Nyhedsbrev nr. 16 2019

Brådne kar i transportbranchen
“Det er helt tydeligt, at branchen ikke selv kan rydde op i de brodne kar”, udtaler Jan Villadsen, formand, 3F’s Transportgruppe til TVSyd. Og det underbygger han med at nævne, at der på bare en måned er faldet kæmpebøder, domme og fængsel til 10 storsyndere i transportbranchen, der alle er fanget i politiets tungvognskontroller.

Nu undlader Jan Villadsen heldigvis at nævne “Den danske transportbranche”, for i de 10 sager optræder blot en dansk vognmand, der havde fusket med førerkort.

Dermed er adressen forkert og generaliseringen irrelevant når 3F i overskriften mere eller mindre uudtalt retter kritikken mod danske vognmænd og 3F`s egne chauffør medlemmer. Derfor er der kun et middel mod de brådne kar i transportbranchen – mere effektiv og målrettet myndighedskontrol på vejene.

Danske vognmænd med danske omkostninger har ingen chance for at konkurrere mod udlændinge, der kører cabotage i Danmark. Det har vi for længst erkendt.

Men vi skal ikke finde os i, at de også snyder.

Læs 3F’s resume af de mange sager på TVSYD
Hæder til Vejen Kommune
ITD har for første gang uddelt prisen som Årets Transportkommune på et netop afholdt medlemsmøde i Middelfart. Det er første gang, ITD kårer den kommune i landet, der gør mest for vejgodstransporten. Kåringen af Årets Transportkommune skal sætte fokus på, at gode kommunale rammevilkår for vejgodstransporten er med til at skabe vækst og velstand for hele landet. Kåringen fremkommer som resultat af en undersøgelse af fire områder: Investeringer i det lokale vejnet; Faciliteter og Kapacitet – herunder parkering, rastepladser, veje til modulvogntog, grønne tiltag, regulering af parkering og adgang til erhvervsområder; Udlicitering og udbud; Samt regler, regulering og politik.

Det er velfortjent, at Vejen Kommune modtager hæderen – kommunen er ligeledes aktiv indenfor sikring af bedre trafiksikkerhed.  
Ny vejledning om køre- og hviletid
Færdselsstyrelsen har udarbejdet den første del af vejledning om reglerne på køre- og hviletidsområdet. Første del omhandler reglerne i køre- og hviletidsforordningen, hvor anden del, som forventes udarbejdet i løbet af 2020, omhandler reglerne om installation og brug med videre af takografen i takografforordningen samt køre- og hviletidsbekendtgørelsen.

Vejledningen er dermed opdateret med de ændringer af sanktionerne ved overtrædelse af køre-og hvile-tidsforordningen, som blev indført i juni 2017.

Vejledningen er offentlig tilgængelig på  www.fstyr.dk, og bliver ajourført løbende af Færdselsstyrelsen i takt med, at yderligere fortolkningsbidrag måtte blive fastlagt af bl.a. EU-Kommissionen og domstolene. 
Nyhedsmail fra Skifter Lastbil A/S
Skifter Lastbil A/S har udsendt deres efterårsnyhedsmail med aktuelle tilbud og link til den nyeste udgave af “Midterstriben” – Volvos online nyhedsmagasin.
Sæt kryds ved næste foreningsarrangement
Igen i år inviterer foreningen medlemmer med ledsager til fejring af Mortensaften på Hovborg Kro.

Som traditionen byder står menuen på Mortensaftensand og risalamande.

Underholdningen sørger en velkendt sønderjysk entertainer for. Det er over 10 år siden han sidst gæstede foreningen til vognmandsfesten – nu synes vi, det er på tide at han kommer igen.

Sæt derfor kryds i kalenderen den 8. november 2019 – indbydelse udsendes til medlemmer inden længe.