Foreningen med på Scania udstilling

Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i weekenden med informationsstand, da Scania, Esbjerg holdt åbent hus.

Mange vognmænd og andre branche interesserede havde fundet vej til Måde, hvor der bl.a. var mulighed for at prøvekøre de nye Scania modeller.

Mange kiggede også forbi foreningens stand og fik sig en snak med kollegerne for at høre om fordelene ved at være med i Ribe Amts Vognmandsforening.

Bestyrelsen glæder sig over interessen – og over nogle nye medlemmer til foreningen!

 

OK har fastlagt overskudsfordeling for 2013

Foreningens samarbejdspartner, OK har udsendt meddelelse til andelshavere med oplysning om årets overskudsfordeling.Selskabet har opnået et særdeles tilfredsstillende årsresultat, som nu kommer andelshaverne til gode. 

Beløbet udgør for 2013 hvad der svarer til 19 ø. pr. indkøbt l. brændstof. Summen fordeles med halvdelen til opskrivning af fondsandele (opsparing på andelsbeviser) – den resterende halvdel udbetales kontant med fradrag af udbytteskat, 22%.

De af foreningens medlemmer, som er tilsluttet ordningen, opnår således en faktisk total rabat på ca. kr. 1,60 pr. købt l. brændstof i 2013. 

Ønsker du som medlem at blive tilsluttet ordningen eller få et tilbud fra OK, bedes du blot sende en mail til info@ravf.dk
 

Nye tolerancegrænser for overlæs

Efter et politisk og administrativt rodet forløb står det nu klart, at tolerancegrænsen for totalvægten for køretøjer over 3.500 kg lander på et fornuftigt niveau med ikrafttrædelse 1. juni.

Hvis den tilladte totalvægt for et køretøj eller et vogntog med en tilladt totalvægt på mere end 3.500 kg overskrides med mere end 6,0 procent, rejses der tiltale. Selv om overskridelsen ikke udgør mere end 6,0 procent af den tilladte totalvægt, rejses tiltale endvidere, hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 2.000 kg.

Læs det nye cirkulæreskrivelse her!

ATL bestyrelse under hård kritik

På ATL’s generalforsamling i forgårs, blev bestyrelsen og sekretariatet udsat for hård kritik.

Flere medlemmer luftede deres utilfredshed med resultatet af overenskomstaftalen i sin helhed, som man fandt uambitiøs. Et medlem foreslog, at man fremadrettet også sendte mæglingsforslaget ud til urafstemning på arbejdsgiversiden, mens en anden spurgte til konfliktvilligheden i arbejdsgiverfællesskabet.

Formanden var enig i, at overenskomstresultatet godt kunne have været bedre, og beklagede særligt, at det ikke var lykkedes at opnå den åbning af lønfleksibiliteten, som branchen har så hårdt brug for. 

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen byder hjertelig velkommen til flg. nye medlemmer:

Vognmand Jesper C. Nielsen, 6851 Janderup

Vognmand Kenneth Ferslev, 6650 Brørup