Virksomhedsbesøg hos ITD/FDE!

Der udsendt invitation til virksomhedsbesøg hos ITD/FDE

Lørdag den 25. januar 2014 – kl. 10 – 13

Foreningen håber, at du/I har lyst og lejlighed til at deltage i formiddagsudflugten og formanden beder venligst om tilmelding senest torsdag!

Hent kopi af indbydelsen her!

Halvtreds tons på seks aksler!!

I forbindelse med de forøgede totalvægt grænser for lastbiler fra årsskiftet, har foreningen modtaget forespørgsler om den såkaldte 7% regel bibeholdes.
 
Reglerne har hidtil været som flg.:
 
Generelt:
Loven siger, at et registreret eller godkendt køretøj aldrig må belastes med en større vægt, end det er registreret eller godkendt til at bære.
 
Ved kørsel med overlæs beregnes overskridelsen i %, i forhold til den Tilladte Totalvægt.
 
Der kan rejses tiltale for kørsel med overlæs når:

  • Det tilladte akseltryk, for en enkelt aksel, overskrides med mere end 7%.
  • Det tilladte akseltryk,  for en enkelt aksel, overskrides med mere end 500 kg.
  • Køretøjets tilladte totalvægt overskrides med mere end 7%.

 
Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem vognmandsorganisationerne og Trafikstyrelsen, der har ønsket ”7% reglen” afskaffet. Det er uvist, hvilket resultat forhandlingerne ender ud i, men det forventes sandsynligt, at der bevares en vis tolerance, f.eks. 3-5%. Der kan endvidere blive tale om, at tolerancen differentieres m.h.t. enkeltaksel- og vogntogsvægt.

Vær iøvrigt opmærksom på, at udstyret skal være korrekt for at kunne udnytte 50 t. vægtgrænsen. Send evt. kopi af registreringsattester for trækker/sættevogn til foreningen og få foretaget en kontrolberegning.

Skattefri rejsegodtgørelse 2014

Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er forhøjet pr. 1. januar 2014.I fortsættelse heraf har ATL og 3F Transport tilpasset den grænseoverskridende overenskomst med de nye satser, idet man har indgået et protokollatet angående ændring af satster for skattefri rejsegodtgørelse.

Læs det fulde protokollatet ved at klikke på dette link!