Nyhedsbrev nr. 18 2020

Hvad koster en chauffør i timen?

Det er sikkert meget individuelt – også selvom Godskørselslovens § 6.3 siger at ”Indehaveren af en tilladelse skal følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.”

Men nu har Færdselsstyrelsen sat sig for at få nøjagtigt fastslået, hvad en chaufførløntime skal koste – som minimum.

Baggrunden er lovforslag L-185 om fastlæggelse af et omkostningsniveau i forbindelse med udførelse af visse former for vejtransport, som blev vedtaget i juni måned. Formålet med et defineret omkostningsniveau er at skabe ensartede vilkår for aflønning af såvel danske som udenlandske virksomheders kørsel i Danmark.

Omkostningsniveauet skal defineres med udgangspunkt i de mest repræsentative landsdækkende overenskomster på området. Som led i at sikre fair konkurrencevilkår og ensartet aflønning indleder Færdselsstyrelsen inden længe en dialog med branche- og fagorganisationer på vejtransportområdet om lovændringen.

Spændende hvad man finder frem til – og hvordan det bliver anvendt?

Arbejdstilsynet holder aktionsdage i næste uge

Transportvirksomheder møder oftest Arbejdstilsynet ved varslede tilsyn i virksomheden, men i de senere år har Arbejdstilsynet gennemført særlige aktionsdage over hele landet. I næste uge er tilsynet igen ude på vejene.

På de særlige aktionsdage observerer Arbejdstilsynet chauffører undervejs på deres ruter, når de læsser af og på – uden at virksomheden er kontaktet først. Der er særlig fokus på arbejde i højden, akutte overbelastninger og risikoen for at blive ramt af nedfaldne genstande. Men tilsynet holder også øje med, om chaufføren tager de nødvendige forholdsregler over for smitte med Covid-19.

Skulle det være på tide at minde chaufførerne om at tænke på deres egen helbred og arbejdsgiverens pengepung, er der hjælp at hente:

Hent instruktionsarkene fra BAUTransport her!

Det digitale kørekort er på trapperne

Det digitale kørekort vil snart kunne fremvises over en app, og udviklingen af app’en startede som et borgerforslag til regeringen.

Som en del af regeringens Sammenhængsreform arbejder Digitaliseringsstyrelsen på at etablere en kørekort-app. Oplægget er, at borgerne skal kunne tilgå deres kørekort via deres mobil ved at indtaste en kode eller med fingeraftryk på appen. Det bliver nemt og hurtigt at legitimere sig, når id-beviser kan tilgås på mobilen.

Kørekort-appen vil være et supplement til det fysiske kørekort. Dette skyldes, at ikke alle borgere kan eller vil benytte appen. Derudover regulerer EU’s tredje kørekortdirektiv, at kørekort skal udstedes fysisk. Appen vil derfor udelukkende kunne bruges som legitimation i Danmark.

Test af den nye kørekort app starter her i august måned og det forventes at den frigives inden udgangen af 2020.

For privatbilister betyder det, at man snart kan lade pungen blive hjemme: Dankort og kørekort ligger i telefonen. Men for en lastbilchauffør varer det nok en stund endnu før hele samlingen af plastickort er digitaliseret.

Sidste chance for at søge kompensation for faste omkostninger nærmer sig

Vi nærmer os med hastige skridt sidste chance for at søge kompensation for faste omkostninger. Ansøgningsfristen er udskudt en måned til den 30. september.

Har du mulighed for at få del i ordningen, anbefales det, at man går i gang med forberedelserne sammen med  revisor og rådgiver nu.

Vejen banet for nyt truckcenter ved Korskroen

Det er halvandet år siden, JydskeVestkysten kunne fortælle, at projektudvikler Jan Lyskjær, JL4-Development, gik med planer om at etablere et stort transportcenter på 15 hektar jord øst for Tingvejen med restauranter, benzinstation, logistikselskaber samt overnatnings- og badefaciliteter. Og nu kommer der endelig skub i sagen.

Region Syddanmark vil nemlig nu formelt opgive arealet, der egentlig var udlagt som indvindingsområde for råstoffer.

Nu mangler der bare en lokalplan for området, men det skulle Plan-udvalget i Esbjerg kommune være positivt stemt for.