Nyhedsbrev nr. 17 2020

Vejpakken er lige på trapperne

Som bekendt blev  EU’s vejpakke, der skal sætte en stopper for postkasseselskaber og sikre bedre forhold for lastbilchaufførerne, endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 9. juli.Vejpakken består bl.a. af følgende overordnede områder:

  1. Ændring af køre/hviletidsreglerne – chauffører skal returnere til deres hjemland hver 4. uge.
  2. Lastbilen skal returnere til virksomhedens adresse hver 8. uge.
  3. Markedsadgang ændres i forhold til udførelse af cabotagekørsel.
  4. Aflønning til chauffører skal ske ud fra nationale lønforhold i de medlemslande, som transportopgaverne udføres i.

Med Vejpakkens vedtagelse, vil ændringerne i køre/hviletidsreglerne blive implementeret lige om lidt, nemlig allerede i august 2020, mens de øvrige forhold bliver implementeret i 1. kvartal 2022.

Det har været en lang kamp for den vesteuropæiske transportbranche at nå så langt. Og østeuropæerne har endda ikke helt opgivet: EU’s transportkommissær, rumænske Adina Valean vil nu have konsekvenserne af disse nye regler undersøgt af et konsulentfirma.

Baggrunden for transportkommissærens tiltag er angiveligt bekymringer for klimaet, som ifølge kommissæren kan komme til at lide under ”hjemsendelseskravene” for lastbiler og chauffører pga. øget tomkørsel.

Det er stærkt tvivlsom om hun får held til at ændre noget som helst. Den største bekymring bør istedet nok være, om myndighedskontrollen bliver effektivt nok, bl.a. i forbindelse med kontrol af overenskomst mæssig løn.

Færdselsstyrelsen på overarbejde

Ændringerne i regler vedr. køre-/hviletid og pauser i forbindelse med vejpakken er gældende fra den 20.08.2020.

Færdselsstyrelsen har haft travlt og har udsendt en høringsskrivelse til en lang række transportrelaterede organisationer og virksomheder.

Høringsfristen er den 4. september og bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2020.

De nye regler har forskellig konsekvens afhængig af om man kører internationalt eller alene nationalt. Nogle af hovedpunkterne er:

• Chaufføren kan returnere til arbejdsgiverens virksomheden, hvor chaufføren normalt er baseret i etableringsmedlemsstaten eller chaufførens bopæl hver 4. uge

• De regulære ugentlige hvil skal afholdes under passende forhold betalt af transportvirksomheden

• Chauffører må afholde 2 på hinanden følgende reducerede ugentlige hvil forudsat, at der er mindst 4 fortløbende uger, hvor der afholdes mindst 2 regulære hvil og 2 reducerede ugentlige hvil. Kompensationen for de 2 reducerede ugentlige hvil skal være i tilknytning til det næste ugentlige hvil.

• Chaufføren kan i særtilfælde overskride den daglige eller ugentlige køretid (med 1 til 2 timer) for at nå hjem eller hen til transportvirksomheden.

• Kontrolperioden udvides til at omfatte 56 dage (fra 31.12.2024)

• Færgereglen – det er muligt at afbryde et regulært daglig hvil, regulært ugentligt hvil eller et reduceret ugentlig hvil forudsat at bestemte betingelser er opfyldt.

Læs høringsbrevet, hvor de 2 nye nationale undtagelser ligeledes nævnes.

OK introdurer nyt klimavenligt brændstof

Energiselskabets 70 tankbiler kører forrest og smager sin egen medicin.

Energiselskabet OK lancerede i foråret OK Klimadiesel, der som brændstof baseret på 25 procent biodiesel giver selskabets kunder mulighed for at få en grønnere profil uden at skifte dieselkøretøjerne ud.

Ud over, at OK selv har valgt at køre på Klimadiesel, tilbyder selskabet muligheden til erhvervskunder og offentlige kunder med hjemmetanke. Merprisen er på ca. kr. 0,80 pr. l.

Kom og prøv den nye MAN TGX

Den blev forsinket pga. corona krisen, men nu brøler MAN løven igen!

MAN er nemlig på truck tour landet rundt for at præsentere den nye MAN TGX fra deres nyudviklede MANTRUCK Generation, der byder på en lang række nyheder.

Karavanen lander hos MAN, Esbjerg torsdag den 3. september kl. 10 – 16.

Her bliver der mulighed for at at tage MAN’s bud på den perfekte arbejdsplads i øjesyn og for at testkøre lastbilen.

Studieturen 2020 er aflyst

Temaet for årets studietur var besøg i  Folketinget med rundvisning og møde med MF Niels Flemming Hansen.

Pga. Corona restriktioner modtager Folketinget ikke grupper over 10 personer og med den stedvise opblusset af smittetallet, vi oplever i øjeblikket, er der ikke udsigt til, at man vil udvide dette antal.

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at udsætte turen til senere, når situationen er normaliseret.