Nyhedsbrev nr. 19 2018

Hvem gavner mediestormen?

Sjældent har vores branche fået så stor medieopmærksomhed som det har været tilfældet i den forgangne uge.

De fleste danskere, som færdes i fædrelandet, har i lang tid ikke kunnet undgå at bemærke udenlandske chauffører, som i dagevis camperer på rastepladser eller i industrikvarterer, tilbereder mad på kogeblus i vejsiden eller har vasketøjet hængende til tørre på fronthjelmen.

De fleste er vel også bekendt med, at disse chauffører via deres vognmænd og speditører udkonkurrerer deres danske kolleger ved at blive sat til at udføre systematisk cabotagekørsel. Det er de kun i stand til, fordi de kan nøjes med en langt lavere løn som er tilpasset leveomkostningerne i deres hjemland.

Det har virksomhederne nydt godt af og den menige dansker har været ligeglad. Lige indtil 3F’s veltilrettelagte kampagne skaber ”breaking news” og der bliver vist billeder af uhumske boligforhold i Padborg.

Så er den ”menige” dansker ramt af afsky, transportkøberne står i kø ved håndvasken og fagbevægelsen jubler.
3F fortjener ros for en veltilrettelagt kampagne.

Spørgsmålet er hvorledes de politikere, som nu forsøger at overgå hinanden i forargelse, vil reagere? Vil man slå sig til tåls med at problemet med ulige konkurrenceforhold er løst med indførelsen af 25 timers parkeringsbegrænsning på rastepladserne – eller vil man endelig tage fat om problemets kerne: EU’s frie bevægelighed?

Nye varebilsregler

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort de nye regler om godskørselstilladelser til visse varebiler samt uddannelses- og efteruddannelseskrav til varebilschauffører.

Reglerne betyder blandt andet, at kører din virksomhed godskørsel for fremmed regning med varebiler over 2000 kg og transporteres der enkeltcolli over 11 kg, så skal du have en vognmandstilladelse til godskørsel for varebiler, og chaufføren skal have et chaufføruddannelsesbevis til varebiler.

Har du du en varebil, som falder ind under reglerne skal du søge om en varebilstilladelse. Sender du din ansøgning senest den 1. april 2019, udstedes tilladelsen med gyldighed fra den 1. juli 2019, hvor tilladelseskravet for varebiler træder i kraft.

Er egenkapitalkravet opfyldt og har du i forvejen godsvognmandstilladelse får du umiddelbart varebilstilladelsen. Har chaufføren ikke EU-efteruddannelsesbevis skal han have et chaufføruddannelsesbevis.

På forespørgsel oplyser Færdselsstyrelsen, at man endnu ikke har taget stilling til om en evt. “ledig” godsvognmandstilladelse kan træde i stedet for en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen har oprettet en overskuelig hjemmeside, hvor du kan læse mere om krav til uddannelse, registrering – se den her: https://www.varebilskrav.dk/

Nyt om gebyrer

En ny bekendtgørelse fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019 og omfatter blandt andet en række nye satser som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel.

Det meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det gælder blandt andet på følgende områder:

  • Gebyret pr. syn og omsyn forbliver 20 kr. i 2019.
  • Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 165 kr. i 2018 til 160 kr. i 2019.
  • Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019

Som følge af seneste ændring af godskørselsloven bliver to nye gebyrer indført på varebilsområdet:

  • Et gebyr for varebilschaufføruddannelsesbevis på 340 kr. i 2019
  • Et gebyr pr. udstedt tilladelse på 1.400 kr. i 2019 for tilladelse til vognmandsvirksomhed på varebilsområdet

Varsel om ferielukning i julen

Varsling af juleferie følger ferielovens regler om restferie og skal derfor varsles med mindst én måned inden ferien skal afholdes.

I år falder første feriedag mellem jul og nytår torsdag den 27. december 2018, og du skal derfor som udgangspunkt varsle ferieafholdelse senest mandag den 26. november 2018, hvis virksomheden eller dele heraf holder lukket i hele perioden mellem jul og nytår.

Afskaffelse af ordningen med sporadisk lønindberetning pr. 1. januar 2019

Efter den 1. januar 2019 kan virksomheder ikke længere være tilmeldt den såkaldte sporadiske
indberetningspligt af løn. Ændringen bevirker, at virksomheder, som i dag er registreret som arbejdsgiver med sporadisk indberetningspligt, og alene har pligt til at indberette løn i de måneder hvor de udbetaler løn, omfattes af en månedlig indberetningspligt.

Læs mere: Her!