RAV medlemmer dyrkede anderledes logistik
RAV studietur 2019 er netop afviklet med 39 deltagere i bussen, der havde RAV medlem Allan Rasmussen som en sikker og hensynsfuld chauffør.

Ved første stop skiftede deltagere fra bus til båd, der førte os på havnerundfart i Hamborg. Havnen håndterer årligt knap 8 mio. containere (TEU) svarende til godt 32.000 enheder pr. arbejdsdag.  Det kræver et effektivt logistikapparat – specielt da havnen jo er placeret midt i en storby med knap 2 mio. indbyggere.

Dernæst kom der luft under vingerne, da gruppen besøgte AIRBUS fabrikkerne vest for Hamburg. Igen fik vi et indblik i en imponerende logistik, da de enkelte flydele fremstilles på forskellige fabrikker – fortrinsvis i Europa – for derefter at blive fragtet rundt med gigantiske transportfly eller skibe til de enkelte samlefabrikker.

Endelig fik vi demonstreret hvordan den store Østersøby Rostock med tilhørende havneby Warnemünde er blomstret op efter afslutningen af DDR tiden for 30 år siden. Gode veje og en velfungerede havn imponerede os alle.

Undervejs blev der selvfølgelig tid til hyggeligt kollegialt samvær.


 
Danske lastbiler transporterer mere i Danmark
Godstransporten med danske lastbiler fortsatte i andet kvartal den stigning, der har været i gang siden sidste år.

Det oplyser Danmarks Statistik på baggrund af de indberetninger, vi alle er lidt trætte af at skulle bruge tid på at indsende.

Det samlede transportarbejde (gods gange distance) med danske lastbiler steg tre procent i andet kvartal sammenlignet med kvartalet før og endte på 4 milliarder tonkilometer, når der korrigeres for sæsonudsving.

Stigningen skyldes ifølge Danmarks Statistik, at den nationale transport steg fem procent, mens den internationale transport faldt tre procent. Fire femtedele af de danske lastvognes transportarbejde er nationalt.

Stigningen fastholder den opadgående trend, der har været i danske lastvognes transportarbejde siden tredje kvartal sidste år.
Kan du bruge tilskud til udvikling af IT?
Nu har SMV:Digital har åbnet for en ny pulje, så du igen kan søge om tilskud til digital omstilling i din virksomhed.

SMV:Digital er Erhvervsstyrelsens støtteordning, der har til formål at fremme IT-udviklingen i danske SMV-virksomheder. Tilskudspuljen kan bruges til at købe privat rådgivning hos SMV:Digitals korps af godkendte rådgivere. Din virksomhed kan søge om en tilskudsvoucher på enten 100.000 kr. eller 25.000 kr. For mere information om vilkårene, herunder medfinansiering, læs mere på SMV:Digitals side. Du kan også hente en skabelon, så du kan få indtryk af, hvilke informationer du skal have med, når du ansøger.
Kend dine muligheder med løntilskuds- og fleksjobbere
Har man mulighed for at beskæftige en medarbejder med løntilskud, gør man både virksomheden og medarbejderen en tjeneste.

Men mange tror fejlagtigt, at det alene er kommunen der står for alt det formelle når man ansætter en medarbejder i løntilskud eller som fleksjobber. Men du skal også være vaks og have styr på både kontrakt og vilkår.

Foreningen opnår uafhængighed
Fra den 1. oktober 2019 står foreningen på egne ben. Den associeringsaftale som foreningen indgik med ITD i 2012 i forbindelse med etableringen af “Ribe Amt Vognmandsforening af 2012” ophører nemlig.

Foreningen er taknemmelig for den interesse og støtte som ITD’s daværende bestyrelse og ledelse viste foreningen ved etableringen og i dens første leveår. Den var betydningsfuld for at opnå “fast grund under fødderne”.

Men nu fremstår RAV endelig som en hel uafhængig vognmandsforening, der er åben for alle, der opfylder vedtægternes betingelse for medlemskab.

Det medfører samtidigt, at foreningen fremover ikke er bundet men har mulighed for at samarbejde på tværs med partnere som bestyrelsen vurderer tjener medlemmernes interesser bedst.

Bestyrelsen benytter lejligheden til at udtrykke glæde over den loyale opbakning man konstant oplever fra medlemmerne.