HUSK tilmelding til medlemsmødet i Hovborg på onsdag

Foreningen har udsendt indbydelse til foråret medlemsmøde i Hovborg onsdag den 10. juni 2015 kl. 18.00. Emnet er “Godskørselsloven – konkurrencebegrænsende eller fyldt med “huller”?. Hvad betyder det, når godskørselsloven foreskriver, at en “tilladelsesindehaver skal følge de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster”? Bør man stå i en arbejdsgiverforening, tegne tiltrædelsesoverenkomst – eller kan man blot “køre friløb”? Bestyrelsen håber på sædvanlig god tilslutning til arrangementet – har du ikke modtaget indbydelse og program, kan du hente det HER

Svar fra ministeren

“Er der efter ministerens opfattelse tale om udelukkende national transport eller også internationale transporter på dansk område, når der i Aftale om Styrket indsats mod social dumping står, at godskørselsloven præciseres, så der ikke er tvivl om, at de chauffører, der lovligt kan udføre godskørsel for en dansk etableret virksomhed i dansk indregistreret køretøjer på dansk område, er omfattet af krav i godskørselsloven i relation til løn- og arbejdsvilkår?” Det spørgsmål stillede MF Eva Kjer Hansen (V) til transportminister Magnus Heunicke (S) den 11.12.2014. Svaret kom prompte få dage efter – se svaret fra transportministeren  her!

Ændring af bus- og godskørselsloven vedtaget

Folketinget vedtog mandag regeringens forslag om ændring af bus- og godskørselsloven. Lovændringen, der træder i kraft 15. juni, betyder, at godskørsel for fremmed regning med dansk bus eller lastbil i Danmark fremover kun må udføres med chauffører, der er ansat i den virksomhed, som tilladelsen er udstedt til eller en chauffør ansat hos et af Trafikstyrelsen godkendt vikarbureau. Dermed bortfalder udlånsordningen, så det ikke længere er tilladt at låne chauffører hos en anden dansk tilladelsesindehaver. I praksis betyder det, at ved benyttelse af afløsere – også når man “låner” en chauffør fra en kollega en enkelt dag – fremover skal oprettes en ansættelseskontrakt og afløseren skal oprettes i lønsystemet m.v.

Betaler du til Kompetenceudviklingsfonden?

Med virkning fra den 1. januar 2015 er der indført ændrede regler for adgang til at søge støtte fra Kompetenceudviklingsfonden, også kaldet HTSK-Fonden. For at få støtte til en ikke-erhvervsuddannet medarbejder skal medarbejderen gennemgå en individuel kompetencevurdering. Det betyder, at ufaglærte chauffører under 60 år, som f.eks. skal på den lovpligtige EU-efteruddannelse på forhånd skal igennem en  realkompetencevurdering (RKV), som udarbejdes af en erhvervsskole. Hos TUC (DEKRA) i Vejen gennemfører man RKV om tirsdagen – det tager ca. 1 dag. Tilsvarende er man ved at arrangere et vejledningsværksted på AMU-Vest, som skal have åbent 2-3 dage/ugentligt. Her kan man komme ind ”fra gaden”, men ellers kan man kontakteskolen pr. telefon eller mail for tilmelding. Firmaet vil få RKV’en, når den er helt afsluttet – det vil sige, når den evt. praktiske afprøvning er afsluttet. Medarbejderen modtager sædvanlig løn. Under den del af forløbet, der foregår som IKV i AMU, modtager virksomheden en samlet refusion på op til 1.439 kr. pr. dag (2015) i form af VEU-godtgørelse + tilskud fra fonden.

Udbud i Vejen Kommune

Udlejning og transport af containere fra genbrugspladser i Vejen Kommune Ordregiver har angivet dette udbud som særligt velegnet for små og mellemstore virksomheder  Entreprisen omfatter følgende opgaver:  · Udlejning af ladcontainere og komprimatorcontainere til forskellige affaldstyper til opstilling på Vejen Kommunes genbrugspladser. Størsteparten af containerne skal bruges på Vejen Genbrugsplads, men der kan blive tale om enkelte containere til henholdsvis Brørup og Rødding genbrugspladser. Vejen Kommune ejer selv størsteparten af containerne på disse to pladser.  · Transport af containere fra Vejen Kommunes genbrugspladser til anviste behandlings-/modtageanlæg.  En transport omfatter aftagning/pålægning af presenning/net, ombytning af fyldt container med en tom, transport til anvist anlæg, ind-/udvejning, aflæsning af affaldet samt returnering og opsætning af tom container på genbrugspladsen.. Hent yderligere oplysninger HER