Morskab på Mortens aften

Igen i år var der stor opbakningen til foreningens efterhånden traditionsrige Mortens aften arrangement.

Godt 80 medlemmer og ledsagere var fredag forsamlet i den store sal på Hovborg Kro hvor andestegen og et righoldigt tilbehør blev nydt og hvor Alex Bødiker førte forsamlingen gennem en festlig og morsom musikalsk rejse tilbage fra 50-erne og et godt stykke op i tresserne.

Bestyrelsen glæder sig over den store interesse for arrangementet, hvor man mødes og dyrker det kollegale fællesskab på tværs af såvel alder som kørselsspecialer.

Når der ofte udtrykkes generel beklagelse over manglende sammenhold i branchen er opløftende at opleve, at det ikke er tilfældet når gode kolleger samles i RAV.

Flere vognmandsvirksomheder og lastbiler på vejene

DTL har opdateret statistikken for antallet af vognmandsvirksomheder og vognmandstilladelser.

Tallene er fra oktober måned i år, og det bemærkes, at udviklingen med et faldende antal virksomheder er vendt efter 2017 og specielt i 2019, oplyser vognmandsorganisationen.

I 2018 voksede antallet af vognmandsvirksomheder fra 4.876 til 4.944 eller med 1,4%, og i 2019 voksede antallet til 5.233 eller med 5,8%.

Samtidig voksede antallet af vognmandstilladelser fra 35.064 i 2017 til 35.462 i 2018 eller med 1,1% og i 2019 til 35.798 eller med 0,9%.

Slut med CD-rom ved virksomhedskontrol

Færdselsstyrelsen er langt om længe trådt et skridt længere ind i den digitale tidsalder.

Hvis din virksomhed er udtaget til kontrol, skal du nu med virkning fra den 1. november 2019 indsende data digitalt via e-Boks.

Det sker, fordi Færdselsstyrelsen fra denne dato ikke længere modtage data indsendt på DVD eller CD-Rom.

Der er dog to data-typer, som fortsat skal indsendes fysisk til virksomhedskontrol. Det drejer sig om analoge køreskiver og udprintede strimler. Det anbefales dog, der der også fremsendes en elektronisk kopi af disse i tilfælde af kontrol.

Vejledning vil fremgå af indkaldelsesbrevet.

Fejbetjening af tachografen.

Det sker, at en chauffør glemmer at sætte tachografen på hvil ved arbejdstids ophør, hvorefter der registreres “Andet arbejde” indtil næste morgen – eller i en hel weekend.

Vil man forsøge at undgå en bøde for fejlbetjening, er det vigtigt, at chaufføren laver en udskrift fra tachografen i umiddelbar forlængelse af fejlbetjeningen og hvorpå han beskriver fejlen.

Denne udskrift skal chaufføren medbringe i 28 dage, hvorefter udskriften skal opbevares i virksomheden i 1 år.

Så husk at printe – hellere en gang for meget end en gang for lidt!

 

Nyt APV-værktøj gøre det lettere at sikre et godt arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har lanceret et nyt APV-værktøj, der gør lettere og hurtigere for virksomhederne at komme i gang med at lave deres arbejdspladsvurdering (APV).

APV-værktøjet guider virksomheden gennem hele APV-processen og indeholder tjeklister og hjælp til både at finde arbejdsmiljøproblemer og konkrete løsninger.

Det er stadig et krav, at medarbejderne deltager i hele APV-processen, men man bestemmer selv, hvordan man vil gribe det an. Man kan fx udsende et spørgeskema til medarbejderne, inden man går i gang med at vurdere, om der er problemer i arbejdsmiljøet, som skal løses. 

Værktøjet er udviklet til små virksomheder med 1-9 ansatte, men kan bruges af alle, der ønsker at få bedre styr på arbejdsmiljøet.

Læs mere på: Arbejdstilsynets APV-værktøj