænse:               8.931.600 kr. (lønsum)

Aktuelle præmiesatser fremgår af: http://www.statens-adm.dk/da/Forsikring

Aktuelle udbud

Sortering og afsætning samt transport af affald i Tønder

Beskrivelse:
Udbud af sortering og afsætning samt transport af genanvendelige materialer
Tønder Affald A/S udbyder hermed sortering og afsætning samt transport af genanvendelige materialer i et offentligt EU-udbud i henhold Europa Parlamentets og Rådets Direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 (udbudsdirektivet).
Opgaven omfatter sortering og afsætning samt transport af ca. 1.200 tons glasfraktion og ca. 2.200 tons papirfraktion pr. år
Få adgang til udbudsmaterialet her:  http://dk.mercell.com/m/mts/Tender/47965864.aspx

Indsamling af genbrugelige materialer i Vejen

Beskrivelse:
Indsamling af genbrugelige materialer i Vejen
Entreprisen omfatter husstandsindsamling i Vejen Kommune af genbrugelige materialer fra samtlige helårsboliger, sommerhuse og kommunale institutioner. Entreprisen træder i kraft den 1. september 2015 og løber over 4 år til den 31. august 2019.
Få adgang til udbudsmaterialet her: http://dk.mercell.com/m/mts/Tender/42168336.aspx

Chauffør søger arbejde

Fra Signe Bring-Nielsen, TUC har vi modtaget flg.:

Jeg har en mand fra Esbjerg på 52 år.
Han har erhvervet C,CE og truckcertifikat. Han har ingen kørselserfaring, men kører efter vores faglærere udmærket.
Han har haft supervisor og forskellige servicefunktioner hos et firma, som udlejer sommerhuse.
Har over 20 års ansættelse som lagerassistent hos Scanglas.
Han har også i en periode haft kundebetjening og udkørsel med mad.

Som person er han pligtopfyldende og stille og rolig. Han virker meget pålidelig og stabil.
Som chauffør tror jeg, han er lidt forsigtig. Han vil nok hellere dobbelttjekke for ikke, at lave skader på bil eller gods.
Han er meget fleksibel og arbejder gerne nat eller aften efter behov.
Så hvis nogen mangler en mand, som måske ikke kører i 6 gear, men er pålidelig, omhyggelig og serviceminded og som virkelig gerne vil i gang, kan de kontakte mig på tlf.  31632048 eller mail sbn@tuc.dk , så sætter jeg en uforpligtende samtale op.
Han har også mulighed for, at tilbyde løntilskud, hvilket giver en refusion på omkring 70 kr af timelønnen 37 timer i ugen.
Jeg ser frem til at høre fra jer.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Vognmandsfirmaet Peter Bøgh Jensen ApS, 6760 Ribe