Nyhedsbrev nr. 18 2016

Godt vejr og godt humør – vellykket studietur til Zwolle

RAV studietur 2016 er netop afviklet. 45 medlemmer/ledsagere deltog og som det er tradition, var programmet komprimeret, så der også blev tid til lidt sightseeing i de skønne omgivelser i Nordholland.

Målet var Scania fabrikkerne i Zwolle, hvor Scania, Esbjerg v/Ole Kristiansen tog imod ved hovedøren, da bussen rullede ind.

Efter velkomst og en kort introduktion steg gæsterne på et eltog for at køre en rundtur i det kæmpemæssige fabriksanlæg for at følge tilblivelse af en Scania lastbil – lige fra de rå vanger til den færdige bil kunne rulle ud igennem fabriksporten ved egen motorkraft.

Hvert 5. minut går porten op og en ny produktion ruller ud og stiller sig i køen til afhentning. Godt 200 nye biler står på P-pladsen i en af de ca. 20.000 varianter, som Scania kan levere.

En imponerende demonstration af effektiviteten i en moderne industrivirksomhed – forklaret så tydeligt, at selv ikke teknisk kyndige besøgende blev fanget i opmærksomhed.

Bestyrelsen siger tak til SCANIA – og til de medlemmer, som tog med på turen!

RAV medlemsmøde – med alvor og humor

Ved foreningens næste arrangement – medlemsmødet den 10.11.16 i Hovborg – står den på blanding af alvor og humor – mest det sidste.

Vi får nemlig besøg af den kendte filosof John Engelbrecht, der holder foredrag med emnet:

”Arbejdsliv, kolleger og arbejde som kunst”

Et farverigt portræt af humorens mangfoldighed og forskellighed, om livsmod og langsomhed, og sidst men ikke mindst arbejdsglæde og livsglæde. Hvordan kan kreativ langsomhed bekæmpe stress med omtanke, livsglæde og humor? Hvordan kan man ændre mismod til livsmod? Hvilke nye rigdomsbegreber gemmer der sig i de nye sundheds- og lykketeorier sammen med flow- og kreativitets-modeller? Brugen af humor har en positiv sammenhæng med evnen til at skabe ændringsprocesser og påvirke forandringer.

Har man før oplevet John Engelbrecht, ved man at det ikke bliver kedeligt!

Derfor inviterer foreningen denne aften medlemmer med ledsagere.

Reserver venligst aftnen – indbydelse udsendes senere.

john-engelbrecht

Bruger du vinterdæk?

Efter kalenderen nærmer vinteren sig.

Nyhedsbrevet fra SDS handler derfor denne gang om gode tilbud på solide sutter til vinterføret.

Læs: NYNEDSBREV fra SDS

Vinterdæk er ikke lovpligtige i Danmark. Hvis monteret skal det være på alle hjul på samme aksel. Mindste tilladte mønsterdybde er 1 mm. Pigdæk er tilladt 1/11 – 15/4. Hvis monteret skal det være på hele vogntoget.

I andre lande gælder der anden lovgivning – læs om reglerne i andre europæiske lande: HER!

Olieprisen stiger – eller gør den?

Som det er fremgået af pressen de seneste dage, er OPEC blevet enige om at begrænse olieproduktionen, hvilket umiddelbart medførte en prisstigning.

Om stigningen holder er afhængig af om andre olieproducerende lande er solidariske – eller øger produktionen.

Tommelfingerreglen er, at en prisstigning på  $1 medfører en regulering med 3-5 øre pr. liter dieselolie i Danmark.

På ITD’s hjemmeside finder du forskellige værktøjer til at beregne brændstofprisens indflydelse på de totale kørselsomkostninger og en tabel over udviklingen helt tilbage til 1999.

Du finder oversigten: HER!

Har du ikke et password til hjemmesiden, kan du som medlem af RAV få adgang ved at kontakte ITD.

Ikke alting stiger

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyrsatser for vejtransportområdet og regulerer visse beløb iht. færdselslovens § 59 2, og § 124, gældende for 2017.
De fleste faste gebyrer nedsættes.

  • Gebyret pr. syn og omsyn, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens administration af tilsynsordningen, er blevet reguleret med Finansministeriets sats for det generelle pris- og lønindeks, men forbliver 20 kr. pr. syn og omsyn i 2017.
  • Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance nedsættes fra 460 kr. i 2016 til 410 kr. i 2017. Gebyret finansierer Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til udstedelse, fornyelse og erstatning af identitetskort for specialtransportassistance.
  • Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis nedsættes fra 210 kr. i 2016 til 115 kr. i 2017. Gebyret for chaufføruddannelsesbeviset finansierer Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration af ordningen om kvalifikationsuddannelse.

Trafik- og Byggestyrelsens regulering af gebyrsatserne reducerer samlet set omkostningerne for branchen med ca. 2,0 mio. kr. ift. 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen regulerer satserne på vejtransportområdet med virkning pr. 1. januar 2017

Læs nyheden »