Nyhedsbrev nr. 15 2015

Foreningen har afholdt medlemsmøde

Foreningen kunne igen glæde sig over en solid opbakning, da forårets medlemsmøde løb af stabelen i Hovborg i onsdags.  Aftenens emne,  “Virker “Den danske model” i vognmandsbranchen” burde animere til en livlig debat, hvilket viste sig at være tilfældet: Efter 3 interessante indlæg fra Bjørn Carlsen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristian Bovbjerg Nielsen, 3F og Jacob Chr. Nielsen, ITD kom de mange arme i vejret fra tilhørere, der ønskede en dybere forklaring eller gerne ville give gode råd – specielt til 3F. Indlæggene tegnede et billede af, at Kristelig Arbejdsgiverforenings chaufføroverenskomst, der bygger på en minimallønsaftale og lokale forhandlinger om slutlønnen giver arbejdsgiver og arbejdstager større frihed til at indgå individuelle aftaler om f.eks. arbejdstid – sammenlignet med 3F overenskomsten, som er langt den mest udbredte. Læs et fyldigt referat fra mødet her!

Ny vejledning om krav til arbejdstøj

Arbejdstilsynet har netop udsendt en ny vejledning om reflekstøj, og den slår fast, at det er arbejdsgiverens ansvar, at de ansatte har det korrekte reflekstøj til rådighed. Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at arbejdstagere har korrekt advarselsbeklædning på. Det vil sige arbejdstøj, der er lavet af et stærkt farvet materiale i fluorescerende gul, orange eller rød samt af et materiale, som reflekterer lys fra for eksempel billygter. For transportbranchen gælder det i særlig høj grad dem, der arbejder med vejredning, tilsyn, læsning og losning af gods. Formålet med reglerne er, at andre trafikanter kan se de folk, der færdes til fods. Det er også arbejdsgiverens ansvar at instruere de ansatte i korrekt brug samt føre tilsyn med, at de ansatte husker at bruge tøjet i de korrekte situationer. Der er forskellige krav til, hvordan tøjet skal være fremstillet herunder blandt andet de hastigheder, som må forventes i området, hvor den ansatte arbejder. Den nye vejledning kan læses her og erstatter ”AT-vejledning D.5.3” om arbejdsklæder fra 2002.

Udbud i Billund Kommune

Gennemførelse af snerydning og glatførebekæmpelse på 19 ruter i Billund Kommune. Der udbydes 9 lastbilruter og 10 traktorruter. De 9 lastbilruter foregår på vej. En af traktorruterne foregår ligeledes på vej, hvorimod de øvrige 9 traktorruter foregår på stier og fortove. Hent yderligere oplysninger HER