Nyhedsbrev nr. 19 2020

Er vognmanden dum – eller er chaufføren?

Vognmand Per Rasmussen, Klakring, der er formand for Sydøstjyllands Vognmandsforening og medlem af DTL’s hovedbestyrelse, har i ugens løb forud for lokalforeningens generalforsamling igen delt vandene.

Efter nogle år med et meget minimalt overskud i sit firma giver Per Rasmussen udtryk for, at konkurrencen fra kolleger, der snyder på vægtskålen og ikke betaler overenskomstmæssig løn, gør det umuligt at skabe et ordentlig overskud.

PR får medhold fra kolleger, der mener, at det et kæmpe problem, at der kører så mange chauffører rundt med så lavt et selvværd, at de ikke mener, de er mere værd, end hvad diverse lokumsaftaler kan indbringe.

Andre giver udtryk for, at billige 3F lokalaftaler og fuldlønsordninger er lige så konkurrenceforvridende.

Modsat opfordres PR til at kigge indad i sin egen forretning: betaling af overenskomstmæssig løn kan ikke være hele problemet – der er andre, der betaler, hvad de skal, og som har en udmærket forretning.

Aflønning af chauffører er reguleret af Godskørselsloven. Så der burde ikke være så meget at tage fejl af – hverken for arbejdsgiver eller -tager. Er de faktiske forhold så et tegn på, at statsstyring af et frit arbejdsmarked hverken virker eller er ønskeligt?

Nyt fra Årets Transportkommune 2019

Som bekendt blev Vejen fortjent kåret som Årets Transportkommune i 2019.

Kommunens trafiksikkerhedsudvalg, hvor foreningen er repræsenteret, har netop afholdt det halvårlige møde, hvor der gøres status på de tiltag, der skal være med til at gøre kommunens veje sikre at færdes på – for alle trafikanter.

Fra teknik og miljøudvalget oplystes det bl.a., at der i år etableres 2 minus 1 veje på både Vestre Maltvej, mellem Brørup og Malt, og Gamstvej, mellem Vejen og St. Andst.

Af øvrige større igangværende og kommende anlægsarbejder fremhæves modernisering af signalanlægget i krydset Præstevænget/Fuglesangsallé og trafiksaneringsprojektet på Præstevænget i Vejen. Planen om etablering af rundkørsel i krydset erstattes dermed af intelligent lysregulering og samtidigt bruges der penge på svingbaner ind til det nye boligkvarter Sveistrupshave.

Nye Volvo modeller snart på gaden

De nye Volvo-lastbiler, der nu frigives til salg i Danmark er udviklet til at maksimere chaufførernes mulighed for at udføre deres arbejde effektivt, sikkert og ansvarligt. Alle modeller – Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM og Volvo FMX – har en ny fleksibel grænseflade med et digitalt instrumentdisplay, der giver chaufføren den relevante information til hver situation.

Desuden har Volvo FM og FMX nye førerhuse, der giver chaufføren mere plads og forbedret direkte udsyn.

De nye Volvo modeller byder på mange nyheder i førerhuset – først og fremmest et 12 tommers fuldt digitalt instrumentdisplay med mange nyttige funktioner: Køre- og hviletidsdata, vejskiltegenkendelse, lastvisning, navigationssystem m.v.

Læs mere om de nye Volvo modeller her!

Og kig ind i Volvo’s nye førerkabine med denne video!

Nyt DTL Magasin

DTL Magasin nr. 8 er på gaden – og på nettet.

Magasinet omtaler denne gang de nye Køre- og hviletidsregler, som trådte i kraft 20.8.20 og tager desuden på en tur i grænselandet.

Læs magasinet her!

Udvidet presseklip

Hos de store vognmandsorganisationer er det muligt at abonnere på et “Presseklip”, der hver morgen bringer korte omtaler og links til nyheder af interesse for vognmandsbranchen.

I den forløbne weekend bragte Jyske Vestkysten 3 helsides artikler, som ingen “Presseklip” imidlertid omtalte.

Måske fordi der var for meget “sprængstof” i indholdet – men derfor behøver læsere af dette nyhedsbrev jo ikke at snydes:

Hent Presseklip fra JV