Nyhedsbrev nr. 16 2020

Eftersommer

Industriferieperioden er klinget af og når vi tager hul på august måned skulle der gerne igen være damp på kedlerne. Men selvom der har skullet afvikles sommerferie i de forløbne uger, har transportbranchen som sædvanlig ikke ligget stille. Mange virksomheder har holdt gang i produktion og salg med reduceret personale, så der stadig har været behov for lastbiler på vejene.

Der er godt gang i bygge og anlæg og landbruget trækker stabile transportressourcer – snart begynder høsten.

Visse Covid 19 afledte hjælpe foranstaltninger er stadig i kraft: ATL/3F har forlænget hjemsendelsesaftalen indtil 29.8., suspension af G-dage er forlænget til 31.8. og visse udskydelser af frister for betaling til det offentlige er stadig gældende.

Kun få transportvirksomheder beskæftiget med national transport har hidtil haft brug for at trække på regeringens hjælpepakker. Bekymringen kan imidlertid være, at vi hidtil har nydt godt af at kunderne har leveret ordrer, der var i hus før Coronakrisen satte ind og at man i løbet af efteråret vil løbe tør, fordi ordrebeholdningen er svundet ind.

De næste måneder vil vise om det bliver tilfældet eller om erhvervslivet forhåbentligt kan komme i nærheden af normal beskæftigelse.

Vinterdæk

Endnu er den største udfordring for dækkene nok alene aquaplaning og måske får vi heller ikke i den kommende vinter frost og sne.

Men skulle du i løbet af de kommende måneder overveje behovet for indkøb af vinterdæk – evt. i forbindelse med kørsel til udlandet – finder du en oversigt over reglerne her!

Sympatiske Volvo

I næste uge starter de danske børn i skole igen efter en lang sommerferie. For at gøre deres cykeltur til og fra skolen mere sikker stiller Volvo Trucks gratis undervisningsmateriale til rådighed.

I 2001 grundlagde Volvo Trucks Danmark sammen med en række partnere fra branchen en dansk trafiksikkerhedskampagne for at komme denne deprimerende statistik til livs. Med afsæt i dette initiativ grundlagde Volvo i 2015 grundlagde den verdensomspændende Stop Kig Vink kampagne.

Stop Kig Vink har til formål at lære børn at STOPPE inden de krydser vejen eller et kryds, KIGGE begge veje, og VINKE til lastbilchaufføren for at sikre, at denne har set dem. Til det formål stilles det interaktive undervisningsmateriale til rådighed for alle, der har lyst til at lære børn at færdes mere sikkert i trafikken.

Træningsmaterialerne har et format, der er nemt for alle at anvende og er designet til at hjælpe forældre, lærere, organisationer og myndigheder med at undervise børn ved hjælp af sjov interaktion og praktisk træning.

Materialet består af en undervisningsguide, en interaktiv præsentation, et vejkort samt et kørekort til de børn, der gennemfører. Det er gratis og kan downloades fra volvotrucks.dk/stopkigvink.

Nyt fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har udarbejdet en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. og de efterfølgende ændringsbekendtgørelser.

Sammenskrivningen sker for at bekendtgørelsen bliver lettere at anvende i praksis for blandt andet politiet i forbindelse med håndhævelse af reglerne. Idet der alene er tale om en sammenskrivning, er der med bekendtgørelsen ikke tilsigtet ændringer i retstilstanden.

Færdselsstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen vil blive ændret i forbindelse med Færdselsstyrelsens gennemgang af de køretøjstekniske regler.

Læs mere her!

Foreningsnyt

Bestyrelsen er godt i gang med at få den årlige studietur lagt på skinner.

Tidspunktet bliver som sædvanligt op til en weekend sidst i september – torsdag til lørdag. Målet for årets tur er et besøg i Folketinget hvor MF Niels Flemming Hansen tager imod. Derudover skal vi besøge nogle af hovedstadens øvrige nationale klenodier.

Datoen meldes ud så snart der er givet tilsagn om tidspunktet for besøget i Folketinget.